Close

Tag Archive for: Klas Corbelius

by

Nato viktigare än kärnvapenfri värld?

I veckan hålls en debatt i riksdagen om en aktuell FN-resolution om avveckling av alla existerande kärnvapen i världen. Hans Wallmark, moderaternas försvarspolitiske talesperson, vill nämligen hindra regeringen från att rösta ja till denna resolution med mål om en kärnvapenfri värld.

Det är tragikomiskt att läsa Hans Wallmarks interpellation. Wallmark får det i princip till att det vore olyckligt om regeringen står bakom humanism: ”Det finns i dag signaler om att regeringen Löfven vill ställa sig bakom den humanitära utfästelsen. Detta skulle vara mycket olyckligt”.

Den sista meningen fortsätter ”…eftersom ett ja till den resolutionen bedöms vara oförenligt med ett medlemskap i Nato.” Hellre Nato än en kärnvapenfri värld, alltså. Ett Natomedlemskap ses som större garant för fred, än avveckling av massförstörelsevapen. Gud bevare oss för Hans Wallmarks värld!

Det är förvisso en komplex värld vi lever i. Vi känner alla djup sorg och ilska över situationen i Syrien och Jemen. Och det finns anledning till oro över Rysslands och Putins maktdemonstrationer på Krim, i Syrien – och nu gränsande till Polen och Litauen, i Kaliningrad.

Ryssland har i dagarna flyttat missiler med kärnvapenkapacitet till Kaliningrad, ca 30 mil från svensk kust. Att placera missiler där har planerats flera gånger tidigare, nu ska det ha blivit verklighet. Ryssland hävdar att det rör sig om en ren rutinövning, men mer sannolikt är det svar på Natos utökningsplaner av sin kärnvapenarsenal i Europa.

Vi som levt under Kalla kriget känner alltför väl igen den typen av vem-skräms-bäst-tänkande – och vilka effekter det får. Vapen höjs och höjs, tills det inte finns fler vapen att resa mot varandra. USAs och Sovjets dödliga muskler var under kalla kriget så spända att hela världen höll andan. I decennier.

Att dela i världen i ett ”väst” och ett ”öst” var inte vägen framåt under kalla kriget och är det än mindre idag. Idag gäller det att tänka mer på vad som ger varaktig fred, än på vem som visar mest muskler. Att hålla huvudet kallt, inte hålla andan av rädsla.

Upprustning är eller borde vara lika otidsenligt som kalla kriget. Ingen vill se Putin och USAs nästa president, allra minst en trigger happy Trump, slåss om kärnvapenknappen.

Ändå är alltså moderaternas Hans Wallmarks svar på hur fred skapas mer kärnvapen, inte mindre.

Men vore FN-resolutionen verklighet, så behövde ju varken Wallmark eller någon annan just nu vara oroliga för Putins missiler i Kaliningrad. Varför då motverka UDs lovvärda ansträngningar för att arbeta vidare med resolutionen, som också har brett internationellt stöd?

Det enda svar vi kan se är att Natoförespråkarna fortfarande är rädda och vill ge skäl för andra att bli lika rädda. Men rädsla är aldrig någon bra grogrund för säkerhet. Varaktig fred byggs inte av upprustning. Militär alliansfrihet har bättre möjligheter att bidra till varaktig fred i Sverige och i Europa.

Att vara för fortsatt militär alliansfrihet och emot Nato innebär ingalunda att blunda för hot som finns i vår omvärld. Alla kan se att Putin just nu visar allt annat än gott demokratiskt ledarskap. Han har låtit yttrandefriheten krympa och förföljt oliktänkande och hbtq-personer. Putins Ryssland bombar civila i Syrien på sätt som trotsar både mänsklighet och internationell rätt.

Trots det – eller just därför – måste varje handling som syftar till att ta ifrån en sådan person vapnen alltid vara bättre än att höja egna vapen mot honom. Vi vill inte bidra till att knuffa Putin eller någon annan framför oss, mot den där kärnvapenknappen.

Hellre än att delta i vem-skräms-bäst borde vår demokrati kunna användas effektivt för att öka mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling även i Ryssland. Vårt globala inflytande till att få fler att sänka sina vapen, snarare än höja dem.

Självklart ska Sverige, precis som regeringen planerat, göra det som är möjligt för att fler ska kunna och vilja gå tillsammans mot en fredligare värld. En värld utan kärnvapen.

