Close

Nyhetstexter

by

Stoppa utvisningarna!

Under dagen väntas ett plan lämna Sverige, med ett flertal människor som ska avvisas till Afghanistan. Detta är rättsosäkert och inhumant i en tid när talibanoffensiven intensifieras och Afghanistans flyktingminister själv säger att de inte kan stå för ett ordnat mottagande.

Enligt flera samstämmiga källor planeras idag en massutvisning till Afghanistan från förvaret i Märsta. Samtidigt har inbördeskriget i landet gått in i en ny och mer våldsam fas, med en eskalerande offensiv från talibanerna.

Vi har vid ett flertal tillfällen kritiserat utvisningarna till Afghanistan. Ett stort antal människorättsorganisationer betonar att landet inte är säkert, och desto farligare är det för etniska och religiösa minoriteter, och hbtq-personer. Migrationsverkets prövningar av asylskäl har kantats av envisa följetongsskandaler, till exempel tveksamma handläggningsförfaranden vad gäller auktoriserad tolkning och religionsförståelse. Rättsmedicinalverkets bristfälliga mätmetoder urholkar rättssäkerheten i Migrationsverkets bedömningar av ungas ålder.

– Den samlade bedömningen är att myndigheterna och beslutsfattare inte lyckats säkerställa det ordnade, humana och rättssäkra asylmottagande som är Sveriges uttryckliga migrationspolitiska ambition. Slutsatsen blir att utvisningarna till Afghanistan bör frysas i väntan på en amnestilagstiftning för unga ensamkommande som levt i Sverige i över ett år. I en rättsstat ska eventuella tillkortakommanden aldrig gå ut över enskilda människor, oavsett varifrån i världen de kommer, säger Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har nyligen samtalat med Afghanistans flyktingminister Sayed Hussain Alemi Balkhi, och i samtalet kritiserar han de svenska utvisningarna, och motsätter sig helt att internflykt inom Afghanistan skulle vara ett alternativ för dessa människor. Utvisningar ska bara ske om det finns förutsättningar för ett ordnat mottagande i ankomstlandet, och så är inte fallet i Afghanistan.

Afghanistan kan inte erbjuda alla tvångsutvisade det som krävs för att de ska kunna integreras, skriver FARR, och detta är en förutsättning för de återtagandeavtal som finns mellan länderna.

– Det finns starkt vägande juridiska och humanitära skäl för att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan. I väntan på en ny regering som har mandat att ta initiativ till beslut i känsliga frågor, faller ansvaret på återhållsamhet i utvisningsärenden än tyngre på de svenska myndigheterna, främst Migrationsverket, säger Ulf Bjereld.

by

80 år senare – Kristallnattens närvaro växer

Bremen: Förstörd synagoga

 

För 80 år sedan, under Kristallnatten den 9 november 1938, kulminerade novemberpogromerna. I vår tid är det särskilt viktigt att förstå förloppet som föregick Kristallnatten. Attackerna beskrevs då som spontanta, men de hade föregåtts av att propagandaminister Joseph Goebbels gått ut och sagt att ”världsjudendomen” legat bakom ett nyligen genomfört politiskt mord. Det nazistiska partiet hade inte planerat några manifestationer mot judarna, men ”om några sådana uppstod spontant skulle de inte hindras”. Det uppfattades av många som en signal att gå ut på gatorna.

Detta sätt att hetsa mot en grupp utan att själv ta ansvar för konsekvenserna är inte en strategi som har dött på historiens skräphög. Tvärtom lever den vidare, i en högerretorik som idag har blivit allt vanligare. Rabbinen för den synagoga i Pittsburgh som nyligen utsattes för ett antisemitiskt terrordåd, vill inte direkt beskylla presidenten Donald Trumps retorik för att ha bidragit till våldet mot judar, men menar att hatiskt språkbruk har blivit vanligare, och är en bidragande orsak till attacken. Samtidigt visar en undersökning av J Street att 72% av tillfrågade amerikanska judar anser att presidenten är åtminstone delvis ansvarig för attacken.

Ett av de viktigaste dragen i såväl den gamla som den nya antisemitiska retoriken är  konspirationsteorin om ”folkutbytet”. Teorin säger att någon liten inflytelserik grupp ligger bakom en massiv invandring eller på andra sätt uppluckring av samhället, vilket skulle hota det rådande. Detaljerna i detta rådande ser lite olika ut beroende på vem man frågar, men de stora dragen är desamma.

