Close

Tag Archive for: ISIS

by

Skarp kritik av ISIS från lärda sunnimuslimer

I förra veckan publicerade ett hundratal sunnimuslimska skriftlärda ett öppet brev till ISIS ledare. Förstanamn är HKH Sultanen av Sokoto från Nigeria och bland de övriga finns stormuftis, akademiker, skriftlärda, predikanter och sufiledare från närmare 40 olika länder i stora delar av världen. Svensk undertecknare är Hassan Moussa, med bakgrund i Stockholms moské.

Brevet är format som ”broderliga” råd till den självutnämnde kalifen Abu Bakr al-Baghadadi, men innehåller skarpa fördömanden av ISIS agerande. Offentliggörandet skedde i Amman.

”Ni har utan barmhärtighet dödat journalisterna James Foely och Steven Sotloff, även efter att Sotloffs mor vädjat till er om nåd. Biståndsarbetare är emissarier för barmhärtighet och godhet, ändå har ni dödat biståndsarbetaren David Haines. Vad ni har gjort tveklöst förbjudet …. Att döda fångar är förbjudet i islamisk lag. Ändå har ni dödat många fångar, bland dem 1700 vid Camp Speicher i Tikrit i juni 2014, 200 fångar vid Sha’er gasfält i juli 2014 och de 700 fångarna, varav 600 var obeväpnade civila, av Sha’etet stammen i Deir el-Zor samt många ytterligare som bara Gud känner. Detta är avskyvärda krigsbrott”.

Kritiken utgår inte från folkrätten, utan från islams lära, vilket är viktigt inte minst för att förebygga och förhindra fortsatt internationell rekrytering till ISIS. Brevet rymmer följande 24 punkter i sammanfattning:

 1. Enligt islam är det tillåtet att avge en fatwa, endast om man uppfyller de behörighetskrav för skrifttolkning, som stadgas i urkunderna.  Det är inte tillåtet att åberopa en enskild koranvers som grund för något domslut – av vilket slag det vara må – utan att därvid taga alla texter i beaktande.
 2. Det är inte tillåtet att utfärda någon lag eller påbud i islams namn utan att till fulländning behärska det arabiska språket.
 3. Enligt islam är det inte tillåtet att förenkla juridiska frågor utan att beakta rättsvetenskaperna.
 4. Enligt islam är det tillåtet att hysa skilda uppfattningar i sådana frågor, där religionen inte ger ett för alla och envar uppenbart svar.
 5. Enligt islam är det inte tillåtet att bortse från verklighetens rättsprinciper (fiqh al-wâqi’).
 6. Enligt islam är det inte tillåtet att döda oskyldiga.
 7. Enligt islam är det inte tillåtet att döda sändebud och ”ambassadörer” och således inte heller tillåtet att döda journalister.
 8. Enligt islam är jihad en försvarhandling, tydligt definierad ifråga om orsak, metod och syfte.
 9. Enligt islam är det inte tillåtet att kättarförklara någon, som inte öppet deklarerat sitt kätteri.
 10. Enligt islam är det inte tillåtet att på något sätt behandla kristna illa eller någon annan av Bokens Folk.
 11. Yazidierna skall betraktas som tillhöriga Bokens Folk.
 12. Enligt islam är slaveri inte tillåtet, efter att det avskaffats med konsensus.
 13. Enligt islam är det inte tillåtet att påtvinga någon en religion.
 14. Enligt islam är det inte tillåtet att kränka kvinnors rättigheter.
 15. Enligt islam är det inte tillåtet att kränka barns rättigheter.
 16. Enligt islam är det inte tillåtet att utmäta hudud-straff utan att först garantera rättvisa och barmhärtighet.
 17. Enligt islam är tortyr inte tillåten.
 18. Enligt islam är likskändning inte tillåten.
 19. Enligt islam är det inte tillåtet att åberopa Guds namn, när man begår brottsliga och skändliga dåd.
 20. Enligt islam är det inte tillåtet att förstöra profeters eller följeslagares gravar eller deras heliga platser (maqâmât).
 21. Enligt islam är det inte tillåtet att göra uppror mot en härskare, utom då denne offentligt medger kätteri eller förbjuder förättande av tidebönen.
 22. Enligt islam är det inte tillåtet att utropa ett kalifat utan konsensus i muslimernas världsvida gemenskap (ummah).
 23. Nationstillhörighet/ patriotism/  är tillåten enligt islam.
 24. Enligt islam kan ingen efter Profetens tid tvingas gå i landsflykt (hijrah).

