Close

Nyheter och kommentarer

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en frispråkig del av socialdemokratin. Vår övertygelse om människors lika rätt och värde bottnar ofta i en trosövertygelse, men du måste inte tillhöra ett samfund för att tro på vår politik.

Vi kämpar för ett samhälle för alla: Jämlikhet, konsekvent feminism, internationell solidaritet. Human flyktingpolitik. Ett samhälle fritt från rasism. En fredligare värld utan vapenexport. Ett Sverige fritt från Natos påtryckningar. Miljöhänsyn framför kortsiktiga vinstintressen.

Vad vill du?

Vill du veta mer vår hållning i aktuella frågor, följ oss på twitter och facebook. Mer information om vad vi står för finns i våra politiska riktlinjer.

Sverige och STS mobiliserar!

Socialdemokrater för tro och solidaritet har skrivit ett särskilt nyhetsbrev med anledning av pandemin covid-19 och hur vi tillsammans kan agera för våra medmänniskors och samhällets…

Trumps fred ett slag i luften

På tisdagen presenterade USA:s president Donald Trump sin fredsplan för Israel och Palestina.

Trumps utspel är ensidigt israelvänligt, och kommer knappast heller att accepteras av den stora…

23 förslag för en human asylpolitik

Manifestation för asylrätten på Europride 2018. En av många viktiga frågor de senaste åren har varit skyddet för hbtq-personer i behov av asyl. Foto: Simon Legner, CC BY-SA…

Läs mer här

Cision News Cision is the leading global provider of media research, distribution, monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve performance and build reputations.

 • Ulf Bjereld ställer inte upp till omval som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet
  på 5 februari, 2020 vid 08:26

  Ulf Bjereld har meddelat att han inte kandiderar för omval som förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet vid förbundskongressen i juni. - Jag har kommit fram till att inte kandidera för omval som förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Jag har varit ordförande i fem år och finner det lämpligt att nu – i god tid före nästa partikongress och riksdagsval - lämna plats för nya krafter. - Socialdemokrater för tro och solidaritet har under de senaste åren verkat som en drivande kraft i arbetet för att Sverige ska bli ett internationellt humanitärt

 • Trumps fred ett slag i luften
  på 28 januari, 2020 vid 19:15

  På tisdagen presenterade USA:s president Donald Trump sin fredsplan för Israel och Palestina. Trumps utspel är ensidigt israelvänligt, och kommer knappast heller att accepteras av den stora majoriteten av resten av världen. Utspelet präglades av omfattande och asymmetriska krav på Palestina, och Palestinas president Mahmoud Abbas var inte ens närvarande. Behandlingen av Palestina kan utan vidare beskrivas som förödmjukande. Därför är det svårt att se president Trumps utspel som ett uppriktigt försök att mäkla fred. Inte ens Trumps löfte till palestinierna om att få en egen stat ter sig

 • 23 förslag för asylpolitiken
  på 21 november, 2019 vid 20:29

  Socialdemokrater för tro och solidaritet tar fram ett asylpolitiskt program för en rättssäker och human asylpolitik, som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället. Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa. Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster hörs om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land. Men Socialdemokrater för tro och

 • Tillfällig asyllag riskerar bli permanent
  på 18 juni, 2019 vid 14:21

  Dagens riksdagsbeslut för att förlänga den tillfälliga lagen om asyl i Sverige riskerar leda till att ett tillfälligt andrum görs permanent. - När regeringen en gång sa att Sverige behövde ett "andrum" var det i ett läge där Sverige under ett enda år tog emot närmare 160 000 asylsökande. Det var en fantastisk prestation, och Sverige klarade det. Systemet har inte kollapsat, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Antalet asylsökande har rasat under de påföljande åren, inte minst till följd av ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden. Förra året

 • Behovet av amnesti blir tydligare efter nya avslöjanden från Ekot
  på 27 november, 2018 vid 13:36

  Efter SR Ekots avslöjande att kriminalvården hemlighåller utvisningar för ansvarig myndighet, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet se förnyade ansträngningar för de ensamkommandes rättssäkerhet. - Det som framkommer i SR:s Daniel Öhmans avslöjande är oroande. Den bristande transparensen hotar rättssäkerheten, till exempel genom att försvåra för en människa att få juridiskt stöd om det finns verkställighetshinder. Här gäller det människoliv och det är viktigt att kriminalvården inte går bakom ryggen på Migrationsverket, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för

Läs mer här
Bli medlem - klicka här!