Massmördaren Anders Behring Breivik (numera Fjotolf Hansen) ansåg att ”kulturmarxister” (en uppdaterad version av det nazistiska ordet ”kulturbolsjeviker”) ligger bakom en liberal, humanistisk agenda för att tillåta ett makthungrigt, intrigerande islam att ta över västerlandet. Andra vit makt-extremister, som nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, formulerar främst att det är den ”vita rasen” som är i fara på grund av invandringens tänkta påverkan på demografin. Dessa senare krafter är ofta mer öppna med att de anser ”världsjudendomen” ligga bakom invandringen.

Dessa grundläggande drag i teorin är vanliga i stora delar av den så kallade ”nya högern”, eller ”alt-högern”. Syndabockarna är liberaler och vänsterpolitiker, intellektuella och enskilda människor som blir symbol för dessa uppdiktade försök att bringa västerlandet om intet inifrån. I vår tid har den judiske finansmannen George Soros blivit en av de viktigaste symbolerna för denna teori, som har rört sig från samtalets yttersta marginaler och rätt in i samtidens mittpunkt.

Nu kan högt uppsatta republikanska politiker sitta i nationell teve och säga att Soros ligger bakom flyktingkaravanen till USA. Psykologen Jordan B Peterson kan prata om ”kulturmarxister” som vill luckra upp samhällets fundament genom olika typer av krav på rättigheter, och bli inbjuden till Skavlan i SVT.

Vi lever i en tid då det är svårare än under 30-talet att likrikta kommunikation och styra hela det offentliga samtalet, åtminstone i västerlandet, och åtminstone än så länge. Internets många möjligheter till trots så ser vi hur länder som Ungern och Ryssland blir alltmer framgångsrika med sin statspropaganda, som just genom Internet når även utanför landets gränser. Det mäktiga verktyget för allas yttrandefrihet har visat sig vara tveeggat.

”Althögern” är ett intetsägande namn på en mycket diversifierad rörelse. Det stora flertalet av alla som bekänner sig till den tar avstånd från alla typer av antisemitism, men ju mer man börjar gräva i de föreställningar som genomsyrar rörelsens många olika delar, desto tydligare blir ett mönster, där gamla antisemitiska konspirationsteorier har muterat, fått ny skepnad och nytt liv. Därför är Kristallnatten mer närvarande i år än den var förra året. När vi blickar bakåt så verkar den röra sig bort från oss i tiden, men när vi blickar framåt går den oss till mötes igen, om vi inte ändrar kurs.

Mattias Irving
Politisk sekreterare, Socialdemokrater för tro och solidaritet

by

Släpp oron – tillsammans kan vi förflytta berg!

Socialdemokrater för tro och solidaritets nya styrelse samt kansli hade sitt första möte den gångna helgen.

Det är dags för S att bejaka en ny, trygg och visionär asyl- och integrationspolitik som ger svar på de laddade frågorna om hur vi ska leva tillsammans.

När Socialdemokrater för tro och solidaritets nya förbundsstyrelse träffades för första gången efter valet och berättade om allas erfarenheter från valrörelsen, blev det tydligt att det gångna året redan innehåller alla de lärdomar som Socialdemokraterna behöver förvalta för att bana vägen för framtiden.

Förutom vårt arbete i sociala medier har vi knackat dörr, pratat med fackliga medlemmar på arbetsplatserna, med medmänniskor på gatan, i förorter och privilegierade områden, på landsbygden, i småstäderna och i storstadsregionerna. En tydlig och samstämmig bild framkommer av våra sammanfattade erfarenheter.

När vi i Socialdemokraterna talar om våra hjärtefrågor så lever folkrörelsen. När vi vågar ta konflikten med SD avslöjar de hur svag deras politik egentligen är. När vi säger det vi tror på, och tror på det vi säger, då kan vi tillsammans förflytta berg.

Lika tydligt är det att S har allt att vinna på att gripa tag i frågorna om migration och asyl med den positiva samhällsbyggande anda som så framgångsrikt har bidragit till att bygga Sverige. En socialdemokratisk grundhållning är att alla människor är värdefulla och har något att bidra med till samhället.

