Close

Author Archive for: KlasCorbelius

by

Inte mer krigsmateriel till Egypten

Igår krävde jag att ISP som ansvarig myndighet snarast skulle redovisa och stoppa eventuellt pågående export av krigsmateriel till Egypten. Under 2012 exporterades krigsmateriel till Egypten för nio miljoner kronor. I mars 2013 beviljades tillstånd för export av pansarplåt. Militärens övergrepp är så allvarliga att fortsatt export av krigsmateriel vore orimlig.

egyptenIdag fick jag besked från Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande Generaldirektör: ”ISP har fn inga förfrågningar om export till Egypten. Vi har heller inga tidigare beviljade tillstånd med pågående leveranser, dvs inga tillstånd finns att återkalla. ISP beviljade visserligen ett tillstånd i mars, men där har giltighetstiden utgått och inga produkter är levererade.”

Detta är bra och viktiga besked. Samtidigt finns det risk att det krigsmateriel, pansarplåt och ammunition, som exporterats de senaste åren används av militären mot den egna befolkningen. Det är också viktigt att exporten inte återupptas förrän tidigast när Egypten har en demokratiskt vald regering och en situation där mänskliga fri- och rättigheter respekteras. På sikt vill dock Socialdemokrater för Tro och Solidaritet avskaffa den svenska vapenexporten i sin helhet.

Norge har redan stoppat sin vapenexport till Egypten. SSU och Vänsterpartiet säger nej till export, Aftonbladet skriver om det och TV4 kommer att göra ett inslag som sänds i Nyheterna kl 19 och kl 22.

Klas Corbelius

by

Så blev vapenexporten till diktaturer en fråga som inget parti kunde undvika

Svensk vapenexport till diktatorer som tvingats lämna makten. Svensk myndighet planerade bygga vapenfabrik i Saudiarabien. Försvarsministern avgår. Det har verkligen hänt mycket kring svensk vapenexport de senaste tre åren. Det visar också att det går att påverka genom att journalister grävt, politiskt engagerade debatterat, fredsrörelsen bidragit med kunskap och tillsammans med kyrkorna tryckt på. Vi har kommit en bit på väg med flera viktiga delsegrar, men vi är ännu inte i mål. Sommaren kan ändå vara ett bra tillfälle att se tillbaka på denna spännande period.

Obs: Denna sammanställning är bara ett litet urval och fokuserar på socialdemokratin i allmänhet och Socialdemokrater för Tro och Solidaritets arbete i synnerhet.

2010

Hösten: Vapenexporten är ännu ingen het fråga, men diskussionen pågår ändå på sina håll, inte minst inom kyrkorna där temat för Kyrkornas Globala Vecka är ”Skapelsefred byggs inte med vapen”. Jag ger några läs- och filmtips om svensk vapenexport. I december uppmärksammar jag att svenska vapen använts i Irak, både av USA och av motståndsgrupper i NT: ”Följ reglerna för vapenexport”.

2011

Januari: Nu förädiktatorer_svenska_vapenndras mycket när den arabiska våren hamnar i fokus. Det visar sig nämligen att Sverige under lång tid exporterat krigsmateriel till bland annat Egypten och Tunisien. Jag skriver på Newsmill ”Regeringens dubbelmoral förstör för tunisierna” den allra första artikeln om detta, vilket följs upp av bla Nyheterna24 och Expressen. Frågan lyfts även i en rad debattartiklar bland annat i SvD av mig, Elisabeth Lundgren, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen samt Yasri Khan, ordförande Svenska Muslimer för fred och rättvisa. Jag skriver även i Arbetarbladet, Folkbladet och Sydsvenskan. (S) i utrikesutskottet reagerar och kräver efter detta en redovisning av svensk vapenexport till länderna i Nordafrika.

Februari: Jag talar på en manifestation i Norrköping mot diktaturerna i Nordafrika och Mellanöstern och lyfter där fram Sveriges vapenexport till dessa regimer. Anförandet publiceras i tidningen Tro & Politik. Ärkebiskopen reagerar också mot vapenexporten till diktaturer. ETC skriver att svenska vapen använts av amerikanska legosoldater i Irak.

