Close

Vår organisation

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Läs mer om vår organisation här.

Vår verksamhet

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

9 krav vid ett ja till Nato

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit en tydlig ställning i frågan om ett svenskt medlemskap i Nato. Vi är emot ett svenskt Natomedlemskap och värnar den alliansfrihet som gynnat freden i både Sverige och omvärlden.

Som en alliansfri röst har Sverige kunnat medla i krig och konflikt där andra länder inte kunnat. Vi har varit en stark röst i världen mot kärnvapen, för nedrustning och för demokratisering. Vi bedriver en stolt feministisk utrikespolitik.

Socialdemokraterna måste fortsätta verka mot kärnvapen, för folkrätten och för demokrati. Ett medlemskap i Nato får inte ske på bekostnad av nedrustningsarbetet och fredsfrämjande insatser.

Skulle Socialdemokraternas partistyrelse trots allt landa i ställningstagandet att Sverige bör ansöka om ett Natomedlemskap har Socialdemokrater för tro och solidaritet formulerat nio krav som vi önskar att Socialdemokraterna verkar för i den fortsatta processen.

1. Sverige ska ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).

2. Sverige ska anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium.

3. Sverige ska verka för principen om ”No First Use” i Nato.

4. Sverige ska inte acceptera positiva säkerhetsgarantier.

5. Sverige ska inkludera en antikärnvapen-klausul vid militära samarbeten.

6. Sverige ska inte ha permanenta utländska Natotrupper på svensk mark.

7. Sverige ska motverka USA:s politiska och militära dominans i Nato.

8. Sverige ska verka för att Nato inför ett demokratikrav.

9. Sverige ska öka sitt fredsfrämjande arbete i samma utsträckning som försvarsanslaget. 

En vår kravlista med förklaringar hittar du här.  

Vår politik

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse.

Följ vad vi gör

Följ oss i sociala medier på Facebook och Instagram och läs mer om vad vi tycker under Nyheter och kommentarer.

Bli medlem - klicka här!