Close

by

Uppdrag granskning och den religiösa högern

Jag befann mig i Erbil i norra Irak när Uppdrag Granskning avslöjade den lagvidriga och upprörande vägledning som några imamer givit kvinnorna med dold kamera.

När jag berättade om diskussionen för några vänner, som också är praktiserande muslimer, frågade de med uppriktig undran hur det kunde komma sig att imamerna uttrycker sig på detta sätt.

Inte för att de är ovana med att imamer ger märkliga och patriarkalt kontrollerande råd, Det händer dessvärre också i Erbil, att vissa imamer ger konstig vägledning. Häromdagen manade man till uppvigling mot parlamentet för att en journalist uttryckt sig vanvördigt.

Men i det upplysta Sverige borde inte sådana råd vara vanliga. Vad har imamerna för utbildning? Vilken bakgrund har de?

Jag svarade att många dessvärre saknar utbildning och även kunskap om det svenska samhället. Det har funnits en stark muslimsk önskan om en statlig imamutbildning under många år. Men när ansvarig minister – då Leijonborg – tillsatte en utredning om detta presenterade han det som ett sätt att motverka terrorism. Eftersom svenska muslimer inte gärna vill bli stämplade som terrorister och söker medverkan snarare än motverkan, fann utredaren ingen entusiasm efter Utbildningsministerns lansering.

Med tanke på Leijonborgs förmåga att spela bort ett av de viktigaste redskapen för muslimers integration, blev jag ändå lite lättad när jag såg Stefan Attefalls reaktion Uppdrag Gransknings avslöjande. Han följde inte upp sitt fördömande av det imamerna gjort med att omedelbart söka dra in anslagen eller generellt drabba muslimerna som grupp. Konstaterade snarare att den typen av åtgärder kan öka isoleringen och sekteriskt beteende och motverka integration.

Attefall är själv pingstvän och vet förmodligen av egen erfarenhet att stolliga religiösa ledare inte bara kan uppstå i islam, utan i alla religioner. Knutby var en ursvensk företeelse.

Uppdrag Gransknings avslöjande kommer på sikt att göra gott för muslimer i Sverige. Den här typen av debatt påskyndar en utvädring av unken teologi och förlegade traditioner.

Men på kort sikt kan det ställa till bekymmer. Det smärtar mig att Uppdrag Granskning inte orkade vara tydligare med den specifika kritiken av enskilda imamer, utan gång på gång förföll till generaliseringar av muslimerna som grupp och inte på ett mer kunnigt sätt sorterade ut vad som är förankrade traditioner och okunnigas strävan att kontrollera kvinnor.

Okunskapen om islam och den underton av islamofobi som vi har i det svenska samhället gör det svårt att se nyanserna. De flesta svenskar förstår att skilja på Knutby och KG Hammar. Men muslimerna blir behandlade som grupp, inte alldeles olikt hur judarna klumpades samman i det som skulle bli upprinnelsen till förra århundradets största tragedi.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet grundades för mer än 80 år sedan bl a för att stimulera troende människor till ett aktivt och progressivt samhällsansvar. Det ligger i vårt väsen att lyfta fram skillnaden mellan en religiös höger och en religiös vänster-hållning.

Samtidigt som Uppdrag Granskning öppnade en möjlighet för progressiva muslimer att påskynda en nödvändig utveckling av svensk islam har man också gjort det ännu lite tuffare att vara praktiserande muslim. Det är vår uppgift att vara i solidaritet med båda dessa perspektiv.

Vi ska vara ett stöd för de praktiserande muslimer som tar ansvar för en modern, progressiv och samtidigt genuin svensk islam.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!