Close

Nyhetstexter

by

Sverige och EU måste agera för att förhindra en än värre tragedi

ISRAEL OCH PALESTINA | Dödstalen fortsätter att stiga i Palestina och Israel efter de senaste dagarnas krigshandlingar. Konflikten har djupa rötter. I detta fall har vräkningarna av palestinier i Östra Jerusalem varit en tändande gnista. Enligt aktuella rapporter har minst 119 palestinier varav 31 barn dödats. Över 830 är skadade. I Israel har sju personer dödats, varav ett barn. Varje människas död är en tragedi.

Våldet fortplantas nu till civila områden. I flera städer i Israel pågår slagsmål och uppgörelser på gatan. Folkmassor har drabbat samman, med plundring och misshandel som följd. Synagogor, moskéer och andra byggnader har förstörts.

Raketer från Hamas avfyras mot civila mål, vilket är ett brott emot folkrätten och måste fördömas. Också Israels oproportionerliga våld är emot folkrätten och måste likaså fördömas. Men eftersom Israel har försatt Gaza under blockad och eftersom Israel är den överlägset starkare parten har de också ett avsevärt större ansvar för situationens utveckling.

Trots försök att medla och trots skarpa fördömanden från omvärlden har ingen av parterna ännu visat någon vilja till eldupphör eller vapenvila. Världen befarar att Israel ska sätta in marktrupper inne i själva Gaza.

Situationen kräver nu ett snabbt och tydligt agerande från omvärlden.

Krigshetsare och extremister har alltför länge tillåtits sätta agendan för relationen mellan israeler och palestinier. Omvärlden har inte förmått att pressa fram meningsfulla förhandlingar.

Vi är många judar, kristna, muslimer och sekulära, liksom många palestinier och israeler som menar att israeler och palestinier verkligen skulle kunna leva i fred med varandra. Men det kräver som ett minimum att folkrätten respekteras. Uppenbart är att vi inte får låta en kultur av hat, bitterhet och misstro sprida sig till öppna strider på gatorna.

Vi ska inte bara visa solidaritet med krigets offer utan också ge vårt aktiva stöd till den nödlidande palestinska befolkningen, till civila offer i Israel och till de krafter i Israel och i Palestina som arbetar för försoning. Men avspänning och försonande samtal är svåra att inleda så länge den ena sidan håller den andra instängd och under tvingande ockupation.

Sverige och EU måste agera för en nedtrappning av konflikten och för att rädda människoliv, i Israel och i Palestina. Det blodiga kriget 2014 får inte återupprepas. Vi uppmanar regeringen och utrikesminister Ann Linde att göra allt som Sverige förmår för att förhindra en tragedi.

Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth
Ordförande och vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

by

Vi varnade för detta redan när den tillfälliga lagen infördes

Kampen för en human och rättssäker asylpolitik fortsätter, i Sverige och Europa

När den tillfälliga asyllagen kom till för fem år sen var vi bland de första att varna för att den kunde komma att permanentas. Nu vet vi att vi fick rätt. Det förslag till ny asyllagstiftning som regeringen idag har lagt fram, innebär att den tillfälliga lagen får en mer permanent karaktär.

Nu föreslås tillfälliga uppehållstillstånd bli regel – en åtgärd som vi vet försvårar integrationen. Permanenta uppehållstillstånd kommer man att kunna få först efter tidigast tre år, och då kommer dessa att vara försedda med krav på svenska, samhällskunskap och även egen försörjningsförmåga. Kraven i sig saknar stöd i empirin. De spär på högerns negativa människosyn som felaktigt utmålar människor som flytt som lata. Vi vet att människor som tvingats fly sina hem inte drömmer om annat än att snabbt lära sig språket i sitt nya hemland, kunna försörja sig själv och sin familj och kunna verka som demokratiska samhällsmedborgare i ett fungerande samhälle.

Vi i STS kommer att kämpa för att kraven inte utformas på ett sådant sätt att de slår särskilt hårt mot grupper med funktionsnedsättning, oprivilegierad studiebakgrund eller som befinner sig senare i livet.

