Close

Bli medlem (gamla bloggen)

Klicka här för att bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!

Vi är en progressiv politisk kraft för fred och solidaritet. Vi är en del av Socialdemokraterna – kärleksfulla kritiker, ibland obekväma sanningssägare, alltid med ökad global rättvisa för ögonen. I Socialdemokrater för tro och solidaritet är du med och kämpar för:

  • Ett rättvist, tolerant och öppet Sverige. Högerns ta-dig-kragen-politik måste utmanas.
  • Minskad antisemitism,  islamofobi och rädsla att prata om religion. Vi söker aktivt samarbete med andra troende, deras samfund och organisationer.
  • Minskad och mer demokratisk vapenexport från Sverige och EU.
  • Fred i Mellanöstern – genom dialog och försvar av folkrätten och för en tvåstatslösning.
  • En öppen och modern migrationspolitik som ser människor som en tillgång inte som ett problem.
  • Ökade insatser för global utveckling – ett generöst bistånd – men också radikala förändringar för rättvis handel och mer jämbördiga villkor i samarbetet med fattiga länder.
  • Rakryggat försvar av folkrätt och mänskliga rättigheter. Kriget i Irak är ett exempel på brott mot folkrätten som har ökat osäkerheten i världen.

På vår webbplats kan du läsa mer om oss. Klicka här för att bli medlem direkt!

Bli medlem - klicka här!