SD-retoriken förråar debatten och utövar ett tryck på andra politiker att förhålla sig till den. Det gäller inte bara frågor om asylpolitik, utan också om miljö och klimat, om jämställdhet och om vem som har rätten att definiera sig som svensk. Det går inte för något anständigt demokratiskt parti att övervinna den retoriken genom att anpassa sig till den.

SD har inte alls gått fram så mycket som många befarade. De har i praktiken fördubblats i varje val sedan 2002, men nu är för första gången den trenden bruten. Likväl står vi inför ett parlamentariskt svårt läge, och Socialdemokraterna står nu inför den dubbla utmaningen att ta ett demokratiskt ansvar för Sverige, och samtidigt förnya sig självt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har viktiga insikter att bidra med i den förnyelsen. Vi har under hela valrörelsen framgångsrikt talat om precis de frågor där debatten gick partiet emot under våren. Det har vi gjort genom att bejaka vikten av att prata om frågorna, men underkänna den alarmistiska retorik som präglat debatten. Det är dags att återta debatten till vänsterns planhalva och visa att det bara är vi Socialdemokrater som kan bedriva framgångsrik politik för att hålla samman samhället.

by

Kryssa Tro och solidaritet!

Inför valet står många medlemmar i Socialdemokrater för tro och solidaritet på valsedlarna runtom i landet. Här ser du en lista över riksdagskandidater som är medlemmar i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och som du kan kryssa ifall du vill se en mer progressiv, mångfaldig och klimatvänlig socialdemokrati.

Det är viktigt att känna till att ett medlemskap hos oss inte innebär att man är förpliktigad att driva alla de frågor som vi driver på förbundsnivå. Det säger bara att medlemmen har en grundläggande sympati med våra värderingar och/eller politik. Förtroendeuppdraget i riksdagen är til syvende og sidst personligt, och det är upp till varje riksdagsledamot att förvalta detta.

Valkrets: Blekinge län

Valkrets: Dalarnas län
10 Mari Jonsson

Valkrets: Gotlands län

Valkrets: Gävleborgs län
1 Åsa Lindestam
10 Daniel Johansson

Valkrets: Göteborgs kommun
5 Shadiye Heydari
9 Cecilia Dalman Eek
10 Rikard Andersson
14 Jesper Eneroth

Valkrets: Hallands län
3 Hans Hoff

Valkrets: Jämtlands län

Valkrets: Jönköpings län
4 Thomas Strand
9 Azra Muranovic
38 Gabriel Marko
39 Ylva Samuelsson
40 Pär A.J. Persson
41 Ingalill Dahlgren Nyberg

Valkrets: Kalmar län
3 Laila Naraghi
10 Ilko Corkovic

Valkrets: Kronobergs län
5 Magnus Carlberg

Valkrets: Malmö kommun
2 Hillevi Larsson
11 Rizwan Elahi
13 Patrik Karlsson
15 Adrian Kaba
17 Sedat Arif

Valkrets: Norrbottens län
3 Fredrik Lundh Sammeli

Valkrets: Skåne läns norra och östra
2 Per-Arne Håkansson
6 Mikael von Krassow

Valkrets: Skåne läns södra

Valkrets: Skåne läns västra

Valkrets: Stockholms kommun
6 Lawen Redar
9 Thomas Hammarberg
15 Salar Rashid
16 Amne Ali
17 Mohamed Nuur
18 Eva Louise Erlandsson Slorach
19 Suleiman Said
41 Daniel Carlstedt
51 Sven Britton

Valkrets: Stockholms län
4 Ibrahim Baylan
21 Åsa Norrman Grenninger
25 Ingrid Markström
33 Viktoria Hjulström

Valkrets: Södermanlands län
1 Hans Ekström
14 Monica Lindell Rylén
26 Åsa Kratz

Valkrets: Uppsala län
8 Viktoria Söderling
12 Pia Wårdsäter
13 Amil Sarsour
22 Linda Johansson