De som beviljas flyktingstatus enligt flyktingkonventionens skyddsgrunder får nu uppehållstillstånd i tre år, medan alternativt skyddsbehövande, till exempel krigsflyktingar, bara får tillstånd att stanna för 13 månader. Men därefter kan tillståndet förlängas med två år i taget. Det placerar Sverige långt under genomsnittet i Europa, i kontrast mot Socialdemokraternas kongressbeslut 2017.

Detta innebär att tillvaron för människor som flytt kommer reduceras till en enda lång prövningsprocess med små luckor av andrum däremellan. Det kommer bli omöjligt för människor som flytt och som vistas i Sverige att börja tänka i termer av längre perspektiv. Det kommer vara svårt att se fördelarna med att till exempel påbörja en treårig utbildning om man ändå inte vet om man alls kommer att kunna gå klart den.

Detta system minskar incitamenten för nyanlända att studera vidare. Istället blir det mer strategiskt för individen att ta enklare jobb snabbt för att klara försörjningskraven och på den vägen kunna ha en chans att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. När möjligheten att få stanna i Sverige knyts till att man även får stanna på sin arbetsplats, förskjuts maktförhållandet på arbetsplatsen i arbetsgivarens riktning. Det kan aldrig vara försvarbart för ett arbetarparti.

Små ljusglimtar

Samtidigt finns det ljusglimtar i lagförslaget. Det nu införda försörjningskravet vid familjeåterförening har i regeringens förslag försetts med en viktig tidsfrist på tre månader. Det betyder att den som ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter beviljad flyktingstatus inte måste uppfylla det nya kravet. Detta underlättar på sikt arbetet för att inkludera flera nya svenskar. Alla mår bättre och är mer motiverade när de har sin familj hos sig.

Genom införandet av särskilt ömmande omständigheter öppnas nu en möjlighet för väldigt många unga som redan etablerat sig i Sverige att få stanna. Det är inte en optimal lösning, men den är ändå viktig att strida för. Vi vet redan nu att den flyktingfientliga högern kommer att kalla dessa delar av lagstiftningen för ”förtäckt amnesti”, och kämpa för att avföra det humanitära perspektivet från debattens agenda.

Det kommer vi aldrig att gå med på.

Vi fortsätter kampen för en human asylpolitik

Striden för en human asylpolitik kommer att fortsätta länge ännu. Genom att vägen in i samhället på olika vis nu förlängs för många nya svenskar, måste vi ligga på för att höja samhällets ambitioner att hjälpa dem på vägen. Vi måste utöka och förbättra SFI, säkra rättssäkerheten på Migrationsverket och bekämpa rasismen i samhället, som försvårar integrationen och berövar nya svenskar chanser att komma in i samhället.

Sara Kukka-Salam
Förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Läs även våra 28 förslag för en human asylpolitik här.

by

Solidaritet med Polens kvinnor! #8mars

Erbjud subventionerade aborter i Sverige för Polens kvinnor och driv på för att EU stryper det ekonomiska stödet till landet, i enlighet med de nya demokrativillkoren! Det föreslår Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth på #8mars.

På kvällen den 27 januari tillkännagav den polska regeringen att ett närmast heltäckande förbud mot abort ska börja gälla i landet. Detta efter ett års hård debatt, manifestationer och internationell kritik.

I Sverige kritiserade Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson Annika Strandhäll den polska utvecklingen i oktober i fjol: ”De värdekonservativa och nationalistiska strömningar som just nu påverkar hela världen och inte minst kvinnors och flickors ställning och rättigheter kommer nu skörda fler offer.”

Att förbjuda abort innebär nämligen inte att människor slutar göra abort. Det innebär bara att aborterna blir livsfarliga, dyra och svåra att tillgå. Detta är inte någon nyhet för någon som känner till dessa frågor. Var sjätte minut dör en kvinna i världen till följd av en osäker abort, enligt Läkare utan gränser.

