cURL error 28: Failed to connect to trosolidaritet.se port 443 after 2715 ms: Operation timed out Socialdemokrater för tro och solidaritet - Vi vill förändra!
Close

Vår organisation

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Läs mer om vår organisation här.

Vår verksamhet

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Spetsutbildning för Antirasister

En växande auktoritär högernationalism breder ut sig såväl i Europa som i Sverige. Nationalismen sorterar och värderar människor utifrån härkomst och är inte förenlig med principen om mänskliga rättigheter som bygger på allas lika värde. Hur högernationalismen bör förstås och bemötas är mer aktuell än någonsin. Samtidigt väcks frågan om framtidsvisioner, Socialdemokratins roll i ett nytt politiskt landskap och hur politiken kan säkerställa ett skydd för det människor som inte platsar i högernationalismen utopi.

Under våren 2022 arrangerar STS och ABF en spetsutbildning om antirasism och högernationalism där arbetarrörelsens strategiska och långsiktiga arbete kommer att diskuteras. Vårt syfte är tydligt. Vi avser utbilda arbetarrörelsens vassaste debattörer mot rasism och högernationalism.

Inbjudna är några av Sveriges och Europas främsta experter. Bland annat gästas kursen av Joe Mullhall, analyschef på Hope not Hate (Expos systerorganisation i Storbritannien). Mulhall är också bokaktuell med “Drums in the Distance: Journeys Into the Global Far Right” som utgår från hans personliga erfarenheter när han infiltrerade extremhögern.

Deltagare kommer få kunskap om högernationalismens organisering, dess digitala metoder för påverkansarbete och Socialdemokratins roll i en samtid där migration och asyl har kommit att utgöra det politiska slagfältet. Med ett pendlande fokus mellan det lokala och det internationella kommer deltagare att få en grundlig förståelse för hur rasism och nationalism kan förstås, bemötas och bekämpas.

Utbildningen kommer att äga rum under våren 2022. Ett trettiotal personer mellan åldrarna 18–35 år kommer att antas till kursen. Deltagare förväntas medverka på samtliga kurstillfällen. Mellan angivna kurstillfällen förväntas deltagarna ta del av fördjupningsmaterial.

Kurs och tidsåtgång
Kursen sträcker sig över vårtermin 2022 med två internat och digital verksamhet under två lördagsförmiddagar och två torsdagskvällar. Datum och tider anges nedan:

Kurstillfälle 1:                                 21 jan kl. 16.00 – 23 jan kl. 14.00                     Internat

Kurstillfälle 2:                                26 feb lördag kl. 10.00 – 12.00                          Digitalt

Kurstillfälle 3:                                26 mars lördag kl. 10.00 – 12.00                       Digitalt

Kurstillfälle 4:                                  7 april torsdag kl. 18.00 – 20.00                      Digitalt

Kurstillfälle 5:                               28 april torsdag kl. 18.00 – 20.00                       Digitalt

Kurstillfälle 6:                                 6 maj kl. 16.00 – 8 maj kl. 14.00                       Internat

Ansökningsprocess
Ansökan är öppen mellan 19 november- 22 december 2021. Ansökan görs genom att fylla i följande ansökningsformulär och ladda upp personligt brev:
Fyll i din ansökan här!

Antagning

Kursen vänder sig till personer mellan 18–35 år som har hjärtat till vänster. Antagningen kommer att eftersträva en jämn fördelning av kön-, geografisk-, kulturell-, och etnisk bakgrund. Vid antagning kommer personlig motivering, kandidaternas möjlighet att medverka vid kurstillfällen och kandidaternas bakgrund, politiska- och värderingsmässiga engagemang eller kursens relevans för yrkeslivet att beaktas.

Behörighet
En närvaro på 80% krävs för att kursen ska anses vara genomförd och första träffen är obligatorisk. Deltagare förses med ett intyg efter genomförd kurs.

Utbildningen är kostnadsfri.

Vår politik

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse.

Följ vad vi gör

Följ oss i sociala medier på Facebook och Twitter och läs mer om vad vi tycker under Nyheter och kommentarer.

Bli medlem - klicka här!