Valkrets: Värmlands län
6 Eva-Lena Gustavsson

Valkrets: Västerbottens län
19 Erik Vikström

Valkrets: Västernorrlands län
15 Mikael Sjölund

Valkrets: Västmanlands län
1 Pia Nilsson
2 Olle Thorell

Valkrets: Västra Götalands läns norra
1 Jörgen Hellman
7 Blerand Haliti

Valkrets: Västra Götalands län södra

Valkrets: Västra Götalands läns västra
5 Patrik Linde
19 Assar Wixe
22 Solveig Hallin
26 Olle Adolfsson
28 Fredrik Schandorff

Valkrets: Västra Götalands läns östra

Valkrets: Örebro län
33 Bengt Storbacka
50 Carina Svedenberg Widqvist

Valkrets: Östergötlands län
1 Johan Andersson
7 Elias Georges
30 Anne-Lie Liljedahl

by

Almedalen 2017

Program för 2017 (klicka på affischen för att ladda ner en pdf-fil för utskrift)
4 juli 14:30 – Nonviolence and International Law – Tools for a Just Peace in the Conflict on Palestine Läs mer

4 juli 15:45 – Vad händer med EU:s migrationspolitik? Läs mer

4 juli 20:00 – Lokala politiska samtal – tillsammans beskriver vi dagens och morgondagens Sverige Läs mer

5 juli 10:00 – Vilka krafter utmanar en öppen och demokratisk folkkyrka? Läs mer

5 juli 11:00 – Gaza i våra hjärtan – om blockaden och 50 års ockupation i Palestina Läs mer

by

”Svenska värderingar” har inget med SD att göra

Det pratas mycket i denna valrörelse om växande främlingsfientlighet och pessimism, och risken finns att diskussionen sätter en bild av Sverige som bara inte stämmer.

Man ska vara försiktig när man pratar om ”svenska värderingar”. Inte alla som bor i ett land måste skriva under på dessa, och det gör dem inte mer eller mindre svenska för den sakens skull. Samtidigt är Sverige ett land som sticker ut i alla internationella värderingsundersökningar, och det borde vi vara stolta över.

Svenskarna är bland världens mest inkluderande, solidariska, sanningsälskande, icke-auktoritära och progressiva folk. Svenskarna respekterar ledare som ser andra, lyfter laget och diskar sin egen kaffekopp.

Jämfört med nästan alla andra länder är vi betydligt mer öppna för att släppa in olika kulturer, religioner och etniciteter i våra liv. Jämställdhet, frihet och rättvisa är urstarka svenska värden, jämfört med andra länder. Detta är något vi ska känna glädje över som en socialdemokratisk, progressiv rörelse. Detta är något vi ska bejaka och fira!

Vi är till och med så övertygade om de universella mänskliga värdena att vi ibland glömmer bort att inte alla i resten av världen håller med oss. I exempelvis USA, Ungern och Polen går reaktionära krafter fram med stormsteg, och tilltron till mänskliga rättigheter avtar.

Inte sällan använder dessa reaktionära krafter våra progressiva värderingar som slagträn i debatten, men bara när det passar dem själva. Sverigedemokraterna försöker göra anspråk på att stå för svenska värderingar och angriper raljant kvinnosynen och moralismen hos minoriteter i samhället, samtidigt som de själva vill göra inskränkningar i aborträtten och har ledande företrädare som är öppna med sin avsky för Pride och hbtq-personer. De skroderar om att bygga ett nytt folkhem, men talar tyst om att de för en politik som spottar på folkhemmets värderingar. Det är klassisk populistisk retorik.

”Sverigedemokraterna är inga sverigevänner, de är sverigefiender i förklädnad”, sade vår förbundsordförande Ulf Bjereld på det torgmöte som inledde Socialdemokrater för tro och solidaritets kongress i Jönköping den 9 juni. Deras åsikter är extrema och speglar inte alls den stora merpartens värderingar i Sverige.

Svenskarna älskar naturen. SD har ingen miljöpolitik att tala om. Svenskarna är i regel hoppfulla om framtiden. SD lever på domedagsprofetior. Svenskarnas tilltro till demokratin är stark och långlivad. SD:s partitopp gick med i partiet när de ännu flaggade med nazistfanor, och de har inte väsentligen ändrat partiets budskap sedan dess. När de försöker lägga beslag på ”svenskheten” för att legitimera en osolidarisk politik som sliter isär samhället, då är det dags att avslöja hur tom deras retorik i själva verket är. Det är dags att bjuda motstånd.