Ändå har Polens reaktionära högerregering valt att gå vidare med en lagstiftning som innebär ett nästan heltäckande förbud mot abort, också vid svåra fosterskador. Det är ett nederlag för kvinnors rättigheter i Polen och en varnande inblick i vad som kan komma att ske i andra länder där den nya högern får grepp om makten.

Nyligen enades EU-parlamentet om att villkora EU:s finansiering av medlemsländerna. De länder som bryter mot rättsstatens principer ska nu kunna förlora sitt ekonomiska stöd. Förbudet mot abort bör räknas som ett ingrepp på kvinnors rätt till hälsovård, och därför som ett ingrepp på de mänskliga rättigheterna hos halva befolkningen. Sverige bör driva på för att EU agerar mot Polens nya odemokratiska lagstiftning.

Vi bör också minnas historien. På 1960-talet var det tvärtom den svenska abortlagstiftningen som var restriktiv, vilket ledde till att många svenskar tvingades resa till Polen för att få möjlighet att göra abort. I dag när omständigheterna är de omvända, bör Sverige minnas den insats som Polen gjorde för svensk folkhälsa, och i solidaritet med det polska folket återgälda tjänsten. Därför bör Sverige börja erbjuda subventionerade aborter för utländska kvinnor.

Abortförbudet i Polen sätter därmed fingret på varför fri rörlighet och rätten att söka hjälp i andra länder är en så viktig fråga också för jämställdheten. När auktoritära krafter börjar inskränka på människors frihet så är andra länders vilja att hjälpa till central för att underminera dessa antidemokratiska strävanden. I en värld där alla ”sköter sig själva och skiter i andra” är hoppet ute för demokratin.

Sara Kukka-Salam
Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

by

Motionsdags!

Här följer fyra motionsmallar som du kan använda för att motionera till Socialdemokraternas partikongress 2021.

Återupprätta enprocentmålet

Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.

Ladda ner och läs hela motionen här!


Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud

Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande massförstörelsevapen.

Ladda ner och läs hela motionen här!


Grön investeringsbank, en katalysator för innovation

Sverige är en innovatör i världsklass. Vi har alla förutsättningar att leda den globala gröna omställning som vi redan vet är nödvändig att göra om vi vill ha en framtid att se fram emot. Den som släpar benen efter sig kommer däremot att inom en inte alltför avlägsen framtid bli den som tvingas köpa de lösningar som andra länder redan har producerat.

Ladda ner och läs hela motionen här!


En sjukförsäkring som ger fler en chans att ställa sig upp

Socialdemokratin är ett frihetsprojekt som bygger på tron att samhället som helhet blir starkare och rikare när alla får möjlighet att delta och bidra med de bästa av sina förmågor. Vi kan inte tolerera social utslagning, vare sig ur ett medmänskligt eller ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ekonomisk trygghet för alla som lever i Sverige är en investering som ytterst betalar sig själv.

Ladda ner och läs hela motionen här!

by

Dags för den svenska högern att städa

Världen har med bestörtning följt händelseförloppet då Trumps anhängare på marken intog Capitol hill, och därmed gjorde verklighet av den avgående presidentens uppmaningar om att stå upp emot ett påhittat ”valfusk”.

Bilderna på utklädda aktivister som löper amok på de folkvaldas arbetsplatser har förskräckt många, men samtidigt är det få som är uppriktigt förvånade. Liknande bilder har redan spridits i världen under år 2020, då beväpnade Trumpistgäng intagit federala byggnader, planerat en kidnappning av guvernören av Michigan, och mycket annat.

MAGA-klubbens angrepp på demokratin är så uppenbara i sin vanvördnad för våra gemensamma principer att fjällen för länge sedan borde ha fallit från de flesta demokratiskt sinnade människors ögon. Ändå skrider nu diverse opinionsbildare till höger ut för att försvara och relativisera denna historiskt unika och starkt symbolladdade händelse, och reaktionerna från partikollegor och övrigt medialt etablissemang är hittills ljumna.

