Close

by

Vårt växande hem – Sverige ska vara rättvist

Rättvisa, jämställdhet och hållbarhet är hörnstenen i det lyckade samhällsbygget som är hem åt både nya och gamla svenskar. Socialdemokrater för tro och solidaritet beskriver nu Sverige som ”vårt växande hem”, en plats där vi delar situation och känner oss välkomna och inkluderade. STS kongress 2018 efterlyser ett starkare arbete mot rasistiska strukturer och hatbrott, sociala insatser för större rättvisa och ekonomisk trygghet och konsekvent feminism som värnar utsatta minoriteter.

Sverige är ett växande gemensamt hem för människor från hela världen. Vi har turen att vara ett land som människor flyr till, och inte ifrån. Sverige har i förhållande till sin storlek tagit emot många fler flyktingar än något annat EU-land, och det ska vi vara stolta över. När historien om vår tid skrivs, kommer den att inkludera 350 000 personer som fick behålla liv och hälsa tack vare vårt gemensamma arbete.

När det svenska samhället är starkt, så ökar vår förmåga att hjälpa. Därför är det viktigare än någonsin att vi fokuserar på att bygga Sverige rättvist, jämställt och hållbart.

Socialdemokrater för tro och solidaritet står för att alla människor har ett värde och en plats i vår gemenskap. Vi arbetar för ett Sverige där alla känner att de har sitt hem och sin framtid, oavsett bakgrund. Ska vi lyckas integrera, så måste vi börja med att inkludera, involvera och visa att vi har positiva förväntningar på dem som kommit hit för att bygga sin framtid tillsammans med oss.

Vi ska ge de bästa tänkbara verktygen till alla de nya svenskar som vill bygga upp sin framtid här tillsammans med oss. Ett av de viktigaste verktygen är språket. Alla ska ha rätt till det språk de behöver för att ta sig fram, och alla ska därtill ges möjlighet att hålla modersmålet levande. En levande och rik kontakt med modersmålet kan också underlätta inlärningen av svenska.

Ordet ”mångfald” har gjorts till ett problem att lösa istället för ett löfte att infria. Sanningen är att Sverige alltid har varit mångfaldigt, och att det finns en mycket stor spännvidd inom vårt land av olika kulturer och seder. Olika generationer har olika livserfarenheter. Det finns stora skillnader i kultur mellan stad och land, och många av dem som har flyttat med urbaniseringen har upplevt ”kulturkrockar”. Det har aldrig utmålats som problematiskt, för det är det inte heller.

När vi delar situation, ökar vår vilja att bistå och solidarisera med varandra. Det är därför som en hållbar mångfald måste bygga på rättvis gemenskap. Det är därför inte mångfald, utan orättvisor, som sliter isär vårt gemensamma hem.

Rasismen i samhället gör att kompetenta och drivna personer inte ens kallas till intervju om de inte byter till ett ”svenskklingande” namn. I flera internationella attitydundersökningar visar sig svenskar ha öppna attityder mot människor med bakgrund i andra länder, men samtidigt är den strukturella diskrimineringen ett faktum. Rasismen är ett hot mot integrationen.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* En ny syn ska etableras på vad integration innebär: Att måttet på en lyckad integration är att alla som bor i Sverige också känner att detta är deras plats på jorden, där de vill bygga sin framtid.

* Vikten av att motarbeta och bemöta rasistiska strukturer ska göras tydligare för de myndigheter som arbetar med människor som har en bakgrund i ett annat land.

* Hatbrott ska få en tydligare status som ett hinder för lyckad integration. Förbundet ska vidta konstruktiva steg för att motarbeta hatbrott.

* Kraftfulla åtgärder ska vidtas för ett starkare och mer heltäckande skydd för kvinnor och hbtq-personer som tillhör minoriteter och därmed riskerar att utsättas för överlappande former av förtryck. Kampen för kvinnors rättigheter är universell och ska föras överallt. Den ska inte användas på ett inkonsekvent sätt, som ett vapen för att misstänkliggöra enstaka grupper i samhället.

* SFI-utbildningen ska ha större resurser att möta varierande behov och kunskapsnivåer hos de studerande, och i samråd med Arbetsförmedlingen förlägga delar av undervisningen ute i verksamheter i landet, för att ge fler kontakter ut i samhället.

* Unga som ofta bor trångt i utsatta områden ska få större tillgång till utrymmen för att få studiero och ha en meningsfull fritid, inte minst genom fritidsgårdar med tillgång till pedagogiskt stöd.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!