Vi ska hålla rent mot försök att sätta exkluderande nationsstämplar på universella idéer som frihet och rättvisa, men det är rätt och riktigt att fira de progressiva värden som är vanliga och starka i Sverige. Istället för att likt Sverigedemokraterna utlova en återupprepning av ett drömt, homogent förflutet som aldrig existerat i verkligheten, tecknar vi visioner för en framtid att se fram emot: Sverige som vårt växande hem, där människor med olika bakgrund bygger en gemensam framtid, som är rättvis, jämställd och hållbar.

by

Rättvis fred måste komma först

Svår humanitär situation i Gaza

Förstörelsen i Gaza skapar en svår situation för de boende. Hamas utnyttjar desperationen till att sprida hat, och Israels premiärminister applåderar militärens mord på demonstranter. Fred och folkrätt måste sättas högst upp på dagordningen för samtalet, slår Socialdemokrater för tro och solidaritet fast i ett kongressuttalande.

Under våren har vi med stigande oro följt utvecklingen i Israel och Palestina. Folkliga manifestationer har bemötts med skarp eld från israeliskt håll, med hundratalet döda, däribland journalister. Samtidigt har Hamasregimen ur en materiell och social hopplöshet provocerat fram en vrede och ett motstånd som stänger dörren för det nödvändiga fredsarbetet. Sikte får aldrig förloras på att de som tvingas bära den största mänskliga kostnaden för den orättfärdiga situationen är palestinierna själva, men i förlängningen hotas stabiliteten även i Israel och i andra länder i Mellanöstern.

Alla stater som vill kalla sig demokratiska har förbundit sig att respektera ett heligt människovärde. Istället hyllar landets premiärminister Benyamin Netanyahu den egna militären när den skjuter ihjäl demonstrerande palestinier. Det förstärker de många signalerna om ett långtgående ointresse från israeliskt håll att nå ett fredligt slut på konflikten. Samtidigt bidrar Hamas till att trappa upp konflikten genom hatisk retorik och raketangrepp i blindo.

Fred utan rättvisa är ingen fred alls. En rättvis fred förutsätter att Israel avbryter sin ockupation och häver blockaden av Gaza. Tvåstatslösningen där människorna i Israel och Palestina kan leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser kan bara bli möjlig om Israel axlar sitt ansvar att som den ojämförligt starkare parten gå i bräschen för nedtrappningen av våldet. De illegala bosättningarna måste upphöra och internationellt erkända gränser respekteras.

Sedan 2007 lider människorna i Gaza av en blockad som hindrar deras fria rörlighet och omöjliggör handeln med varor och tjänster. Blockaden infördes av Israel, men även Egypten medverkar till att upprätthålla den. Följderna har blivit ekonomisk stagnation, arbetslöshet, fattigdom, biståndsberoende och inte minst politisk frustration.

Den stora majoriteten av de vanliga människorna i Gaza hyser en önskan om att leva sida vid sida, med ömsesidig respekt mellan Israel och Palestina. De förtjänar bättre än det som deras ledare ger dem. I Gaza finns många ungdomar och äldre som inget hellre vill än att utbilda sig, arbeta, resa och upptäcka världen, men som istället riskerar att dras in i politiskt extrema grupper eftersom det i deras ögon inte finns något annan framtid. Hopplös frustration, kanaliserad genom svartvit retorik, är ett kraftfullt bränsle för det extrema våldet, och ett allvarligt hot mot fredssträvandet.

Nu görs situationen än värre av en huvudlös amerikansk utrikespolitik som driver konfliktens aktörer framför sig mot avgrunden, inte minst genom den beryktade flytten av USA:s ambassad till Jerusalem.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* Våldet, terrorn och dödandet ska få ett slut, och alla parter måste fås att respektera internationell rätt. Folkrätten är inte förhandlingsbar.

* Sverige, i och med sitt angelägna erkännande av Palestina som stat, verkar tillsammans med EU för att fler länder i världen gör detsamma.