En moderat riksdagsledamot har spridit falska rykten på Twitter om att det egentligen skulle ha varit Antifa som ockuperat Capitol hill. Högt profilerade högerskribenter har lagt delar av skulden för händelseförloppet på Demokraterna, eller bagatelliserat attacken och menat att det är orimligt att kalla den för ett ”kuppförsök”.

Samtidigt visar bildanalyser att många av de ockupanter som syns på foton i själva verket är organiserade nazister. En galge med hängsnara var demonstrativt placerat utanför Capitol hill, en klassisk högerextrem symbol som i Sverige är bäst känd som ”Finspångsmemet”.

Ett växande antal tunga röster inom den svenska etablerade högern ränner numera den nya, extrema och odemokratiska högerns ärenden. De är till och med villiga att sprida vad som bara kan beskrivas som desinformation mitt under en pågående nazistisk attack på demokratin. Denna villighet att ta politiska risker för att skydda en extremhöger på andra sidan Atlanten ger en fingervisning om vart den etablerade svenska högern är på väg vad gäller relationen till extremhögern på hemmaplan.

Det är bra att moderatledaren Ulf Kristersson tydligt har fördömt våldet i Washington som ett ”angrepp på den amerikanska demokratin”. Men var är kritiken mot de röster i de egna leden som under lång tid bagatelliserat den nya, antidemokratiska högern? Och hur försvarar han Moderaternas tydliga närmande till Trumpismens svenska motsvarighet, Sverigedemokraterna?

SD:s partitopp nominerade under 2020 Trump till Nobels fredspris, i ett av sina vanliga populistiska utspel. Partiets ledning har konsekvent hyllat Trumps auktoritära och rasistiska ledarskap, på samma sätt som man utmålat Viktor Orbáns Ungern som ett föregångsland. Såväl Orbán som Trump är parlamentariskt invalda politiker som vigt sin gärning åt att avdemokratisera sina nationer, sprida desinformation, hetsa mot minoriteter, så misstänksamhet mot granskande medier och i Ungerns fall även avveckla de demokratiska institutionerna.

Att stå upp entydigt för demokratin ska inte vara en fråga som handlar om vänster och höger. Men om inte svensk höger ser till att rensa upp i de egna leden kommer frågan oundvikligen att börja ta den karaktären. Vi som kallar oss för demokratisk vänster måste ha modet att peka ut denna skrämmande tendens i vår samtid, och inte väja för anklagelser om ”brunsmetning” eller domedagsprofetior från de röster som försöker bagatellisera denna kris för demokratin.

I samband med presidentvalet skrev vi och varnade för att tro att en seger för Joe Biden skulle innebära ett slut på behovet att kämpa mot den nya högern som vuxit sig stark i världen. Ockupationen av Capitol hill visar med all önskvärd tydlighet att vi hade rätt. Denna rörelse kommer inte att försvinna med Trump, på någon sida av Atlanten. Det är dags för den svenska demokratiska högern att börja städa i sin egen rörelse.

Sara Kukka-Salam
Ordförande. Socialdemokrater för tro och solidaritet
Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
by

STS svarar asylpolitiska kommittén: ”Alla ska känna att samhället står på deras sida”

Sverige har turen att vara ett land som folk flyr till, och inte ifrån. Vår uppgift idag är att hjälpa människor med olika bakgrund att bygga en gemensam framtid.

Socialdemokrater för tro och solidaritet lämnar sitt yttrande över den parlamentariska asylpolitiska kommitténs betänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Den parlamentariska asylpolitiska kommittén har under hösten lagt fram sina förslag till framtidens asylpolitik. Dessa förslag innebär olyckligtvis att de problem som den tillfälliga asyllagen har medfört nu riskerar att permanentas. Socialdemokrater för tro och solidaritet varnade för denna utveckling redan 2016.

Kommittén konstaterar att integrationen inte har fungerat, och därför lägger kommitténs förslag uttalad tonvikt på att göra Sverige mindre attraktivt som mottagarland för flyktingar i världen. Tanken bakom denna politik är att ge Sverige en ”långsiktigt hållbar asylpolitik”. Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.

”Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.”