Ulf Bjereld, förbundsordförande

Klas Corbelius, freds- och försvarspolitisk talesperson

Socialdemokrater för tro och solidaritet

by

Tre saker att komma ihåg när Värdlandsavtalet med Nato godtagits

På onsdagen (25 maj 2016) fattades beslut i riksdagenKlas Corbelius 2015 om att godta det så kallade värdlandsavtalet med Nato. Här kommenterar Klas Corbelius, som är förbundsstyrelseledamot och vår expert i vapenexportfrågor:

 

 

Socialdemokrater för tro och solidaritet har varit tydliga motståndare till värdlandsavtalet( se tex här och här). Igår fattades ett majoritetsbeslut i riksdagen om att acceptera avtalet. Nu är det framför allt tre saker vi bör komma ihåg:

1)     Beslutet ändrar inte på det centrala faktumet att Sverige är militärt alliansfritt. Här behöver vi socialdemokrater vara mycket tydliga mot en borgerlighet som gärna vill lämna den säkerhetspolitiska linje som så länge hållit Sverige utanför krig.

2)     Socialdemokrater för tro och solidaritet hade önskat en skrivning som förbjudit kärnvapen på svensk mark. I debatten har bland annat försvarsministern sagt att avtalet inte berör kärnvapen[1]. Det måste också gälla följdavtalen. Något annat vore ett stort svek mot den debatt som fördes innan riksdagen godkände avtalet.

3)     I ett Europa fyllt av spänningar behöver Sverige vara en stark röst för avspänning och inte upprustning. Samarbete är en nyckel till säkerhet, men det samarbetet behöver vara så brett som möjligt. Ett steg i rätt riktning är regeringens satsning på fredsdiplomater fokuserade på konfliktlösning och medling.

by

Krigsmaterialutredningen nådde inte hela vägen fram

ulf ylva klas foto ETC

Idag lämnade den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX) sitt betänkande. Utredningen redovisar flera bra förslag, men helheten är tyvärr ändå otillräcklig. Sverige kommer fortfarande att kunna sälja vapen till länder med grava demokratiska brister och som begår övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Det är viktigt att komma ihåg varför utredningen tillsattes. När diktaturerna i Tunisien och Egypten föll blev det tydligt att Sverige stått på fel sida. Sedan 1980 hade vi sålt krigsmateriel till Tunisien och bara under 2000-talet har Sverige exporterat till varannan diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. En stark opinion krävde förändring och dåvarande regeringen kände sig tvungen att agera.

 

Socialdemokrater för tro och solidaritet och S-studenter har länge varit motståndare till en expansiv vapenexport och förespråkat stopp för försäljning av krigsmateriel till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Vi har velat se ett tydligt demokratikriterium för att förhindra vapenexport till diktaturer.

Utredningen skriver i Dagens Industri: ”Respekt för mänskliga rättigheter och den mottagande statens demokratiska status utgör centrala villkor vid tillståndsprövningen”, liksom att tillstånd inte ska ges om det förekommer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Det är mycket bra. Men, och här kommer ett stort men – i nästa andetag är alla ledamöter utom en överens om att ”den politiska helhetsbedömningen blir kvar där utrikespolitiska skäl ska vägas mot säkerhets- och försvarspolitiska skäl. Det föreslagna demokratikriteriet kommer att utgöra ett hinder för att exportera till stater som inte lever upp till detta.” Det blir alltså inget absolut krav. Vi förväntar oss förstås att ”hinder” ändå betyder att diktaturer och auktoritära stater inte kan köpa svenskt krigsmateriel.

Socialdemokraterna har kongressbeslut om att export av vapen och krigsmaterial undantagslöst skall förhindras till diktaturer, stater som kränker mänskliga rättigheter och krigförande länder. Utredningens förslag landar inte i absoluta krav. Vi ser det som nödvändigt att avtal även ska kunna omförhandlas eller brytas om omständigheterna förändras i ett land. Liksom att följdleveranser omfattas av samma hårda krav som vid nya affärer. Inte heller här kan vi se att utredningen når ända fram.

Det är positivt att utredningen har sett till ökad transparens, skärpt parlamentarisk kontroll och att regeringen ges det avgörande ansvaret samt att inga sysselsättnings- eller näringslivsskäl ska kunna utgöra grund för svensk vapenexport. Att endast säkerhetspolitiska skäl kan utgöra grund för tillståndsprövning är också en väldigt bra markering.

