Close

by

Uttalande: Svik inte de kristna värdena

Följande uttalande är även publicerat som debattinlägg i Kyrkans tidning.

Det går inte att värna ”kristna värden” och vara likgiltig inför människor i nöd, eller en skapelse som skälver i sina grundvalar. Länge var vi troende överens om detta över partigränserna även om vi hade olika idéer om vägen framåt. Men nu hotas decenniers samsyn av opportunistiska högerkrafter.

Det finns en välbelagd strategi av att tala i kodspråk hos den framväxande nationalistiska höger som länge velat göra kyrka och kristendom till symboler för deras egen version av Sverige. Deras version av ”kristna värden” fungerar istället som en markering för att utestänga personer som inte ingår i den traditionella kristna kultursfären.

Det finns även kristna debattörer som ser vinster med en beskrivning av ”kristna värden” som en fråga om att värna det egna och stå emot det främmande. Men det vore skadligt för svensk kristenhet i stort om en strävan efter kortsiktiga politiska landvinningar ledde till att begreppet ”kristna värden” vreds i en nationalistisk riktning, till följd av en tendentiös debatt.

Respekt för skapelsen, kärleken till nästan och omsorgen om dessa våra minsta är centrala beståndsdelar i alla de Abrahamitiska religionerna och kan inte beslagtas av någon. I decennier har kristna i Sverige, oavsett partifärg, utgjort en stark röst för internationell solidaritet, människovärde, folkrätt och fred.

Men den ordningen har brutits med den nya högernationalistiska vågen. Allt oftare ser vi nu ”kristna värden” användas som ett slagträ för att markera mot inte minst muslimer, men även i stigande grad mot judar. Även hbtq-personer drabbas av en dömande hållning hos många reaktionära troende. Det är en farlig utveckling som påminner om att inga ord är fredade från att fyllas med nytt innehåll.

Vi kan inte gå med på att låta ”kristna värden” bli så diffusa att det blir omöjligt att stå upp för dem, eller kritisera när de tas i bruk inom ramen för en hållning som framstår som kärlekslös eller begränsande. I varje tid måste kristna därför återaktualisera frågan om vad det innebär att leva ett liv i efterföljelse. I vår tid finns inga frågor som är viktigare än att hålla liv i planeten och att värna människovärdet.

Vi står inför beslut som ingen generation före oss har behövt möta: Vi måste konfronteras med vår planets begränsningar och tygla en kraftfull ekonomisk drift att expandera i blindo. Naturen är inte byggd för att anpassa sig efter mänskliga gränser, och effekterna av klimatförändringarna skonar inga nationella territorier.

Därför är detta inte en tid för att dra gränser medelst slagord om ”vi” och ”dom”. Dessa är tider för att hämta trygghet och gemenskap i våra olika traditioner, sträcka ut en hand över gränserna och söka samarbeten som ger våra barn en framtid.

Förbundsstyrelsen i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!