Mottagandet och integrationen är intimt förknippade. Om ambitionsnivån sänks i mottagandet på de sätt som kommittén föreslår, kommer detta också att gå ut över integrationen.

Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och nya, hårdare villkor för permanent uppehållstillstånd innebär ökad stress och ovisshet inför framtiden för de asylsökande. Detta inverkar negativt på integrationsprocessen och måste därför ses som stridande mot det övergripande syftet med kommitténs uppdrag.

Istället beskrivs integrationsarbetet som något som åligger den enskilde individen. Kommittén föreslår kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap.

Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Istället för en sänkning av ambitionerna i asylmottagandet förespråkar Socialdemokrater för tro och solidaritet en höjning av ambitionerna i integrationspolitiken. Vi menar att det kommer ge ett bättre utfall såväl samhällsekonomiskt som humanitärt. Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Ett viktigt sådant verktyg är möjligheten att inom tre månader från beviljad flyktingstatus kunna ansöka om familjeåterförening utan försörjningskrav. Denna frist skapar ett värdefullt utrymme för den enskilde att bygga sig en stödjande tillvaro. Detta måste ses som en seger för alla som kämpar för en lite mer human asylpolitik.

Slutligen måste den haltande integrationen i Sverige ses i ljuset av en lång tids högerpolitik som har inneburit rusande inkomstskillnader, boendesegregation, stagnation i de lägre prisskikten på hyresmarknaden, ett friskolesystem som bidrar till strukturell segregering, och framväxten av en ny, rasifierad låglönesektor. Allt detta bidrar till att samhället slits isär och mötesplatser mellan gamla och nya svenskar utraderas. Därför kan inte integration beskrivas som ett särintresse i det övergripande samhällsbygget.

Den parlamentariska migrationspolitiska kommitténs förslag riskerar leda till ett Sverige som stannar i växten, där nya svenskar åläggs orimliga krav och inte får verktygen att bygga den bästa versionen av sina egna liv. Det kan inte vara förenligt med kommitténs uppdrag, att formulera en ”långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Att stå upp för människovärdet och satsa på de människor som flytt till oss är inte bara det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga en gemensam framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Vidare läsning:

Remissvar från STS Göteborgsdistriktet

Remissvar från STS Dalarna

Remissvar från STS i Härnösand

Remissvar från STS i Örebro

by

Hatet är teorin, våldet är praktiken

Flera muslimska församlingar runtom i Sverige, bland annat två församlingar i Malmö och en i Eskilstuna, vittnar nu om att de har utsatts för koordinerade trakasserier, där vitt pulver skickats i kuvert tillsammans med hotbrev. Det är ett allvarligt angrepp på religionsfriheten i hela landet och frågan måste nu prioriteras av polisen.

Det är mycket viktigt att rättsvårdande myndigheter nu skickar tydliga signaler till de extremister som ligger bakom attacken att detta kommer bekämpas med full kraft.

Vi kan inte veta vem som ligger bakom det här dådet, men det är viktigt att komma ihåg att muslimhatet är på frammarsch i hela samhället, och att vi därför har ett gemensamt ansvar att hålla rent mot hatet. Särskilt stort är det ansvaret hos opinionsbildare, vare sig de sitter på någon av landets ledarsidor eller tillhör något av riksdagens partier.

Utsattheten för hat, hot och fysiskt våld har ökat hos svenska muslimer under de senaste tio åren, och det är viktigt att komma ihåg att det inte går att dra tydliga gränser mellan hatiska ord och våldsamma handlingar: Hatet är teorin, våldet är praktiken.

Vi vet att hoten är till för att skapa rädsla och känslor av att vara ensam och utsatt. Därför vet vi också hur viktigt det är att inte stå bredvid och vara tyst. Vi står upp i solidaritet med de muslimska samfunden i Sverige, liksom för alla människors självklara rätt till sin tro och sin identitet.

Sara Kukka-Salam
Ordförande. Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
by

Sveriges asylpolitik ska inte tävla i EU:s bottenliga

Den parlamentariska kommittén har nu lagt fram sitt förslag till framtidens asylpolitik. De förslag som migrationskommittén nu lagt fram innebär tyvärr att problem i den tillfälliga asyllagen skulle permanentas, en utveckling som Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) varnade för redan 2016.

