Close

by

Ny regering ger ljus bild av framtiden

För en liten stund sedan gav vår nye statsminister sin regeringsförklaring i riksdagens kammare. Han presenterade också, med synbar stolthet, sin nya regering. Socialdemokrater för tro och solidaritet gratulerar den nya regeringen – och Sverige, för att ha fått en ny kompetent, kunnig och spännande regering. Vi riktar ett särskilt varmt grattis till come back queen, Margot Wallström, som ny utrikesminister.

Sverige har nu fått en jämställd och feministisk regering. Fem av 24 ministrar med utomnordisk bakgrund ger också en mer rättvisande maktfördelning, utifrån befolkningens sammansättning. Detta ger oss en modern regering som borgar för ett mer jämlikt och samlat samhälle.

För vår räkning var det en bra regeringsförklaring. Förhandlingarna med Miljöpartiet har varit lyckosamma: För oss viktiga frågor från S har legat kvar och likaså har frågor från MP tillkommit, som samlat bidrar till att sätta fokus på de frågor Socialdemokrater för tro och solidaritet lyfter.

Vi välkomnar exempelvis att FN:s barnkonvention görs till svensk lag, en ny biståndspolitisk plattform, som sätter fokus på jämställdhet och miljö, att Sverige ska arbeta aktivt för att EU gemensamt skapar fler lagliga vägar för att söka asyl i Europa och ett starkare fokus på FN-samarbete. Att fler av EUs medlemsstater ska ta ett större ansvar, liksom att fler av Sveriges kommuner ska ta sitt solidariska ansvar för flyktingmottagande hör också till de frågor vi har fokus på och nu välkomnar som politisk riktning.

Bland det första statsministern lyfte fram var ett nationellt ansvar för bostadspolitiken och löfte om socialt och miljömässigt hållbara nya och förnyade bostäder. Bostadsfrågornas betydelse är något också vårt förbund satt fokus på och som nu kan bidra till att skapa jämlikhet och bättre välfärd för alla.

Vi ser oerhört positivt på att hatbrott ska prioriteras, att ett nationellt centrum för forskning mot rasism inrättas, likaså att ansvaret för integrationsfrågor delas av hela regeringen. Samtidigt ser vi en viss risk att avgörande frågor för att bryta diskriminering och rasistiska strukturer kan falla mellan stolarna, genom att posten som integrationsminister tagits bort. Det kan bli en utmaning att förbättra integration för ett sammanhållet samhälle utan en integrationsminister.

Till de riktigt positiva beskeden hör att statsministern nu tydligt deklarerat att Sverige ska erkänna Palestina som självständig stat. Palestinas självständighet och omvärldens agerande för en tvåstatslösning är en självklar förutsättning för en fred mellan Israel och Palestina. Klara besked kring detta är oerhört betydelsefullt.

Regeringsförklaringen rörde sig effektivt mellan inrikes- och utrikespolitiken, stadigt med fokus på att vara en global förebild för jämlikhet, klimatomställning och tron på att det går att förändra.

Stefan Löfven underströk ordet INTE i meningen ”Vi ska inte söka medlemskap i Nato”, vilket vi känner trygghet i. Vår och världens säkerhet bibehålls bäst genom alliansfrihet. Det blir ett viktigt ansvar för Margot Wallström som utrikesminister och Peter Hultqvist som försvarsminister, att hålla rågång mellan krishantering och territoriellt försvar.

Sverige ska fortsatt vara en stark röst för frihet och solidaritet, i världen och för vår egen befolkning. Att statsministern lanserade ett begrepp som demokratisk tillväxt känns upplyftande.

Stefan Löfven citerade Karin Boyes ord om att få saker säger så mycket om en människa som hur hon ser på livet. Citatet kommer från romanen Kallocain, en av våra mest kända dystopier. Med dagens regeringsförklaring ser vi betydligt ljusare på framtiden än så.

 

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!