Förväntningarna på KEX-utredningen har varit skyhöga, inte minst sedan vinterns och vårens diskussioner om vapensamarbete med Saudiarabien. Att kompromisser varit givna är fullt förståeligt.

Men vi ser en risk att utredningen landar i tandlöshet, där de istället borde satt ett tydligt avtryck.

Regeringen ges med dessa förslag full frihet att låta säkerhets- och försvarspolitiska skäl möjliggöra vilka undantag som helst. Det kan få till följd att ingenting förändras i praktiken.

Självklart hade vi föredragit ett absolut krav på att svenska vapen aldrig går dit mänskliga rättigheter kränks. Vi hade också velat se ett tydligare långsiktigt politiskt ansvarstagande för att minska den svenska överkapaciteten i försvarsindustrin. Att Sverige är tredje bäst i världen på att exportera vapen per capita är inte försvarbart. Överkapaciteten är en kvarleva från det kalla kriget. Det har varit slut i många år nu.

Vi hoppas att regeringskansliets hantering nu innebär chansen att skapa en vapenexportlagstiftning och en politik som bättre passar det samhälle och den värld vi lever i idag. En politik och lagstiftning som passar den feministiska utrikespolitik med betoning av mänskliga rättigheter och demokrati som vår regering står för.

Ulf Bjereld, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter

Klas Corbelius, talesperson för vapenexportfrågor, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Texten publicerades som debattartikel i Dagens ETC den 26 juni 2015.

by

Vapen ingen vara som andra

Idag skjuter 31 direktörer från höften på DN Debatt. Jag noterar följande:

1) De verkar inte se någon skillnad mellan möbler och vapen. Fråga de vars anhöriga dött av pansarvärnsroboten Bill. Att inte förlänga det militära samarbetsavtalet visar Saudiarabien vad vi tycker om läget i landet. Ekonomiskt skulle kostnaden vara liten. Däremot skulle Sveriges anseende kring mänskliga rättigheter stärkas betydligt.

2) Situationen i landet har knappast blivit bättre. Tvärtom. Amnesty varnar för att ny lagstiftning likställer oppositionens kritik mot regimen med terrorism. Redan nu är antalet avrättade på väg att bli fler än 2014. Regimen slår allt mer aggressivt ner på nätaktivister som uppmärksammar bristen på mänskliga rättigheter.

3) Ingen erkänd forskning visar att vapenexport främjar mänskliga rättigheter i icke-demokratier, inte heller förs det fram några konkreta exempel i debattartikeln.

4) En annan diktatur som Sverige inte exporterar krigsmateriel till är Kina. Ändå går annat handelsutbyte mellan våra länder på högvarv. Varför skulle det bli annorlunda här?

5) Enligt direktörernas logik kommer Tyskland som i januari avbröt sin vapenexport till Saudiarabien få stora återverkningar på sitt handelsutbyte med andra varor och andra länder. Ännu har vi inte sett något tecken på det, men kanske har direktörerna det.

6) Det finns också ekonomiska risker med att förlänga avtalet ytterligare fem år. Även om regimen i Saudiarabien verkar sitta säkert är regionen stadd i förändring. Nya demokratiska ledare kan hålla oss ansvariga för att vi beväpnat tyranner.

7) Slutligen, att leda ett stort företag är inte samma sak som att göra kloka politiska bedömningar. Ännu väntar vi på regeringens besked i frågan. Förhoppningsvis är deras resonemang i överensstämmelse med såväl forskning som partikongressens beslut om att förhindra vapenexport till icke-demokratier.

Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor

by

Säg upp militäravtalet med Saudiarabien!

Sverige har ett avtal om militärt samarbete och handel med Saudiarabien. Den 15 maj i år löper det ut. Om vi inte aktivt säger upp det innan dess kommer det att förlängas på ytterligare fem år.

— Det finns inga alternativ, avtalet måste sägas upp. Det stämmer inte med svensk vapenlagstiftning och borde aldrig ha slutits. När vi nu har möjlighet, så bör vi göra om och göra rätt.

Nyligen uppmärksammades världen över att den saudiska bloggaren Raif Badawi dömts till offentliga piskstraff för att ha hädat. Inte minst mot den bakgrunden har samarbetsavtalet med Saudiarabien med rätta kritiserats. Vi vet att kvinnor i Saudi lever under ett förtryck som nästan saknar motstycke. Och att trots en allmän välfärd som gäller alla saudiska medborgare saknar den nära 25-procentiga delen av befolkningen som är gästarbetare helt socialt skyddsnät och är en enormt utsatt grupp.