Under våren släppte STS ett omfattande program för en human asylpolitik, som ett inspel till kommitténs arbete. Där beskriver vi vikten av en politik som redan under asylprövningsprocessen ger konkreta förutsättningar för nya svenskar att snabbt komma in i samhället. Men det nya högerblocket bestående av M-KD-SD har tvärtom drivit på för att kommitténs arbete enbart ska ha målsättningen att minska asylmottagandet till varje pris.

Asylrätten kan inte värnas genom att Sverige försöker lägga sig i bottenligan bland EU:s mottagarländer. Ändå har kommitténs arbete kantats av utspel från inte minst Moderaterna om asylrättsstridiga volymmål. Men i det färdiga förslaget återfinns inte punkten om volymmål. Det är en seger för asylrätten. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna har stått upp emot påtryckningarna från högern.

Vi konstaterar också att S arbete i kommittén har lett till att det föreslagna försörjningskravet vid familjeåterförening förses med ett viktigt undantag, ett tidsfönster på tre månader från det att flyktingstatus beviljats.

Samtidigt är det bekymrande att kommitténs förslag innehåller kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat hårda krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap. En sådan åtstramning kommer bara tjäna till att försvåra integrationen.

Lyckad integration är helt beroende av att nya svenskar får möjlighet till en stödjande tillvaro i det nya landet. Här är frågorna om att få förenas med sin familj och permanenta uppehållstillstånd viktiga aspekter. Ändå har riksdagens högerpartier kämpat för att införa ännu hårdare restriktioner av permanenta uppehållstillstånd och hårt villkorande för den fundamentala rätten att få förenas med sin familj.

Kampen för människovärdet fortsätter

Människovärdet kan aldrig vara ett särintresse, utan måste vara den självklara grunden varpå alla andra politiska ställningstaganden vilar. Men kommitténs förslag innebär en sänkning av ambitionsnivån för Sveriges roll som försvarare av människovärdet i en ansträngd tid i världen.

Därför måste Sverige också åta sig att agera långsiktigt för att färre människor ska tvingas bryta upp från sina hem. Vi behöver alltjämt en aktiv biståndspolitik, en freds- och stabilitetsskapande utrikespolitik och en ambitiös, visionär strävan för att hejda den globala uppvärmningen.

STS kommer alltid att stå upp för människovärdet, för vi vet att det inte bara är det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga sin framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Sara Kukka-Salam
Ordförande

Jesper Eneroth
Vice ordförande

by

28 förslag för en human asylpolitik

Arbetet för att rädda flyktingar på Medelhavet måste intensifieras. Det är ett av 28 förslag i STS asylpolitiska program.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit fram ett asylpolitiskt program för en rättssäker och human asylpolitik, som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället.

Vi lever i en omvälvande tid. Den viruspandemi som går igenom världen påminner oss om att solidaritet och medmänsklighet är en helt nödvändig strategi för ett motståndskraftigt och trovärdigt samhällsbygge. Alla måste vara villiga att göra individuella uppoffringar för det gemensamma bästa. Samma solidaritet måste nu gå igen också i asylpolitiken.

Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa. Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster har höjts om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land.

Men Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska vara ett internationellt humanitärt föredöme när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Vi menar även att en human asylpolitik kan gagna Sverige på större sikt. Därför har vi i samverkan med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse tagit fram 28 förslag för den framtida svenska asylpolitiken.

– Det är viktigt att den svenska asylpolitiken alltid vilar på vederhäftiga, humanistiska och väl underbyggda grunder. Alla förslagen kanske inte kan genomföras omedelbart, men texten ska ses som vårt konstruktiva bidrag till en pågående debatt som är i stort behov av att vitaliseras, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland våra förslag märks återinförande av permanenta uppehållstillstånd, ett stopp för ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar, amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige i över ett år, stopp för alla utvisningar till Afghanistan samt ett tydligare integrerat barnrättsperspektiv i hela asylprövningsprocessen.

