Close

by

Ulf Bjereld nu vald till ny ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet håller just nu sitt förbundsårsmöte på Sveavägen 68 i Stockholm. Nu har Ulf Bjereld av förbundsårsmötet valts till ny förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Ulf Bjereld var valberedningens förslag och valdes av ett enhälligt förbundsårsmöte .

— Jag känner mig oerhört tacksam, stolt och samtidigt mycket ödmjuk inför detta förtroende årsmötet gett mig. Jag ser fram emot att både förvalta och förnya Socialdemokrater för tro och solidaritet som en viktig del av socialdemokratin och som en stark offentlig röst för jämlikhet, social rättvisa och mänskliga rättigheter, i Sverige och internationellt.

Ulf Bjereld är välkänd professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har varit ledamot av vår förbundsstyrelse sedan 2005. I styrelsen har han bl.a. ansvarat för förbundets internationella frågor och kommer som ordförande att fortsätta driva utrikespolitiskt, men också starkt inrikespolitiskt engagemang. Ulf Bjereld lovar att inom båda fälten verka för att sätta starkare avtryck i den politiska debatten.

Utrikespolitiskt vill Ulf Bjereld arbeta för att förbundet att hjälpa regeringen att utveckla en feministisk utrikespolitik. Han vill också att förbundet fortsätter arbeta för global nedrustning, bibehållen alliansfrihet, solidaritet med jordens allra fattigaste och för att förhindra vapenexport till diktaturer.

Inrikespolitiskt är en jämnare fördelning av makt och resurser basalt; antirasism och feminism är viktiga frågor.

Några av de specifika utrikespolitiska frågor Ulf Bjereld vill lyfta är följande .

Palestina :

Socialdemokrater för tro och solidaritets långa arbete i och med Palestina och Israel ska fortsätta och utvecklas: Erkännandet av Palestina var inte målet för svensk politik, men ett steg på vägen. Nu bör vi bl a arbeta för att Palestina, likt alla stater, får ta plats i alla de arenor andra stater agerar på. Vi bör också verka för att folkrätten följs av alla parter i konflikten.

Syrien och Irak:

Det är viktigt att vi kan ge ekonomiskt och praktiskt stöd för demokratisk utveckling i Irak och att de drabbade, inte minst regionens minoriteter – kristna, yezider m fl,, – kan skyddas.

Legala vägar måste omgående upprättas för att människor från Syrien och Irak ska kunna söka rättmätig asyl inom EU och antalet kvotflyktingar från regionen öka.

Internationella samfundet måste verka för att stoppa tillförseln av vapen i Syrien.

Fler internationella insatser måste till för att stoppa IS – t ex genom att försöka strypa deras ekonomi som bl a bygger på oljeförsäljning och illegal handel med stulet kulturarv.

Inrikespolitiskt vill Ulf Bjereld bl a arbeta för dessa frågor:

En hållbar utveckling är en utmaning som kräver engagemang både i gröna och i sociala frågor. Det är definitivt ohållbart att rasism, diskriminering, antisemitism, muslimhat, islamofobi, antifeminism, homofobi och könsmaktsordning får begränsa människor och samhällets utveckling. Vi måste arbeta för minskade klyftor av alla slag och för ett helare samhälle.

Ekonomisk, social och etnisk segregation eskalerar just nu över hela landet och splittrar samhället. En nationell plan för att motverka segregationen behövs – inte minst i den mer än nödvändiga satsningen på 250.000 nya bostäder till 2020.

Bostadsfrågan är central – fler hyresrätter och fler billiga bostäder är avgörande för att bostaden ska kunna vara en rättighet för alla, inte en konsumtionsvara för vissa.

 

Hela förbundstyrelsen består nu av:

Yusuf Abdow

Anna Ardin (ny, tidigare ersättare)

Ulf Bjereld (ordf, ny)

Cecilia Dalman Eek (vice ordf)

Joe Frans

Eva-Lena Gustavsson

Carin Larsson

Eva Hedesand Lundqvist

Jonas Magnusson (ny, tidigare ersättare)

Mariam Osman Sherifay

Thomas Strand

Ersättare:

Abebe Hailu

Aurora Pirraku Eriksson

Adrian Kaba

Klas Corbelius (ny)

Rafael Waters (ny)

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!