Det finns dessvärre många fler exempel på hur Saudiarabien kränker mänskliga rättigheter och på hur landet agerar som en mycket grym diktatur. Saudiarabien hämmar dessutom en demokratisk utveckling på den arabiska halvön genom att återkommande bistå sina grannländer militärt. Det skedde exempelvis 2011 när saudiska soldater bidrog till att kväsa demokratirörelsen i Bahrain.

Samtidigt som världen förfasar sig över IS horribla korsfästningar och vidriga avrättningar, utförs liknande avrättningar av staten Saudi – av den regim vi alltså samarbetar militärt med.

Det råder ingen som helst tvekan om att Saudiarabien är en av världens mest brutala diktaturer.

Vi socialdemokrater har tagit principiell ställning mot vapenhandel med diktaturer. Sverige har redan kraftiga restriktioner mot export av vapen till länder som är i konflikt, trots det har vapenexporten till Saudiarabien varit omfattande. Den socialdemokratiska partikongressen har fattat tydliga beslut om att Sverige inte ska bidra till att mänskliga rättigheter grovt kränks. Liksom om att det överhuvudtaget inte ska förekomma export av vapen till en diktatur.

Därmed borde frågan om det militära samarbetsavtalet vara ganska enkel: Det måste sägas upp. Militärt anknuten handel och samarbete med Saudiarabien, så som enligt det gällande avtalet sker, kan helt enkelt inte vara möjlig med en socialdemokratiskt ledd regering.

Det är med sorg vi konstaterar att det var vårt eget parti som inledde det militära samarbetet med Saudiarabien. Socialdemokrater för tro och solidaritet var den gången en av de organisationer som protesterade. Nu har en socialdemokratiskt ledd regering – med sin uttalade ambition att värna svensk och socialdemokratisk tradition att i världen stå upp för mänskliga rättigheter och att bedriva en feministisk utrikespolitik – möjlighet att göra avbön. Riv nu upp samma avtal!

Vi ställer oss positiva till andra former av samarbete och handel, sådana som kan bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Men vi är alltfler som inser det orimliga med det militära samarbetet och kräver att detta avtal bryts. Med den profil som svensk utrikespolitik har, är det nödvändigt att avbryta det militära samarbetet och ge fortsatt samarbete med Saudiarabien en ny inriktning.

För det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien har inget i en feministisk utrikespolitik att göra. Det har inget i en socialdemokratisk politik överhuvudtaget att göra.

Peter Weiderud, förbundsordförande

Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor

Hör också Weiderud intervjuas i dagens Eko, 12 februari.

Sänt som pressmeddelande 12 februari.

by

Inte mer krigsmateriel till Egypten

Igår krävde jag att ISP som ansvarig myndighet snarast skulle redovisa och stoppa eventuellt pågående export av krigsmateriel till Egypten. Under 2012 exporterades krigsmateriel till Egypten för nio miljoner kronor. I mars 2013 beviljades tillstånd för export av pansarplåt. Militärens övergrepp är så allvarliga att fortsatt export av krigsmateriel vore orimlig.

egyptenIdag fick jag besked från Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande Generaldirektör: ”ISP har fn inga förfrågningar om export till Egypten. Vi har heller inga tidigare beviljade tillstånd med pågående leveranser, dvs inga tillstånd finns att återkalla. ISP beviljade visserligen ett tillstånd i mars, men där har giltighetstiden utgått och inga produkter är levererade.”

Detta är bra och viktiga besked. Samtidigt finns det risk att det krigsmateriel, pansarplåt och ammunition, som exporterats de senaste åren används av militären mot den egna befolkningen. Det är också viktigt att exporten inte återupptas förrän tidigast när Egypten har en demokratiskt vald regering och en situation där mänskliga fri- och rättigheter respekteras. På sikt vill dock Socialdemokrater för Tro och Solidaritet avskaffa den svenska vapenexporten i sin helhet.

Norge har redan stoppat sin vapenexport till Egypten. SSU och Vänsterpartiet säger nej till export, Aftonbladet skriver om det och TV4 kommer att göra ett inslag som sänds i Nyheterna kl 19 och kl 22.

