Close

Engagera dig

Ta steget! Tillsammans bygger vi Sverige rättvist, jämställt och hållbart!

Det finns många sätt att engagera sig på. Bäst är förstås att bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet! Som medlem kan du engagera dig i en lokalförening och driva dina frågor tillsammans med andra. Du kan också låta medlemskapet mer vara ett stöd för våra politiska ställningstaganden. Du är varmt välkommen i båda fallen! Din röst räknas och ditt medlemskap är värdefullt.

För att hålla dig uppdaterad om vad vi gör och tycker i aktuella frågor kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer till din mail ungefär varannan vecka. På Facebook och Twitter publicerar vi dagligen kommentarer och uttalanden om aktuell politik. På webbsidan ”Nyheter och kommentarer” publiceras mer fördjupande texter och uttalanden av förbundsstyrelsen.

Du kan också skänka pengar till vår internationella fond (se flik nedan), skriva debattinlägg och motioner, arrangera en studiecirkel eller ett enstaka möte om ett ämne du tycker är särskilt viktigt. Kanske kan vårt projekt lokala politiska samtal vara något för dig.

Vill du resonera mer om hur du på bästa sätt kan få utlopp för ditt engagemang via Socialdemokrater för tro och solidaritet? Hör av dig till dina lokala företrädare eller till förbundskansliet.

Ge en gåva till internationella fonden

Internationella fonden är grunden för Socialdemokrater för tro och solidaritets internationella solidaritetsarbete. Med hjälp av fonden finansierar vi egeninsatser i internationella biståndsprojekt, studieresor och annat arbete med internationella frågor. Din gåva är ett stöd för demokrati och mänskliga rättigheter, och bidrar till att skapa nya och varaktiga kontakter med människor.

Läs mer om vårt internationella projekt i Gaza här.

Sätt in en enstaka gåva på pg 7 18 21-3 eller kontakta förbundskansliet om du vill bli månadsgivare.

Tryckt material och böcker

(Beställ material och böcker via info@trosolidaritet.se. Om inget annat framgår är det gratis. Portot bjuder vi också på.)

En broschyr som berättar om vilka vi är och vad vi vill, med en talong för att bli medlem. Vi har också ett enkelt flygblad, även detta med en medlemstalong.

Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet, vår ideologiska plattform.

Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död

Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död.

Under namnet ”aktiv utrikespolitik” började Sverige under 1960-talet agera mer självständigt i världspolitiken. Denna aktiva utrikespolitik har kommit att förknippas med Olof Palme.

Nu är det trettio år sedan Olof Palme mördades och världen har förändrats. Sverige har i många avseenden blivit en väststat bland andra och röster höjs för att lämna den militära alliansfriheten, som varit en grundbult i den svenska utrikes- och försvarspolitiken under många år.

Samtidigt anas konturerna av en ny och djärvare svensk utrikespolitik. En feministisk utrikespolitik väcker intresse. Erkännandet av Palestina och kritiken av Saudiarabien har lett till diplomatiska kontroverser.

I Framtidsarvet: svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död reflekterar en rad skribenter över hur svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet.

Red: Ulf Bjereld & Ulf Carmesund
Medverkande: Ulf Bjereld, Lawen Redar, Somar Al Naher, Göran Hydén, Mathias Mossberg, Jytte Guteland, Johan Öberg, Monica Pourshahidi, Sara Karlsson, Lisa Pelling, Klas Corbelius, Mats Karlsson, Thomas Hammarberg, Pål Wrange, Pierre Schori, Lena Hjelm-Wallén och Ulf Carmesund.

Utgiven februari 2016 av Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Tankesmedjan Tiden. Produktion och distribution: Bokförlaget Korpen.

Pris: 200 kr. Du kan också köpa den direkt här.

Antirasism i politiken

Studiematerialet ”Antirasism i politiken” är framtaget av Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Det är inspirerat av ett års samtal tillsammans med judar, kristna och muslimer i Malmö.

Samtalen har utgått från hur Sveriges största parti bäst kan motverka antisemitism och islamofobi.

Studiematerialet utgår från tanken att varje människa kan motverka antisemitism och islamofobi.

Det krävs varken att man är väldigt modig, väldigt stark eller väldigt smart.

Varje människa kan bidra. Varje människa bör bidra.

Pris: 50 kr. Du kan också ladda ner pdf-filen gratis här.

 

Tankar i Tensta

”Tankar i Tensta” är tio kvinnors berättelse om sitt liv och om Tensta, Stockholmsförorten som blivit en symbol för en förort i utanförskap. Boken breddar bilden av Tensta.

Alliansen vann valet 2006 genom att peka på det stora antalet arbetslösa och sjuka människor som levde i ”utanförskap”. Deras politik skulle råda bot på det sades det. Men idag vet vi att Sverige är ett land som snabbare än andra ökar klyftorna mellan människor. Där segregation på ekonomiska och sociala och etniska grunder växer och där arbetslösheten bitit sig fast. Ojämlikheten har ökat.

Tensta är ett av de områden i Stockholmsområdet som har allra högst arbetslöshet. Och allra hårdast drabbade är de utomeuropeiskt födda. Samtidigt har välfärden skurits ner och servicenivån i ett område som Tensta har försämrats. Samhällets ojämlikhet är tydlig i Tensta.

Men Tensta är inte bara en beryktad förort. Tensta är också hembygd och arbetsplats för många människor. Människor vars röst sällan hörs i offentligheten. Kvinnor vars röst sällan märks. Som lever sina liv i Tensta.

I boken Tankar i Tensta berättar tio kvinnor om sina erfarenheter och om sina tankar om livet i Tensta. Om vardag och framtid. Om vad som är bra och om vad som kan bli bättre.

Boken Tankar i Tensta började som ett projekt för långtidsarbetslösa inom kooperativet Blå vägen och har arbetats fram tillsammans med Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) i Stockholm. Syftet var att stärka röst och inflytande åt några som sällan fått det – kvinnorna i Tensta.

Det handlar om så mycket mer än Tensta. Det handlar om Sveriges framtid. Om hur vi skapar ett Sverige för alla.

Red. Gabriele Winai Ström och Erik Lindberg. Boken är framtagen av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholm tillsammans med Blå vägen i Spånga, för Broderskaps förslag.

Pris: 100 kr.

Spara

Välkommen att bli medlem!

Vad roligt att du är intresserad av att bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet! Vi vill bygga ett rättvisare samhälle, som inkluderar alla människor och värnar vår planet. Läs gärna mer om våra frågor här! (PDF)

Vi vet att alla kan bidra till förändring – på sin ort, i sitt parti och i samhället i stort. Men ensam är inte stark. Vi måste hjälpas åt och dra i samma riktning. För mer hjärta i politiken. Vill du, så kan vi!

Ulf Bjereld

Fyll i formuläret och bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!

Bli medlem - klicka här!