Close

Vår politik

Förbundsordförande Ulf Bjereld förstamajtalar i Alingsås 2018.

Manifest

Vår ideologiska grund finner du i vårt manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet (pdf). 

Vi är vänster, radikala och troende, en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, etniska, religiösa eller könsbaserade orättvisor.

Vi måste bejaka skapelsen och visa den respekt. Vi vill förvalta vår jord solidariskt.

Vi inspireras av bud från Bibeln, Koranen och Torah om att värna de mest utsatta.

Riktlinjer för politik och verksamhet 2018-2020

Läs Socialdemokrater för tro och solidaritets riktlinjer för politik och verksamhet 2018-2020 (pdf).

På förbundskongressen antas riktlinjer för politik och verksamhet de närmaste åren. De senaste är från 2018 och är indelade i tre rubriker:
Vår ideologiska grund
Vår politik – med underrubrikerna Ett samhälle för alla, Internationell solidaritet och Hållbar utveckling.
Vår organisation

Bli medlem - klicka här!