Klas Corbelius

by

Så blev vapenexporten till diktaturer en fråga som inget parti kunde undvika

Svensk vapenexport till diktatorer som tvingats lämna makten. Svensk myndighet planerade bygga vapenfabrik i Saudiarabien. Försvarsministern avgår. Det har verkligen hänt mycket kring svensk vapenexport de senaste tre åren. Det visar också att det går att påverka genom att journalister grävt, politiskt engagerade debatterat, fredsrörelsen bidragit med kunskap och tillsammans med kyrkorna tryckt på. Vi har kommit en bit på väg med flera viktiga delsegrar, men vi är ännu inte i mål. Sommaren kan ändå vara ett bra tillfälle att se tillbaka på denna spännande period.

Obs: Denna sammanställning är bara ett litet urval och fokuserar på socialdemokratin i allmänhet och Socialdemokrater för Tro och Solidaritets arbete i synnerhet.

2010

Hösten: Vapenexporten är ännu ingen het fråga, men diskussionen pågår ändå på sina håll, inte minst inom kyrkorna där temat för Kyrkornas Globala Vecka är ”Skapelsefred byggs inte med vapen”. Jag ger några läs- och filmtips om svensk vapenexport. I december uppmärksammar jag att svenska vapen använts i Irak, både av USA och av motståndsgrupper i NT: ”Följ reglerna för vapenexport”.

2011

Januari: Nu förädiktatorer_svenska_vapenndras mycket när den arabiska våren hamnar i fokus. Det visar sig nämligen att Sverige under lång tid exporterat krigsmateriel till bland annat Egypten och Tunisien. Jag skriver på Newsmill ”Regeringens dubbelmoral förstör för tunisierna” den allra första artikeln om detta, vilket följs upp av bla Nyheterna24 och Expressen. Frågan lyfts även i en rad debattartiklar bland annat i SvD av mig, Elisabeth Lundgren, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen samt Yasri Khan, ordförande Svenska Muslimer för fred och rättvisa. Jag skriver även i Arbetarbladet, Folkbladet och Sydsvenskan. (S) i utrikesutskottet reagerar och kräver efter detta en redovisning av svensk vapenexport till länderna i Nordafrika.

Februari: Jag talar på en manifestation i Norrköping mot diktaturerna i Nordafrika och Mellanöstern och lyfter där fram Sveriges vapenexport till dessa regimer. Anförandet publiceras i tidningen Tro & Politik. Ärkebiskopen reagerar också mot vapenexporten till diktaturer. ETC skriver att svenska vapen använts av amerikanska legosoldater i Irak.

Mars: Folkpartiledaren Jan Björklund går ut och kräver ett demokratikriterium vilket gör att det nu finns öppningar för en blocköverskridande lösning vilket jag skriver om i debattartikeln ”Ta vara på Björklunds invit om ny vapenexportlag” i NT och kommenterar i radion. ISP presenterar också statistiken för exporten av krigsmateriel 2010, som visar att exporten till diktaturer ökat och omfattar mer än 2 miljarder kronor.

April: Opinionsarbetet fortsätter på olika sätt, bla har Svenska Freds tagit initiativ till en namninsamling mot vapenexport till diktaturer som får in över 14 000 underskrifter.

Maj: Delseger! En blocköverskridande majoritet enas i riksdagen om ”att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriel-lagstiftning, i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater”. Detta uppmärksammar jag på Tro och Solidaritets blogg med inlägget ”En viktig delseger som visar att det går att påverka”. Det handlar dock inte om något stopp av exporten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill därför gå länge. Jag håller också ett anförande om lätta vapen i Missionskyrkan i Linköping.

Juli: Socialdemokrater för Tro och Solidaritet följer upp vårens händelser genom ett seminarium i Almedalen med titeln ”Vapenexporten och min tro – ett samtal i ljuset av vad som hänt i Nordafrika och Mellanöstern” där Peter Weiderud, Thomas Strand, riksdagsledamot, S, Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, Yasri Khan, ordförande Svenska Muslimer för fred och rättvisa samt Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, medverkade.

Hösten: Särskilt mycket händer inte, mer än att regeringen dröjer med besked efter riksdagens beslut i maj och vapenexporten till diktaturer fortsätter.  I oktober bjuder Försvarsexportmyndigheten in en delegation från Saudiarabien.

2012

Januari: Nu har mer än sju månader gått sedan riksdagens beslut om demokratikriterium utan att regeringen återkommit. Detta uppmärksammar jag i debattartikeln ”Stoppa vapenexporten till diktaturer” i NT.

