Close

Tag Archive for: S för mångfald

by

Tänk om Norrköping vore Europa?

Debattartikel publicerad i Norrköpings Tidning, 2014-04-30:

Europa och Bryssel kanske känns långt borta. Men Europa är här. Mer än 60 procent av frågorna som tas upp i Norrköpings kommun- och landstingsfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU.

Någon sade skämtsamt att Stockholm är Europas Gävle. Fyndigt och kanske lite dumt. Men tänkvärt? Tänk om Norrköping var Europa i miniatyr? Om, säg Navestad var till exempel Bulgarien och Lindö var Sverige. Norrköpings stadskärna skulle då kanske vara…Bryssel?

Och om det vore så, då kanske Navestadbor skulle åka till Lindö för att arbeta; leva där i marginalen, ha sämre villkor, skicka hem pengar till familjen. Arbetslösheten skulle vara skandalöst mycket högre i Hageby, som vore Rumänien – än i Smedby, som vore Nederländerna. Minoriteter i maktens periferi skulle känna sig diskriminerade och deras religiösa uttryck motarbetas. Boende i Klockaretorpet eller Skärblacka skulle kanske känna sig exkluderade från innerstadens beslutsfattande, precis som ofta svenskar upplever sig långt ifrån EU.

Men vänta lite – är det inte ungefär så här det faktiskt är? I en global värld är Europa relativt litet och Norrköping ännu mindre. Avstånden är små. Ändå kan det vara så oerhört långt mellan människor. Trots en generell välfärd brottas delar av staden, landet, unionen, med hög arbetslöshet, diskriminering, social och ekonomisk segregation. Och våld.

I Ukraina är läget mycket spänt med ryska och ukrainska trupper som hotar drabba samman. I Bulgarien misshandlas flyktingar systematiskt och nationalistiska partier vinner mark. Kriget i Syrien leder fortsatt till stora flyktingströmmar; Grekland har försvårat passage över land och havet är det enda alternativet. Italiensk kustbevakning räddar dagligen flyktingar på rangliga båtar i Medelhavet och ber nu andra EU-länder om hjälp.

Välkammade fascister i svenska och andra parlament ger spelrum åt radikala och militanta grenar på gatorna. Nazister misshandlar människor på öppen gata i flera svenska städer och marscherar provokativt på 1 maj.

Alla vi som tror på demokrati och allas lika värde behöver mobilisera oss för ett Europa för alla. Det är ett ansvar vi delar.

I Europa går 26 miljoner arbetslösa. Den stora arbetslösheten bidrar till motsättningar och segregation, både inom städer och mellan länder. Europas ojämlika fördelning och diskriminering syns extra tydligt när fattiga EU-migranter, ofta rumänska romer, söker sig till svenska städer för att tigga.

För att råda bukt på arbetslöshet, motsättningar och ojämlikhet måste vi agera både lokalt, nationellt och inom EU. Europa och Bryssel kanske känns långt borta. Men Europa är här. Mer än 60 procent av frågorna som tas upp i Norrköpings kommun- och landstingsfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU.

Efter 15 år av högerstyre i EU är det nu hög tid för förändring. Du och jag kan påverka. Det vi tror på och arbetar för – mångfald, arbete åt alla, likvärdig utbildning – bidrar till ett sammanhållet samhälle för alla. Vi kan arbeta för det tillsammans, över synliga och osynliga gränser. Lokalt och internationellt samtidigt.

Den 25 maj är det dags för val till EU-parlamentet. Då kan även du bidra till ett Europa för alla, ett Europa som tar vara på mångfalden och ser till att alla har lika rätt och möjligheter. Så får vi också ett Sverige och ett Norrköping för alla. För Norrköping är Europa, inte i miniatyr, men en del av.

Aleksander Gabelic, kandidat till EU-parlamentet för socialdemokraterna

Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Bli medlem - klicka här!