Close

Om oss

Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) är ett av Socialdemokraternas fem sidoförbund (de andra är SSU, S-kvinnor, S-studenter och HBT-Socialdemokrater). Som sidoförbund är vi en del av partiet, men också självständig med delvis egen organisationsmodell och grafisk profil. STS har ca 2500 medlemmar och ett 80-tal lokalföreningar, som i sin tur är knutna till de socialdemokratiska arbetarekommunerna.

STS består av människor från många trostraditioner, kristna såväl som andra. Vi har också medlemmar som inte är troende, men som uppskattar vår politik och ideologiska profil. Man brukar säga om oss att vi är ”lite rödare, lite grönare”.

STS politiska riktlinjer är byggda runt fyra områden: ”Vårt växande hem”, ”Social rättvisa”, ”Internationell solidaritet” Miljö och klimat”. Vi har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social och ekonomisk rättvisa. Vi har gått i bräschen för kritiken mot de nya hårdare asylreglerna. Vi arbetar för fortsatt militär alliansfrihet och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Internationellt har vi ett mångårigt engagemang i Mellanöstern, särskilt i Israel och Palestina.

Läs våra politiska riktlinjer för 2022-2024 här.

Bli medlem - klicka här!