Ett flertal aktörer har kommit med viktiga och hjälpsamma bidrag till arbetet i form av synpunkter och kommentarer, men ägarskapet för processen och för det färdiga materialet tillhör helt och hållet Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland dem som bidragit med sin kunskap och erfarenhet märks flera andra organisationer som sedan gammalt värnar asylrätten, såsom Rädda barnen, Svenska kyrkan, asylrättsnätverket Vi står inte ut (men vi slutar inte kämpa), samt ett stort antal enskilda socialdemokrater och partiföreningar som har inkommit med viktiga perspektiv och kunskap. Viktiga underlag till arbetet har även hämtats från Migrationspolitiska S-föreningens tidigare arbete för dessa frågor.

Ladda ner och läs Socialdemokrater för tro och solidaritets 28 förslag för en human asylpolitik här.

by

Sverige och STS mobiliserar!

Socialdemokrater för tro och solidaritet har skrivit ett särskilt nyhetsbrev med anledning av pandemin covid-19 och hur vi tillsammans kan agera för våra medmänniskors och samhällets bästa.

Nu mobiliserar hela Sverige för att möta det största pandemihotet på många år. Också Socialdemokrater för tro och solidaritet vidtar åtgärder. Några av dessa kan du läsa om i detta brev från förbundssekreteraren Hans Josefsson.


Du kan göra skillnad!

Genom pandemin prövas vårt samhälle på nya sätt. Nu står vår förmåga till solidaritet och samordning i centrum. Kan vi värna våra riskgrupper och kan vi anpassa våra egna beteenden på ett sätt som bidrar till att hålla tillbaka smittan?

En av dem som tagit egna initiativ är Dima Sarsour, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Uppsala.

– Jag ville prata med de äldre som behöver hjälp. Genom att kommunicera kan vi se till att de får den hjälp de behöver, säger Dima.

Genom sin arbetarekommun fick hon ut en lista på de medlemmar som är över 70 år gamla och därmed befinner sig i den av Folkhälsomyndigheten definierade särskilda riskgruppen för covid-19. STS-föreningens styrelse delade sedan upp listan mellan sig och började arbetet med att ringa till medlemmarna.

– Folk var jätteglada och tackade. Jag tänker gå igenom listan igen för dem som inte ännu svarat.

Dima har inte bara hört av sig till medlemmar, utan till flera andra privat. Just nu är det många som inte har tillgång till sitt vanliga sociala liv. Hon uppmanar också att vi som förbund bör ta vara på de lärdomar som vi kan dra av denna situation.

– Vi ska vara i takt med omställningen som måste ske, politiskt eller instrumentellt. Det här är ett gyllene tillfälle att se över hur vi jobbar med årsmöten och så vidare. Vi ska samverka generationsmässigt och med det civila samhället. Då når vi ut med vår politik också, säger Dima.


Dags att träffas digitalt!

Förbundet har tagit fram en enkel manual för hur ni i er förening kan ha möten online via gratisverktyget Zoom. Läs mer om hur ni kan konferera med ljud och bild på www.trosolidaritet.se/zoomhandboken!


Debatt

Asylrätten måste värnas även nu!

Klicka på bilden för att förstora

Asylrätten slutar inte gälla bara för att vi befinner oss i en extraordinär situation. Flyktingarna som internerats i läger på flera grekiska öar löper mycket stor risk att drabbas av en katastrof ifall viruset covid-19 sprider sig i lägren.

Nu måste vi vidta kraftiga åtgärder för att säkerställa dessa medmänniskors liv och hälsa, skriver Socialdemokrater för tro och solidaritet i Östergötland.

Läs hela texten här! (obs: betalvägg)


ABF informerar om covid-19

På sin hemsida har ABF samlat viktig information från myndigheter och experter, för dig som vill veta mer om den nya pandemin och om hur vi tillsammans kan agera mot den.

Läs mer här!

Abf ställer inte in – de ställer om! Läs mer om distanskurser i karantäntider här!

Bli medlem - klicka här!