Close

Vi vill

Här hittar du mer om vad Socialdemokrater för tro och solidaritet vill, vårt manifest samt våra politiska riktlinjer.

Manifest

Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet anger vår ideologiska grund och slår fast att vi är vänster, radikala och troende, en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Riktlinjer för politik och verksamhet

På våra förbundskongresser antas riktlinjer för politik och verksamhet de närmaste åren. Det senaste är från 2016 och är indelat i tre rubriker:

  • Vår ideologiska grund
  • Vår politik – med underrubrikerna Ett samhälle för alla, Internationell solidaritet och Hållbar utveckling.
  • Vår organisation

 

Manifest

Här hittar manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet som en .pdf. 

Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet anger vår ideologiska grund och slår fast att vi är vänster, radikala och troende, en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018

Här hittar du Socialdemokrater för tro och solidaritets riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018 som en .pdf.

På våra förbundskongresser antas riktlinjer för politik och verksamhet de närmaste åren. Det senaste är från 2016 och är indelat i tre rubriker:

  • Vår ideologiska grund
  • Vår politik – med underrubrikerna Ett samhälle för alla, Internationell solidaritet och Hållbar utveckling.
  • Vår organisation
Bli medlem - klicka här!