Close

Tag Archive for: EU-val

by

Borgerlig politik lika passé som Bush

När George W. Bush yttrade sitt ”You’re either with us or against us” reagerade vi världen över. Brutaliteten i det han sade, tänkbara konsekvenser – men också för att det var ett så uppseendeväckande förenklat sätt att se på världen. För eller emot.

Idag talas det i svensk politisk debatt om trängseln i mittfåran, om svårigheten att se vad politiken står för; den s.k. trianguleringen. Men samtidigt – eller kanske just därför? – ser vi en tydlig önskan att förenklat polarisera, inte minst i media. Det är nazister och vänsterextremister, rasister och antirasister, feminister och näthatare, fotbollshuliganer och poliser, kristna och muslimer. Världen ter sig svartvit. Sanningen är sällan så enkel.

Men visst finns det motsättningar för oss demokrater att bekämpa – de som inte ser alla som likar, de som blandar ihop våld och politik. Visst finns det motsättningar vi som socialdemokrater måste motarbeta – de som tror att deras rätt till välfärd och frihet är större än andras.

Våldet, nazismen och fascismen har bytt utseende sedan 1930-talet, precis som Europa självt, men är lika hotfullt. Sverigedemokraternas position understödjer mer våldsamma rörelser i deras kölvatten och svenska nazister mobiliserar. HBT-personer, mörkhyade, flyktingar och synligt religiösa hotas och angrips. Hatbrott ökar, särskilt mot den afrosvenska befolkningen, och hotbilden mot moskéer och synagogor stärks.

Tendenserna går igen i hela Europa. Ultranationalistiska rörelser tar plats i parlamenten, med följd att minoriteter kränks, hotas, förföljs, diskrimineras och misshandlas. Många upplever att det verkligen är ”vi mot dom”, med eller mot mig.

Vi vill såklart inte ha det samhället. Vi vill ha ett bättre samhälle för alla.

Högern har nu styrt Sverige i åtta år, EU i femton. Deras politik har helt uppenbart inte kunnat ge oss ett sammanhållet och inkluderande samhälle. Istället har motsättningarna ökat.

Sverige är det land inom OECD där klyftorna ökar snabbast. Rika blir rikare, samtidigt som fattiga blir fattigare, även om den generella välfärden kan öka. I Europa har vi en anmärkningsvärt hög arbetslöshet med 26 miljoner arbetslösa. Gapet mellan ett ekonomiskt och socialt starkt Nordeuropa och ett svagare söder växer dessutom, precis som segregationen mellan stad och land.

Den sociala och ekonomiska ojämlikhet vi ser idag riskerar de fri- och rättigheter vi ofta tar för givna. Social oro och risken för politiskt våld växer i takt med ekonomisk polarisering. Politiken måste bidra till balans och till att vi får med oss alla. Inte motsatsen.

Vi måste hjälpas åt att förhindra gamle Bush’s logik – med eller mot.

Vår viktigaste uppgift måste därför vara att hålla ihop samhället. Att minska klyftorna. Att värna alla mänskliga rättigheter och stärka minoriteters rätt. Att få en rättssäker och human migrationspolitik. Att se till så att alla kan få arbete och sjyssta arbetsvillkor. Att skolan och vården är likvärdig, så att alla har samma förutsättningar till ett bra liv. Att skapa rättvisa och jämlikhet så att alla kan känna trygghet.

Din viktigaste uppgift måste vara att använda de demokratiska rättigheter du har: rösta i valen! Och engagera dig gärna politiskt du också. Det är tillsammans vi kommer framåt.

För här ÄR sanningen faktiskt sådär enkel: Det är inte du och jag mot de andra. Det är alla vi tillsammans som är Sverige, som är Europa. Vi kan skapa ett modernt samhälle med framtidstro – som gör massarbetslöshet, ojämlikhet, rasism och nynazism lika passé som George W. Bush.

Tillsammans gör vi skillnad.