Februari: ISP presenterar statistiken för exporten av krigsmateriel 2011 som visar att Sverige exporterar mest av alla räknat per capita, i absoluta tal ligger vi på sjunde plats. Vapenexporten till diktaturer slår nytt rekord. Detta kommenteras bland annat i Tro & Politik.

Mars: Reportrar på Ekot avslöjar Saudiskandalen, att myndigheten FOI bildat ett bulvanföretag för att planera bygget en avancerad vapenfabrik i Saudiarabien. Peter Weiderud kommenterar liksom Ulf Bjereld och Jytte Guteland. Enligt SIFO stödjer två (2) procent av S-väljarna vapenexport till diktaturer. Jag kommenterar opinionsläget. På Sergels torg arrangerar en lång rad organisationer manifestationen #StoppaSaudivapen. Jag håller tal för Tro och Solidaritet medan Mattias Kristansson, representerar SSU och Lena Sommestad S-kvinnor.  Försvarsminister Sten Tolgfors avgår. Officiellt av familjeskäl, men sannolikt har pressen kring Saudiskandalen och turerna kring myndigheten FOI:s agerande påverkat.

gabrielurbanApril: S utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin är med i Ekots lördagsintervju och kan inte lova att en S-regering kommer avstå att förnya avtalet med Saudiarabien när det kommer upp för översyn 2015. Många reagerar på detta, bland annat Peter Weiderud, Gabriel Wikström, Lena Sommestad , och jag. SSU, S-studenter, S-kvinnor och S för Tro och Solidaritet kräver gemensamt på DN Debatt att S gör om och gör rätt när det gäller vapenexport till diktaturer.

Juni: Delseger! Mer än ett år efter riksdagens beslut presenteras direktiven till den parlamentariska kommitté som ska utreda hur exportkontrollen kan skärpas när det gäller icke-demokratiska stater. Direktiven kommenteras av bla Ewa Björling, Anna Ek, Urban Ahlin och Bodil Ceballos. (S) är kritiska till att utredningen ska hålla på till efter valet 2014. Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förbundsårsmöte antar uttalandet ”Stopp för vapenexport till icke-demokratier”.

Juli: STS följer upp Saudiskandalen och (S)idoorganisationernas debattartikel i DN med ett seminarium i Almedalen där undertecknarna tillika ordföranden för SSU, S-studenter, STS och S-kvinnor medverkar i seminariet ”Saudivapen: Utmaningar för en S-ledd regering 2014”.

Oktober: Ordföranden, Hans Wallmark (M), och ledamöterna i den parlamentariska kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel presenteras. Från S deltar riksdagsledamöterna Urban Ahlin, Anna-Lena Sörensson samt Lars Johansson. I oktober var också sista dag att lämna in motioner till partikongressen vilket många gjorde, inte minst om den svenska vapenexporten.

November: Försvarsminister Karin Enströms vill i Ekots lördagsintervju inte kalla Saudiarabien för en diktatur. Jag tar upp detta i en debattartikel i NT med rubriken ”Tala klarspråk om diktaturer”. Dessutom arrangeras FDS Nordic som är den första vapenmässan i Sverige, vilket skapar debatt.

2013

Januari/februari: Opinionsbildningen inför S-kongressen går in i ett intensivt skede där många samtal förs, inte minst av (S)idoorganisationernas ordföranden som finns med i partiets Verkställande Utskott (VU). Det förs också en debatt i partiets tidning AiP. SSU:s ordförande skriver på Dagens Arena.Jens Orback skriver i NSD. Jag skriver på Newsmil ”S-kongressen behöver var tydlig om stopp för vapenexport till diktaturer”. S i Dalarna ordnar en konferens om vapenexporten där bla Lena Sommestad medverkar, vilket hon skriver om här.

Februari: ISP redovisar statistiken för exporten av krigsmateriel 2012 vilket visar att den minskat, men fortfarande är stor. Mer än en tredjedel av exporten gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som icke-demokratier.