 

by

Lyssna till Mellanösterns kyrkoledare

Mosul uppges idag vara tömt på sin kristna befolkning. Den kristna närvaron i stora delar av Mellanöstern – det område där Kristendomen föddes och har levt och utvecklats i 2000 år – är idag hotad.

I Irak förvärrades situationen för de kristna radikalt efter USAs invasion 2003. När nationens sammanhållning revs sönder och olika etniska grupper ställdes mot varandra blev de kristna särskilt utsatta. Våldets spiral, som närts under Saddam Hussein, fick nytt och friare spelrum.

Det politiska svaret från kristna politiska grupperingar i Irak har varit kravet på en kristen autonomi i ett område strax norr om Mosul, delvis i det område som den Islamiska staten (IS) idag kontrollerar. Detta har kyrkoledare varit tveksamma till. Man har motsatt sig tanken på att kristna skulle isolera sig i en särskild enklav. Poängen med den kristna närvaron i mellanöstern har ju varit att leva i samspel med andra, i synnerhet med den numerärt dominerande islam.

Vårt svar, från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, har varit att det är mänskliga rättigheter som måste stärkas. Pluralistiska samhällen är bra och berikande för alla. Men alla grupper måste ha rätt till sin identitet och att leva ut sina liv till fullo. Etnisk isolering, separation och identitetspolitik är en omöjlig tanke eftersom människor är blandade och leder bara till nya konflikter.

En viktig anledning till IS militära framgång i norra Irak har varit den brutna sammanhållningen i Irak. Den shiitiske premiärministern Al-Maliki har ägnat sig åt brutal identitetspolitik och därför fanns det ingen motivation hos soldaterna i det sunnidominerade nordvästra Irak att försvara landet. Kurderna, som ansvarat för sin egen sammanhållning i den kurdiska provinisen, har lyckats hålla IS borta men istället flyttat fram sina positioner genom att inta staden Kirkuk.

IS är fanatiska, brutala och skräckinjagande. En viktig del av deras krigföring är psykologisk. Därför är det viktigt att inte för snabbt anamma deras uppgifter som sanna. Det gällde t ex krigsbrottet att fiendesoldater avrättas eller fatwan att alla flickor i Mosul ska könsstympas. Under mina år i Irak förstod jag att kvinnlig könsstympning är mycket vanligt förekommande, men också mer kulturellt än religiöst motiverat.

Jag såg också IS brutalitet när de genomförde sin första självmordsattack i Erbil i september i fjol. De måste stoppas och det är av oerhörd betydelse för hela regionen att Irak som nation kan samla sig, värna landets integritet och stoppa dessa barbarer. Iraks regering måste rymma alla grupper i denna pluralistiska nation och snabbt se till att alla minoriteter skyddas.

För de kristna i Irak är det redan sent. Men inte för sent. Kristna i Mosul, Irak och hela Mellanöstern ropar efter vår solidaritet, och vi måste svara på deras rop. Nu, kanske mer än någonsin, är det nödvändigt att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanösternregionen som helhet.

Det kommer att finnas krafter i Europa, även i Sverige, som menar att svaret på ropet ska vara kristen identitetspolitik – att försvara kristendom mot islam eller ett snävt fokus på kristnas rättigheter. Inte minst kristdemokrater har nära till den hållningen.

Då är det viktigt att komma ihåg att det är just bristen på mänskliga rättigheter och närvaro av identitetspolitik som är grundproblemet. Vi behöver stärka vår närvaro till de kristna i Mellanöstern, lyssna till deras oro och lidande och ta politiskt ansvar på alla områden som behövs. Det handlar om inte minst om asyl till de som tvingas fly, humanitär hjälp till de som i utsatthet håller sig kvar och försvar av religionsfrihet som en del av mänskliga rättigheter.

