Close

Vår organisation

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Läs mer om vår organisation här.

Vår verksamhet

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Sverige står inför ett vägskäl. Du har möjligheten att påverka i vilken riktning vi går.

Om Sverige får en högerkonservativ regering, ledd av Moderaterna, som styr med stöd av Sverigedemokraterna så kommer den ekonomiska ojämlikheten att öka och vi kommer att gå mot ett samhälle där politiker gör skillnad på folk och folk – ett samhälle uppdelat i ett ”vi” och ett ”dem”. SD ser människors olikheter som ett problem för samhällets gemenskap.

Socialdemokraterna vill att alla människor ska få samma förutsättningar i livet – oavsett bakgrund, tro och livssituation. För oss är samhällets mångfald en styrka!

1. Sverige ska se mångfald som en styrka och motverka diskriminering

2. Alla ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet oavsett i vilken familj man vuxit upp i – vi ska motverka ekonomisk ojämlikhet

3. Sverige ska vara en stark röst för internationell solidaritet och fred i världen

Ta ställning för ett medmänskligt Sverige.

Vår politik

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse.

Följ vad vi gör

Följ oss i sociala medier på Facebook och Instagram och läs mer om vad vi tycker under Nyheter och kommentarer.

Bli medlem - klicka här!