Anna Hedh, kandidat till Europaparlamentet, Socialdemokraterna

Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Lennart Hallengren, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, Skåne

Inger Nilsson, ordförande S-kvinnor, Skåne

 

Texten publicerades ursprungligen i tidningen Norra Skåne, 30 april 2014, inför Anna Hedhs och Peter Weideruds 1 maj-tal i Helsingborg.

by

Tänk om Norrköping vore Europa?

Debattartikel publicerad i Norrköpings Tidning, 2014-04-30:

Europa och Bryssel kanske känns långt borta. Men Europa är här. Mer än 60 procent av frågorna som tas upp i Norrköpings kommun- och landstingsfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU.

Någon sade skämtsamt att Stockholm är Europas Gävle. Fyndigt och kanske lite dumt. Men tänkvärt? Tänk om Norrköping var Europa i miniatyr? Om, säg Navestad var till exempel Bulgarien och Lindö var Sverige. Norrköpings stadskärna skulle då kanske vara…Bryssel?

Och om det vore så, då kanske Navestadbor skulle åka till Lindö för att arbeta; leva där i marginalen, ha sämre villkor, skicka hem pengar till familjen. Arbetslösheten skulle vara skandalöst mycket högre i Hageby, som vore Rumänien – än i Smedby, som vore Nederländerna. Minoriteter i maktens periferi skulle känna sig diskriminerade och deras religiösa uttryck motarbetas. Boende i Klockaretorpet eller Skärblacka skulle kanske känna sig exkluderade från innerstadens beslutsfattande, precis som ofta svenskar upplever sig långt ifrån EU.

Men vänta lite – är det inte ungefär så här det faktiskt är? I en global värld är Europa relativt litet och Norrköping ännu mindre. Avstånden är små. Ändå kan det vara så oerhört långt mellan människor. Trots en generell välfärd brottas delar av staden, landet, unionen, med hög arbetslöshet, diskriminering, social och ekonomisk segregation. Och våld.

I Ukraina är läget mycket spänt med ryska och ukrainska trupper som hotar drabba samman. I Bulgarien misshandlas flyktingar systematiskt och nationalistiska partier vinner mark. Kriget i Syrien leder fortsatt till stora flyktingströmmar; Grekland har försvårat passage över land och havet är det enda alternativet. Italiensk kustbevakning räddar dagligen flyktingar på rangliga båtar i Medelhavet och ber nu andra EU-länder om hjälp.

Välkammade fascister i svenska och andra parlament ger spelrum åt radikala och militanta grenar på gatorna. Nazister misshandlar människor på öppen gata i flera svenska städer och marscherar provokativt på 1 maj.

Alla vi som tror på demokrati och allas lika värde behöver mobilisera oss för ett Europa för alla. Det är ett ansvar vi delar.

I Europa går 26 miljoner arbetslösa. Den stora arbetslösheten bidrar till motsättningar och segregation, både inom städer och mellan länder. Europas ojämlika fördelning och diskriminering syns extra tydligt när fattiga EU-migranter, ofta rumänska romer, söker sig till svenska städer för att tigga.

För att råda bukt på arbetslöshet, motsättningar och ojämlikhet måste vi agera både lokalt, nationellt och inom EU. Europa och Bryssel kanske känns långt borta. Men Europa är här. Mer än 60 procent av frågorna som tas upp i Norrköpings kommun- och landstingsfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU.

Efter 15 år av högerstyre i EU är det nu hög tid för förändring. Du och jag kan påverka. Det vi tror på och arbetar för – mångfald, arbete åt alla, likvärdig utbildning – bidrar till ett sammanhållet samhälle för alla. Vi kan arbeta för det tillsammans, över synliga och osynliga gränser. Lokalt och internationellt samtidigt.

Den 25 maj är det dags för val till EU-parlamentet. Då kan även du bidra till ett Europa för alla, ett Europa som tar vara på mångfalden och ser till att alla har lika rätt och möjligheter. Så får vi också ett Sverige och ett Norrköping för alla. För Norrköping är Europa, inte i miniatyr, men en del av.

Aleksander Gabelic, kandidat till EU-parlamentet för socialdemokraterna

Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Bli medlem - klicka här!