Inte minst är det viktigt att vi lyssnar till kyrkoledarna. De brukar ha förmågan att väva samman det omdelbara ansvaret för sina medlemmar, med ansvaret för den kristna närvaron i regionen också i framtiden.

by

Att göra bocken till trädgårdsmästare

I slutet av september i fjol bröts lugnet av ett par smällar, följt av skottlossning. Det var den första bombattacken på sju år in Erbil och den riktades mot säkerhetstyrkornas högkvarter några kvarter från mitt kontor.

Först smällde man av en bilbomb. Strax därpå kom en ambulans, som folkmassorna släppte igenom för att bistå de skadade. Då small också den. Ambulansen var en maskerad bomb.

Därefter rusade beväpnade män in på säkerhetstjänstens högkvarter. De stoppades av säkerhetsvakterna. Flera av dem fick sätta livet till.

Ansvariga för attacken var ISIS, den Al Qaida närstående milisgruppen som spritt terror i Syrien. Den officiella kurdiska förklaringen var att några terrorister lyckats ta sig över gränsen från Syrien till den kurdiska provinsen tillsammans med flyktingströmmarna.

Idag har ISIS kontroll över stora delar av nordvästra Irak. De har tagit Mosul – en stad större än Stockholm – och Saddam Husseins födelsestad Tikrit, samt avancerar mot Baghdad. Samtidigt har de kurdiska trupperna – Peshmega – som varit posterade norr om Kirkuk, nu intagit den oljerika staden, vars tillhörighet varit föremål för dispyter mellan centralregeringen och den kurdiska provinsregeringen.

Iraks President Jalal Talabani – själv kurd – drabbades av stroke vid Lucia-tid 2012, och har sedan dess behandlats på sjukhus i Berlin. Iraks parlament klarade inte av att samlas i går, för att nå ett samlat agerande – kurder, sunni och kristna deltog inte i mötet. Det saknas grundförtroende för den shiadominerande premiärministern Maliki. Maliki har samtidigt vänt sig till USA med begäran om militär hjälp.

Irak befinner sig i akut sönderfall. Premiärminister Maliki har bäddat för detta genom att under en längre tid hävdat den egna gruppens intressen på bekostnad av andra och sammanhållningen av landet.

Bland kurderna finns en stark folklig drivkraft till självständighet, men kurdiska politiker har fram till denna kris visat en pragmatisk hållning och tagit ansvar för att arbeta inom den federation som skapades efter den USA-ledda invasionen och Saddam Husseins fall.

Det finns nu en risk för att Irak spricker upp i tre delar. En Shiadel i söder. En kurdisk i nordöst. Och en sunni i nordväst. Starka krafter verkar för detta, men riskerna är stora att det blir början till ytterligare konflikter och fortsatt instabilitet. I synnerhet med ISIS som aktör i nordväst.

Malikis vädjan till USA om militär hjälp och Obamas försiktiga intresse av att hjälpa till med drönare adderar till ironin. USA:s invasion 2003 – under förre presidenten George W Bush – gjordes med hänvisning till att Irak hade massförstörelsevapen och samarbetade med Al Qaida. Båda påståendena var felaktiga.

Det fanns inga massförstörelsevapen. Däremot lyckades det sekteristiska våld, som blev resultatet efter att man slagit sönder Iraks infrastruktur, skapa en grund för dagens situation, för ISIS framgångar och därmed en närvaro av Al Qaida i Irak.

ISIS måste stoppas. Men det skulle ske effektivare genom att samla nationen, än genom att bjuda in USA att lösa det militära problemet. Det senare är igen att göra bocken till trädgårdsmästare. Om Iraks arme och det kurdiska Peshmega samarbetar är det svårt att se att det saknas militär kapacitet för att hantera ISIS.

Problemet är, som så ofta, främst politiskt och inte militärt.

Bli medlem - klicka här!