Close

Vår organisation

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Läs mer om vår organisation här.

Vår verksamhet

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Läs vårt handlingsprogram för en digital och cirkulär omställning

Sverige ska bli världens första cirkulära nation! Det räcker inte att vi som land har som mål att bli världens fossilfria land. Samtidigt som klimatutsläppen behöver upphöra måste vi även sluta att producera avfall. Det handlar om att industri och jordbruk ska producera smartare, varken slösa jordens resurser eller genera avfall, och där vi också konsumerar smartare.

Vi står inför ett paradigmskifte, som drivs på att miljö- och klimatutmaningen och av teknikens frammarsch. Framtidsvisioner och framtidens lösningar bottnar i en gemensam förståelse av hur tekniken och den cirkulära samhällsmodellen går hand i hand.

Du hittar vårt handlingsprogram här.

Vår politik

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse.

Följ vad vi gör

Följ oss i sociala medier på Facebook och Twitter och läs mer om vad vi tycker under Nyheter och kommentarer.

Bli medlem - klicka här!