Close

Vi gör

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en frispråkig del av socialdemokratin. Vi står upp för socialdemokratisk ideologi och vågar vara både kritiska och konstruktiva.

Vår övertygelse om människors lika rätt och värde bottnar oftast i en gudstro, men du måste inte tro på Gud för att tro på vår politik. Vi kämpar för ett samhälle för alla: Jämlikhet, konsekvent feminism, internationell solidaritet och ett jordklot vi stolt kan lämna vidare till kommande generationer.

Vi vill förändra! Och vi ger inte upp. Om en human flyktingpolitik. Ett samhälle fritt från rasism. En fredligare värld utan vapenexport. Ett Sverige utan Nato. Miljöhänsyn som alltid väger tyngre än vinstintressen.

Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Tillsammans är vi starka.

Vill du veta mer vår hållning i aktuella frågor, så följ oss gärna på twitter och facebook. Mer information om vad vi står för finns i våra politiska riktlinjer som beslutas av årsmötet.

Lokala politiska samtal

Lokala politiska samtal är ett nygammalt arbete för dagens politiska visioner. Vi börjar i lokala frågor och formulerar sedan politiska visioner. Vi skriver berättelser om dagens och morgondagens Sverige.

Politik handlar om möten, om att söka upp och bjuda in människor. Syftet med att träffas är att samtala om problem och vägar att bygga det goda samhälle vi vill leva i. Ingen har alla svar innan processen sätts igång. Man måste vara beredd på det oförutsägbara. Vi vill förändra Sverige, men det kräver samarbete.

Kontakta förbundskansliet om du vill veta mer. Vi besöker gärna dig och din lokala förening för att berätta om idén med Lokala politiska samtal och för att gå från ord till handling.

Almedalsveckan

Program för 2017 (klicka på affischen för att ladda ner en pdf-fil för utskrift)
4 juli 14:30 – Nonviolence and International Law – Tools for a Just Peace in the Conflict on Palestine Läs mer

4 juli 15:45 – Vad händer med EU:s migrationspolitik? Läs mer

4 juli 20:00 – Lokala politiska samtal – tillsammans beskriver vi dagens och morgondagens Sverige Läs mer

5 juli 10:00 – Vilka krafter utmanar en öppen och demokratisk folkkyrka? Läs mer

5 juli 11:00 – Gaza i våra hjärtan – om blockaden och 50 års ockupation i Palestina Läs mer

Socialdemokrater för tro och solidaritet arrangerar under Almedalsveckan ett flertal seminarier i olika aktuella frågor. Här samlar vi tidigare års seminarier, ibland med referat, ibland med möjlighet att se seminarierna i efterhand.

Almedalen 2016 >>>

Almedalen 2015 >>>

Almedalen 2014 >>>

Almedalen 2013 >>>

Almedalen 2012 >>>

Almedalen 2011 >>>

Broderskap i Almedalen 2010 >>>

Broderskap i Almedalen 2009 >>>

Gaza

Sommaren 2014 led många av oss med palestinierna i Gaza. Närmare 2 000 dödades och 9 000 skadades i Israels attacker. Återuppbyggnaden efter kriget går oändligt sakta och ännu är alltför många människor i Gaza hemlösa.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har ett mångårigt engagemang i Israel och Palestina. Förutom våra politiska ställningstaganden har vi nära kontakter med fredsrörelser och organisationer för mänskliga rättigheter. Vi har också ett tätt samarbete med den partipolitiskt oberoende organisationen Civitas Institute i Gaza. Med stöd från Olof Palmes Internationella Center bidrar vi ekonomiskt till Civitas arbete med att utbilda palestinska ungdomar i demokratifrågor.

Civitas arbete ger unga ledare i Gaza möjlighet att träna sig i projektledning, demokrati och transparent hantering av ekonomi så de kan bli viktiga aktörer i uppbyggnaden av det palestinska civilsamhället. Projektet skapar också ett andningshål för unga människor, som kan använda tiden till meningsfull verksamhet som håller dem bort från den politiska konfliktens våldsamma vardag.

Läs mer om  hur du kan stödja vårt internationella arbete här.

ILRS

Socialdemokrater för tro och solidaritet är medlemmar i ett internationellt nätverk av andra organisationer, som i likhet med oss lever och verkar i samspelet mellan tro och politik. Läs mer om ILRS, the International League of Religious Socialists, här.

 

Bli medlem - klicka här!