Mars: Folkpartiledaren Jan Björklund går ut och kräver ett demokratikriterium vilket gör att det nu finns öppningar för en blocköverskridande lösning vilket jag skriver om i debattartikeln ”Ta vara på Björklunds invit om ny vapenexportlag” i NT och kommenterar i radion. ISP presenterar också statistiken för exporten av krigsmateriel 2010, som visar att exporten till diktaturer ökat och omfattar mer än 2 miljarder kronor.

April: Opinionsarbetet fortsätter på olika sätt, bla har Svenska Freds tagit initiativ till en namninsamling mot vapenexport till diktaturer som får in över 14 000 underskrifter.

Maj: Delseger! En blocköverskridande majoritet enas i riksdagen om ”att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriel-lagstiftning, i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater”. Detta uppmärksammar jag på Tro och Solidaritets blogg med inlägget ”En viktig delseger som visar att det går att påverka”. Det handlar dock inte om något stopp av exporten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill därför gå länge. Jag håller också ett anförande om lätta vapen i Missionskyrkan i Linköping.

Juli: Socialdemokrater för Tro och Solidaritet följer upp vårens händelser genom ett seminarium i Almedalen med titeln ”Vapenexporten och min tro – ett samtal i ljuset av vad som hänt i Nordafrika och Mellanöstern” där Peter Weiderud, Thomas Strand, riksdagsledamot, S, Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, Yasri Khan, ordförande Svenska Muslimer för fred och rättvisa samt Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, medverkade.

Hösten: Särskilt mycket händer inte, mer än att regeringen dröjer med besked efter riksdagens beslut i maj och vapenexporten till diktaturer fortsätter.  I oktober bjuder Försvarsexportmyndigheten in en delegation från Saudiarabien.

2012

Januari: Nu har mer än sju månader gått sedan riksdagens beslut om demokratikriterium utan att regeringen återkommit. Detta uppmärksammar jag i debattartikeln ”Stoppa vapenexporten till diktaturer” i NT.

Februari: ISP presenterar statistiken för exporten av krigsmateriel 2011 som visar att Sverige exporterar mest av alla räknat per capita, i absoluta tal ligger vi på sjunde plats. Vapenexporten till diktaturer slår nytt rekord. Detta kommenteras bland annat i Tro & Politik.

Mars: Reportrar på Ekot avslöjar Saudiskandalen, att myndigheten FOI bildat ett bulvanföretag för att planera bygget en avancerad vapenfabrik i Saudiarabien. Peter Weiderud kommenterar liksom Ulf Bjereld och Jytte Guteland. Enligt SIFO stödjer två (2) procent av S-väljarna vapenexport till diktaturer. Jag kommenterar opinionsläget. På Sergels torg arrangerar en lång rad organisationer manifestationen #StoppaSaudivapen. Jag håller tal för Tro och Solidaritet medan Mattias Kristansson, representerar SSU och Lena Sommestad S-kvinnor.  Försvarsminister Sten Tolgfors avgår. Officiellt av familjeskäl, men sannolikt har pressen kring Saudiskandalen och turerna kring myndigheten FOI:s agerande påverkat.

gabrielurbanApril: S utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin är med i Ekots lördagsintervju och kan inte lova att en S-regering kommer avstå att förnya avtalet med Saudiarabien när det kommer upp för översyn 2015. Många reagerar på detta, bland annat Peter Weiderud, Gabriel Wikström, Lena Sommestad , och jag. SSU, S-studenter, S-kvinnor och S för Tro och Solidaritet kräver gemensamt på DN Debatt att S gör om och gör rätt när det gäller vapenexport till diktaturer.