Mars: Kursen Fredsambassadörer arrangeras gemensamt av de fyra (S)idoorganisationerna med 20-talet deltagare. Medverkar gör bla Pierre Schori, fd FN-ambassadör (S), Linda Åkerström, Svenska Freds och Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap. Flera kursdeltagare deltar i debatten fram till kongressen för att få till ett stopp av vapenexporten till diktaturer, bla Hanna Lindquist, Marcus Nilsson och jag. Andra som skriver om vapenexporten och kongressen är Ulf Bjereld, ombuden Johan Büser/Mohamed Hama Ali  och Expressen där jag är med och kommenterar.  Efter att ha legat lågt känner partiledningen av vartåt det lutar och Stefan Löfven säger till Expressen: ”Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart betraktas som diktaturer.”

April: Delseger! Partikongressen fattar, efter mycket omfattande påverkansarbete och diskussion i temagruppen, beslut inte om att minska eller begränsa, utan att stoppa vapenexporten till diktaturer. Peter Weiderud kommenterar beslutet i Ekot och Sydsvenskan konstaterar att det nu finns en majoritet i riksdagen för ett stopp av vapenexporten till diktaturer.

Juli: Uppföljande seminarium i Almedalen med titeln ”Efter Bildt – ny (S)äkerhetspolitik för 2010-talet” där Peter Weiderud, Talla Alkurdi, ordförande S-studenter, Carina Ohlsson, vice ordförande S-kvinnor, Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet och Milosz Kusz, Kristna Fredsrörelsen, medverkade.  Här var glädjen stor över kongressbeslutet liksom insikten att arbetet behöver fortsätta inte minst för att påverka utredningen om skärpt exportkontroll.

Klas Corbelius

by

Vill du bli fredsambassadör?

I en unik satsning genomför nu S-studenter, SSU, S-kvinnor och Socialdemokrater för tro och solidaritet en kurs i fredsfrågor för sina medlemmar. Målet är att på sikt lyfta fredsfrågorna högre på agendan inom socialdemokratin med första avstamp på partikongressen i april.

peace2Den 23-24 mars bjuder vi in er till en kurs i Stockholm med ämnen som vapenexport, kärnvapennedrustning, genus och säkerhet samt säkerhetspolitiska trender. Kursen utbildar tjugo fredsambassadörer, fem från varje organisation, som sedan ska sprida kunskapen i sin lokala verksamhet och arbeta med opinionsbildning i fredsfrågor.

Deltagaravgiften är 500 kr, men då ingår boende och resa. Om kostnaden är ett hinder går det att diskutera, men kolla i första hand med ditt distrikt eller arbetarkommun och de kan bidra.

Är du intresserad? Skicka en anmälan till Klas Corbelius, klas[at]corbelius.com så snart som möjligt, med en kort motivering av varför du ska åka.

by

Ny statistik om höstens vapenexport

ISP, den myndighet som ger tillstånd till vapenexport, har nyligen presenterat statistiken över beviljade tillstånd för juli-september. Här hittar vi diktaturerna Algeriet och Brunei, men också Thailand och Indien där det pågår gränskonflikter liksom omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Även länder med stor fattigdom, som Sydafrika, finns med vilket rimmar illa med PGU – Politik för global utveckling.

Statistiken är knapphändig så det är svårt att veta exakt vad och hur mycket exporten omfattar, men när det gäller Algeriet gör pressuppgifter gällande att det kan handla om sjömålsrobotsystem som Saab Bofors Dynamics levererar till två fregatter.

Till skillnad från i våras så hittar vi dock inte Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten. Läs statistiken i sin helhet här och regeringens årliga skrivelse för uttolkning av beteckningarna (sidorna 69-70) här.

Dessutom pågår en intensiv lobby från regering och försvarsindustri för export till Sydostasien där Saab hoppas få sälja Jas Gripen till Indonesien. Även detta skulle vara tveksamma affärer, då det spär på en redan pågående kapprustning i regionen samtidigt som situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig.

För en granskning av hur olika länder respekterar demokratiska fri- och rättigheter läs Freedom House senaste rapport här. ”Not free” är det som brukar betecknas som diktatur.

Klas Corbelius

by

Tala klarspråk om diktaturer

Det är oroväckande att företrädare för regeringen, som försvarsminister Karin Enström, har så svårt att kalla en diktatur för en diktatur. Det är faktiskt inte särskilt svårt att säga vilket land som är vad.

Det skriver Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, i Norrköpings Tidningar med anledning av den pågående utredningen om exportkontroll av krigsmateriel.

Det var en överenskommelse mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna som drev fram utredningen i syfte att skärpa exportkontrollen. Nu är det upp till bevis för att se till att vi får tydliga och trovärdiga regler. Läs artikeln här.

Bli medlem - klicka här!