Close

by

Tro och solidaritet – ett stolt förbund för socialdemokrater ur alla trosriktningar

De senaste dagarna har det florerat rykten om hemliga avtal och samröre mellan Tro och solidaritet och ”islamister”. Det har efterfrågats transparens från vår sida. Det vill vi gärna ge. Vi har verkligen ingenting att dölja. Vi är stolta över vårt arbete och vår historia. Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, har med grund i vår politik och vår tro alltid arbetat för ett inkluderande samhälle där alla kan delta, ett Sverige för alla. Alla som delar våra värderingar där jämlikhet, social rättvisa och global solidaritet står i fokus är välkomna i vårt förbund – oavsett religiös tro, etnicitet, kön, sexuell läggning osv.

I mitten på 1990-talet hette landets integrationsminister Leif ”Blomman” Blomberg. Tillsammans med honom inledde vårt förbund ett arbete för att bättre inkludera minoritetsgrupper med socialdemokratiska värderingar i det politiska arbetet. En uppmaning hade dessförinnan skickats från svenska muslimer till alla politiska partier om att få möjlighet till deltagande i politiken. Socialdemokraterna och Miljöpartiet var de enda som den gången svarade på denna rimliga önskan om öppenhet och lika villkor.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har ända sedan dess arbetat målmedvetet för att samarbeta och ge plats åt fler, för en breddning av vårt förbund. För snart tre år sedan ledde detta fram till att vi bytte namn och delvis inriktning. Från att tidigare varit en kristen socialdemokratisk organisation är vi nu ett förbund som välkomnar alla socialdemokrater, ur alla trosriktningar. En lång process ledde fram till det beslutet; traditioner tar tid att förändra. Förbundskongressen 2003 var ett steg på den vägen. Det samlade arbetet från 1994 och framåt – kring idén att låta även muslimska socialdemokrater få mer plats i offentlighet och politiken – har varit och är öppet och diskuterades under kongressen.

Förbundsstyrelsens skrivelse till kongressen 2003 kan du läsa här och rapport  här.

Vi är stolta över den religiösa och kulturella mångfald våra medlemmar står för. Vi har t.ex. många muslimska medlemmar vilket vi gläds åt, men också tar för självklart. Vi är lika stolta över att som ett av få politiska förbund samarbeta brett med dialog som metod, för att nå större enighet och politiska resultat. Religionsfrihetsfrågor är en viktig fråga för oss. Inte minst därför för vi samtal och dialog med så gott som alla religiösa samfund i landet. Sveriges muslimska råd är ett.

Däremot samarbetar vi inte med islamister. Vi har heller inga islamister som medlemmar. Som islamist är man nämligen inte socialdemokrat. Lika lite som en kristdemokrat skulle vilja eller kunna bli medlem hos Socialdemokrater för tro och solidaritet, lika lite kan alltså en islamist bli det.

Vi vill som förbund skapa ett Sverige för, av och med alla. Att så split och misstro mellan människor och grupper kan aldrig vara en väg framåt. Vi verkar för ett socialdemokratiskt samhälle byggt på rättvisa och solidaritet, respekt och gemenskap. Att ett sådant samhälle är helare, tryggare och friare – för alla – det är vår gemensamma tro och politiska ambition.

 

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!