Juni: Delseger! Mer än ett år efter riksdagens beslut presenteras direktiven till den parlamentariska kommitté som ska utreda hur exportkontrollen kan skärpas när det gäller icke-demokratiska stater. Direktiven kommenteras av bla Ewa Björling, Anna Ek, Urban Ahlin och Bodil Ceballos. (S) är kritiska till att utredningen ska hålla på till efter valet 2014. Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förbundsårsmöte antar uttalandet ”Stopp för vapenexport till icke-demokratier”.

Juli: STS följer upp Saudiskandalen och (S)idoorganisationernas debattartikel i DN med ett seminarium i Almedalen där undertecknarna tillika ordföranden för SSU, S-studenter, STS och S-kvinnor medverkar i seminariet ”Saudivapen: Utmaningar för en S-ledd regering 2014”.

Oktober: Ordföranden, Hans Wallmark (M), och ledamöterna i den parlamentariska kommittén om översyn av exportkontrollen av krigsmateriel presenteras. Från S deltar riksdagsledamöterna Urban Ahlin, Anna-Lena Sörensson samt Lars Johansson. I oktober var också sista dag att lämna in motioner till partikongressen vilket många gjorde, inte minst om den svenska vapenexporten.

November: Försvarsminister Karin Enströms vill i Ekots lördagsintervju inte kalla Saudiarabien för en diktatur. Jag tar upp detta i en debattartikel i NT med rubriken ”Tala klarspråk om diktaturer”. Dessutom arrangeras FDS Nordic som är den första vapenmässan i Sverige, vilket skapar debatt.

2013

Januari/februari: Opinionsbildningen inför S-kongressen går in i ett intensivt skede där många samtal förs, inte minst av (S)idoorganisationernas ordföranden som finns med i partiets Verkställande Utskott (VU). Det förs också en debatt i partiets tidning AiP. SSU:s ordförande skriver på Dagens Arena.Jens Orback skriver i NSD. Jag skriver på Newsmil ”S-kongressen behöver var tydlig om stopp för vapenexport till diktaturer”. S i Dalarna ordnar en konferens om vapenexporten där bla Lena Sommestad medverkar, vilket hon skriver om här.

Februari: ISP redovisar statistiken för exporten av krigsmateriel 2012 vilket visar att den minskat, men fortfarande är stor. Mer än en tredjedel av exporten gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som icke-demokratier.

Mars: Kursen Fredsambassadörer arrangeras gemensamt av de fyra (S)idoorganisationerna med 20-talet deltagare. Medverkar gör bla Pierre Schori, fd FN-ambassadör (S), Linda Åkerström, Svenska Freds och Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap. Flera kursdeltagare deltar i debatten fram till kongressen för att få till ett stopp av vapenexporten till diktaturer, bla Hanna Lindquist, Marcus Nilsson och jag. Andra som skriver om vapenexporten och kongressen är Ulf Bjereld, ombuden Johan Büser/Mohamed Hama Ali  och Expressen där jag är med och kommenterar.  Efter att ha legat lågt känner partiledningen av vartåt det lutar och Stefan Löfven säger till Expressen: ”Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart betraktas som diktaturer.”

April: Delseger! Partikongressen fattar, efter mycket omfattande påverkansarbete och diskussion i temagruppen, beslut inte om att minska eller begränsa, utan att stoppa vapenexporten till diktaturer. Peter Weiderud kommenterar beslutet i Ekot och Sydsvenskan konstaterar att det nu finns en majoritet i riksdagen för ett stopp av vapenexporten till diktaturer.

Juli: Uppföljande seminarium i Almedalen med titeln ”Efter Bildt – ny (S)äkerhetspolitik för 2010-talet” där Peter Weiderud, Talla Alkurdi, ordförande S-studenter, Carina Ohlsson, vice ordförande S-kvinnor, Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet och Milosz Kusz, Kristna Fredsrörelsen, medverkade.  Här var glädjen stor över kongressbeslutet liksom insikten att arbetet behöver fortsätta inte minst för att påverka utredningen om skärpt exportkontroll.

Klas Corbelius

Bli medlem - klicka här!