Close

Tag Archive for: Folke Bernadotte

by

Vi minns Folke Bernadotte

Greve Folke Bernadotte utsågs i maj 1948 till medlare mellan Israel och arabstaterna. Han var den förste medlare som FN utsåg. Mot alla odds lyckades han under sommaren 1948 förhandla fram vapenvila mellan Israel och arabstaterna. Israels utrikesminister Moshe Sharett beskrev Bernadotte som en sann gentleman. Utöver sitt vinnande sätt blev Bernadottes respekterad, men även hatad, för att han envist hävdade att de palestinska flyktingarna skulle ges rättigheter ”att återvända till sina hem utan restriktioner och att återfå sin egendom.”

Men Folke Bernadotte fick betala dyrt för sin åsikt om palestinska flyktingar. Den 17 september 1948 mördades Bernadotte i Jerusalem av israeliska terrorister. Ansvariga var den s k Stern-ligan.

Allt sedan 1948 har flyktingarna varit en kärna i Palestinafrågan. Allt sedan dess har flyktingars rätt att återvända hem efter krig varit en hörnsten världen över i konfliktlösning och i försoningsarbete. Bernadottes formulering är ursprunget till FN:s resolution av den ll december l948, som gav flyktingarna rätten att återvända till sina hem.

Om Folke Bernadottes humanism och rättspatos hade fått vägleda Europas och USAs politik mot Israel och Palestina hade konflikten förmodligen kunnat få en lösning för länge sedan, och världen hade förskonats från mycket lidande.

Det är inte för sent att skapa fred mellan Palestina och Israel. Ännu är Folke Bernadottes principer en del av lösningen, och ännu är våldet mot oskyldiga civila för politiska syften – det vi kallar terrorism – ett avgörande problem.

Idag, på 65-årsdagen av mordet på Folke Bernadotte, kräver Socialdemokrater för tro och solidaritet och tusentals människor att:

1. Israel genast avbryter sin ockupation av Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, och att blockaden av Gaza hävs.
2. Israel avvecklar alla bosättningar på ockuperat område.
3. Att alla aktörer på båda sidor upphör med och tar avstånd från folkrättsstridigt våld.
4. Att Sveriges regering och EU medverkar till att palestinska flyktingar ska få komma hem och återfå sin egendom, eller erbjudas en kompensation för förlorad egendom.

Läs om Folke Bernadotte också i dessa inlägg: 1, 2

Bli medlem - klicka här!