Close

Vår organisation

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Läs mer om vår organisation här.

Vår verksamhet

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Återvinn Sverige!

Klimatförändringar och en hotad biologisk mångfald kräver en grön samhällsomställning.

Vi behöver reducera klimatutsläppen och samtidigt ta ett steg mot cirkulära flöden inom industrin och jordbruket. Det handlar om att lämna slit-och-släng-samhället för att istället övergå till en ekonomi där vi varsamt nyttjar jordens resurser. Dem politiska diskussionerna måste breddas, omställningen behöver diskuteras och visionerna behöver vässas.

Nästa vecka lanserar vi ett handlingsprogram för en digital och cirkulär omställning, Återvinn Sverige. Detta och mycket mer kommer vi att diskutera. Håll utkik!

Vår politik

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse.

Följ vad vi gör

Följ oss i sociala medier på Facebook och Twitter och läs mer om vad vi tycker under Nyheter och kommentarer.

Bli medlem - klicka här!