Close

by

Sverige och STS mobiliserar!

Socialdemokrater för tro och solidaritet har skrivit ett särskilt nyhetsbrev med anledning av pandemin covid-19 och hur vi tillsammans kan agera för våra medmänniskors och samhällets bästa.

Nu mobiliserar hela Sverige för att möta det största pandemihotet på många år. Också Socialdemokrater för tro och solidaritet vidtar åtgärder. Några av dessa kan du läsa om i detta brev från förbundssekreteraren Hans Josefsson.


Du kan göra skillnad!

Genom pandemin prövas vårt samhälle på nya sätt. Nu står vår förmåga till solidaritet och samordning i centrum. Kan vi värna våra riskgrupper och kan vi anpassa våra egna beteenden på ett sätt som bidrar till att hålla tillbaka smittan?

En av dem som tagit egna initiativ är Dima Sarsour, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Uppsala.

– Jag ville prata med de äldre som behöver hjälp. Genom att kommunicera kan vi se till att de får den hjälp de behöver, säger Dima.

Genom sin arbetarekommun fick hon ut en lista på de medlemmar som är över 70 år gamla och därmed befinner sig i den av Folkhälsomyndigheten definierade särskilda riskgruppen för covid-19. STS-föreningens styrelse delade sedan upp listan mellan sig och började arbetet med att ringa till medlemmarna.

– Folk var jätteglada och tackade. Jag tänker gå igenom listan igen för dem som inte ännu svarat.

Dima har inte bara hört av sig till medlemmar, utan till flera andra privat. Just nu är det många som inte har tillgång till sitt vanliga sociala liv. Hon uppmanar också att vi som förbund bör ta vara på de lärdomar som vi kan dra av denna situation.

– Vi ska vara i takt med omställningen som måste ske, politiskt eller instrumentellt. Det här är ett gyllene tillfälle att se över hur vi jobbar med årsmöten och så vidare. Vi ska samverka generationsmässigt och med det civila samhället. Då når vi ut med vår politik också, säger Dima.


Dags att träffas digitalt!

Förbundet har tagit fram en enkel manual för hur ni i er förening kan ha möten online via gratisverktyget Zoom. Läs mer om hur ni kan konferera med ljud och bild på www.trosolidaritet.se/zoomhandboken!


Debatt

Asylrätten måste värnas även nu!

Klicka på bilden för att förstora

Asylrätten slutar inte gälla bara för att vi befinner oss i en extraordinär situation. Flyktingarna som internerats i läger på flera grekiska öar löper mycket stor risk att drabbas av en katastrof ifall viruset covid-19 sprider sig i lägren.

Nu måste vi vidta kraftiga åtgärder för att säkerställa dessa medmänniskors liv och hälsa, skriver Socialdemokrater för tro och solidaritet i Östergötland.

Läs hela texten här! (obs: betalvägg)


ABF informerar om covid-19

På sin hemsida har ABF samlat viktig information från myndigheter och experter, för dig som vill veta mer om den nya pandemin och om hur vi tillsammans kan agera mot den.

Läs mer här!

Abf ställer inte in – de ställer om! Läs mer om distanskurser i karantäntider här!

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!