Close

Tag Archive for: Rumänien

by

Om romerna finge rösta

I går genomförde polisen en massiv avhysning av romer från deras boplats i Högdalen i Stockholm. Den måste nog beskrivas som den värsta hittills. Den genomförs under valrörelsen. Dessa romer har förvisso inte rösträtt i Sverige, eftersom de är EU-medborgare från Rumänien. Men socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, som insisterade på en massiv polisaktion, måste också ha kalkylerat med att få av Stockholmsväljarna bryr sig.

Romerna hade tänkt städa upp och flytta som de blivit anmodade, flera av dem tillbaka till Rumänien. Men under helgen hade deras boplats satts i brand, troligen av organiserade rasister. Två brännskadades svårt och fick föras till specialklinik i Uppsala. En av dem hade precis kommit till Stockholm för att hämta hem kroppen av sin döde far. Andra traumatiserades av branden och flytten fördröjdes.

De svenskar som arbetar med romernas situation försökte vädja, men blev inte hörda. En massiv insats på hundra poliser med terrängfordon mejade ner de provisoriska skjulen och skingrade personliga tillhörigheter. Kronofogdepersonal och poliser medgav öppet att detta var orimligt, men att de måste följa politikernas direktiv.

Det sätt som avhysningen skedde vittnar om en total okänslighet för den sårbarhet som romerna befinner sig i. Istället för att samtala och finna en lösning med människor som var beredda att flytta och städa upp, får vi en mycket dyrbar och brutal polisaktion, som förstärker bilden av ett hårdnande samhälle med förakt för fattigdom, utsatthet och minoriteter.

I de samtal jag fört med romska företrädare har jag fått bilden att vi i Sverige idag har cirka 3.000 tiggare från i huvudsak två orter i Rumänien. De har gett sig iväg från en hopplös situation för att i desperation finna någon försörjning. Tiggeri ger dem inte mycket, i genomsnitt cirka 150 kronor per dag. Räknar vi bort omkostnader blir det ett maximalt netto på cirka 100 kronor per dag.

Det handlar totalt om en kostnad på cirka 300.000 kronor per dag, som skulle behövas i utvecklingsinsatser på dessa två orter i Rumänien för att nå en långsiktigt hållbar situation för denna grupp människor. Bara kostnaden för polisinsatsen hade skapat en god grundplåt.

 

Bli medlem - klicka här!