* Sverige ska bistå det palestinska samhället med stöd till utveckling av infrastruktur, demokratisk utbildning och inompalestinsk försoning.

by

Vårt växande hem – Sverige ska vara rättvist

Rättvisa, jämställdhet och hållbarhet är hörnstenen i det lyckade samhällsbygget som är hem åt både nya och gamla svenskar. Socialdemokrater för tro och solidaritet beskriver nu Sverige som ”vårt växande hem”, en plats där vi delar situation och känner oss välkomna och inkluderade. STS kongress 2018 efterlyser ett starkare arbete mot rasistiska strukturer och hatbrott, sociala insatser för större rättvisa och ekonomisk trygghet och konsekvent feminism som värnar utsatta minoriteter.

Sverige är ett växande gemensamt hem för människor från hela världen. Vi har turen att vara ett land som människor flyr till, och inte ifrån. Sverige har i förhållande till sin storlek tagit emot många fler flyktingar än något annat EU-land, och det ska vi vara stolta över. När historien om vår tid skrivs, kommer den att inkludera 350 000 personer som fick behålla liv och hälsa tack vare vårt gemensamma arbete.

När det svenska samhället är starkt, så ökar vår förmåga att hjälpa. Därför är det viktigare än någonsin att vi fokuserar på att bygga Sverige rättvist, jämställt och hållbart.

Socialdemokrater för tro och solidaritet står för att alla människor har ett värde och en plats i vår gemenskap. Vi arbetar för ett Sverige där alla känner att de har sitt hem och sin framtid, oavsett bakgrund. Ska vi lyckas integrera, så måste vi börja med att inkludera, involvera och visa att vi har positiva förväntningar på dem som kommit hit för att bygga sin framtid tillsammans med oss.

Vi ska ge de bästa tänkbara verktygen till alla de nya svenskar som vill bygga upp sin framtid här tillsammans med oss. Ett av de viktigaste verktygen är språket. Alla ska ha rätt till det språk de behöver för att ta sig fram, och alla ska därtill ges möjlighet att hålla modersmålet levande. En levande och rik kontakt med modersmålet kan också underlätta inlärningen av svenska.

Ordet ”mångfald” har gjorts till ett problem att lösa istället för ett löfte att infria. Sanningen är att Sverige alltid har varit mångfaldigt, och att det finns en mycket stor spännvidd inom vårt land av olika kulturer och seder. Olika generationer har olika livserfarenheter. Det finns stora skillnader i kultur mellan stad och land, och många av dem som har flyttat med urbaniseringen har upplevt ”kulturkrockar”. Det har aldrig utmålats som problematiskt, för det är det inte heller.

När vi delar situation, ökar vår vilja att bistå och solidarisera med varandra. Det är därför som en hållbar mångfald måste bygga på rättvis gemenskap. Det är därför inte mångfald, utan orättvisor, som sliter isär vårt gemensamma hem.

Rasismen i samhället gör att kompetenta och drivna personer inte ens kallas till intervju om de inte byter till ett ”svenskklingande” namn. I flera internationella attitydundersökningar visar sig svenskar ha öppna attityder mot människor med bakgrund i andra länder, men samtidigt är den strukturella diskrimineringen ett faktum. Rasismen är ett hot mot integrationen.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* En ny syn ska etableras på vad integration innebär: Att måttet på en lyckad integration är att alla som bor i Sverige också känner att detta är deras plats på jorden, där de vill bygga sin framtid.

* Vikten av att motarbeta och bemöta rasistiska strukturer ska göras tydligare för de myndigheter som arbetar med människor som har en bakgrund i ett annat land.

* Hatbrott ska få en tydligare status som ett hinder för lyckad integration. Förbundet ska vidta konstruktiva steg för att motarbeta hatbrott.

* Kraftfulla åtgärder ska vidtas för ett starkare och mer heltäckande skydd för kvinnor och hbtq-personer som tillhör minoriteter och därmed riskerar att utsättas för överlappande former av förtryck. Kampen för kvinnors rättigheter är universell och ska föras överallt. Den ska inte användas på ett inkonsekvent sätt, som ett vapen för att misstänkliggöra enstaka grupper i samhället.

* SFI-utbildningen ska ha större resurser att möta varierande behov och kunskapsnivåer hos de studerande, och i samråd med Arbetsförmedlingen förlägga delar av undervisningen ute i verksamheter i landet, för att ge fler kontakter ut i samhället.

* Unga som ofta bor trångt i utsatta områden ska få större tillgång till utrymmen för att få studiero och ha en meningsfull fritid, inte minst genom fritidsgårdar med tillgång till pedagogiskt stöd.

by

Det är dags för en framtid att se fram emot

Det är dags att för gröna visioner och en framtid att se fram emot. Miljön får inte vara civilisationens dåliga samvete, utan det självklara fundamentet för allt annat arbete, slogs det fast på Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundskongress 2018.

Bara tvåhundra års industrialisering har rubbat globala system som varit i drift i många miljoner år. Därför bär miljöpolitiken också på en fundamental civilisationskritik. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort, och tiden vi har till vårt förfogande för förändring är knapp. Men vi kan inte bara beskriva miljön som en källa till kollektivt dåligt samvete. Frågan om lyckad miljöpolitik är i grund och botten en fråga om lyckad omställning till en hållbar ekonomi.

Exploateringen av miljön är i många fall en enkelriktad resa: De värden som förstörs kan inte med lätthet återställas. De beslut som fattas idag förändrar därför i grunden förutsättningarna för de beslut som kan fattas i framtiden. Därför kan vi inte vänta till senare med att reflektera över hur vi påverkar våra livsvillkor på planeten. Vi måste ständigt tänka proaktivt, med kommande generationers bästa för ögonen.

Vi lever i en tid när det nuvarande ekonomiska systemets tillkortakommanden ligger i öppen dager. En harmonisering av ekonomin med planetens resurser och våra mänskliga behov är absolut nödvändig om vi vill ha en framtid att se fram emot. Ju tidigare och mer ambitiöst Sverige kan vara med denna omställning, desto större fördelar har vi i den globala ekonomi som också måste göra samma omställning, och desto mer kan vi bidra med till andra länders gröna omställning.

Vi vill att Sverige går i bräschen för en grön nyindustrialisering, som inte ser miljön som ett begränsande tak för ekonomin, utan som det självklara golvet, fundamentet på vilket allting annat vilar. Miljöarbetet ska inte ses som en begränsande plikt, eller en svångrem på ekonomin, utan som en möjlighet att utveckla samhället i en riktning mot fler jobb och bättre livskvalitet.

Vi vill se en ekonomi som ställs i planetens och människornas tjänst, och ger oss renare luft och vattendrag, mindre buller och samtidigt bättre transporter för att bygga samman landsbygd med storstad, mat som odlas närmare där den konsumeras, och ett stopp för matsvinn och kortsiktig avfallshantering. Vi vill se ett stopp för engångsförpackningar och plast som läcker ut i världshaven, och stora satsningar på förnybar energi och distribuerad elproduktion, med gynnsamma konsekvenser för allas privatekonomi, elnätets tålighet mot belastning och även minskad användning av smutsig energi.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* Ett visionärt miljöarbete ska vävas in i alla delar av samhällsekonomin.

* Det ska bli lättare att leva i hela landet, genom satsningar på förnybara drivmedel och kollektivtrafik som bygger samman land och stad.

* Stora satsningar ska göras på forskning för framtidens produktion, konsumtion och avfallshantering av mat. Närproducerad mat med låga utsläpp och lågt svinn ska främjas. Kompostering eller annat återvinnande av hushållens matavfall ska vara norm i hela landet. Normen ska vara att biomassa inte ska brännas utan användas till biogasproduktion och för att berika jordar och främja ny odling.

* All utbyggnad av Sveriges energiförsörjning ska ha sikte på 100% förnybarhet, med fokus på förnybar energi så som vind-, sol- och vågkraft, och det ska vara billigt och lätt att sätta upp egen lokal, småskalig elproduktion som både bidrar till miljön och gör inte minst boende på landsbygd mindre sårbart.

by

Allt detta kunde vara möjligt…

Varje år försvinner 46 miljarder kronor ur den gemensamma ekonomin, vilket motsvarar 128 miljoner om dagen eller nästan hela försvarsbudgeten. Det är gigantiska belopp som egentligen borde gå till att bygga ett rättvist, jämställt och hållbart Sverige.

I denna bonusbudget som är framtagen av Socialdemokrater för tro och solidaritet visar vi hur dessa 46 miljarder hade kunnat användas istället, perioden 2019-2023: För kvinnofrid och färre brott, för ett levande Östersjön, för en politik som hjälper nya svenskar att ta sig in i samhället.

Bonusbudget 2019-2023

Bli medlem - klicka här!