Close

Tag Archive for: Egypten

by

Bara kompromisser kan rädda Egypten från avgrunden

Den arabiska våren hjälpte Egyptens folk att göra upp med decennier av totalitärt styre, avsätta Hosni Mubarak och nå sina första demokratiska val. Mellanöstern behöver ett starkt och demokratiskt Egypten. Men en levande demokrati kräver också tålamod, kompromissvilja och respekt för politiska meningsmotståndare. Frånvaro av en kultur för politisk reformism, där istället varje politisk aktör söker agera utifrån den egna kortsiktiga agendan, har nu fört Egypten till avgrundens rand.

Tahrir Sq 8 mars 2011Den demokratiskt utsedde presidenten Mursi sökte använda sin majoritet till att köra över oppositionen och snabbt trumfa igenom en ofärdig grundlag, istället för att samla landet och lägga grundstenarna för demokrati.

De demonstrerade massorna hade inte tålamod att använda de demokratiska instrument som den folkliga revolutionen åstadkommit, utan ropade istället på ny revolution och militär. Militären valde inte bara att avsätta den förste folkvalde presidenten, utan har också använt oproportionerligt våld mot president Mursis anhängare, som demonstrerade mot detta.

Den tidigare oppositionen, däribland vårt eget systerparti i de egyptiska socialdemokraterna som nu innehar den tillförordnade premiärministerposten, agerar revanschistiskt och ger sitt okritiska stöd till militärens agerande. Premiärminister Hazem el-Beblawis förslag om att upplösa det Muslimska brödraskapet provocerar moståndarna och minskar ytterligare utrymmet för förhandlingar.

Pendeln slår allt häftigare fram och tillbaka, samtidigt som hundratals människor dör, Egyptens ekonomi kollapsar och den sköra demokratin kapsejsar.

Egyptens skiljelinje går inte mellan religion och sekulärt, även om spänningarna mellan det muslimska brödraskapet och den av militären stödda sekulära oppositionen ger ett sådant intryck. Skiljelinjen, i Egypten, såväl som på andra platser, går mellan höger och vänster, i synen på demokrati, mänskliga rättigheter och social jämlikhet.

Egyptens väg bort från avgrunden handlar om inkluderande snarare än exkluderande politiska processor. Det handlar om dialog snarare än konfrontation. Det handlar om reformism snarare än absolutism.

Militären har tillsammans med interimsregeringen huvudansvaret för att den nuvarande våldsspiralen bryts. Militären måste genast upphöra med våldet mot civila. Interimsregeringen måste skapa en verklig dialog där muslimska brödraskapet får en tydlig och självklar plats. Muslimska brödraskapet måste gå in i dialogen med en ödmjukhet framväxt ur insikten att man missbrukade det mandat man fick i senaste valet. Dess ledarskap måste sätta stopp för de provokationer och det våld som dess anhängare gör sig skyldiga till i demonstrationerna, och i synnerhet värna den utsatta koptiska minoriteten.

Omvärldens, i första hand EU:s, stöd, i form av bistånd, handel, politisk dialog och påtryckningar måste inriktas på att stödja processer där alla relevanta aktörer finns med. I en demokrati är det legitimt att politiska partier har olika politiska mål. Och i en demokrati kan ledaren förlora makten utan att hamna i fängelse.  Egyptens väg framåt går via den grå vardagens demokratiska reformism, i form av förhandlingar, kompromisser och samarbete. Detta kan ena och stärka Egypten.

Peter Weiderud

by

Inte mer krigsmateriel till Egypten

Igår krävde jag att ISP som ansvarig myndighet snarast skulle redovisa och stoppa eventuellt pågående export av krigsmateriel till Egypten. Under 2012 exporterades krigsmateriel till Egypten för nio miljoner kronor. I mars 2013 beviljades tillstånd för export av pansarplåt. Militärens övergrepp är så allvarliga att fortsatt export av krigsmateriel vore orimlig.

egyptenIdag fick jag besked från Jan-Erik Lövgren, ställföreträdande Generaldirektör: ”ISP har fn inga förfrågningar om export till Egypten. Vi har heller inga tidigare beviljade tillstånd med pågående leveranser, dvs inga tillstånd finns att återkalla. ISP beviljade visserligen ett tillstånd i mars, men där har giltighetstiden utgått och inga produkter är levererade.”

Detta är bra och viktiga besked. Samtidigt finns det risk att det krigsmateriel, pansarplåt och ammunition, som exporterats de senaste åren används av militären mot den egna befolkningen. Det är också viktigt att exporten inte återupptas förrän tidigast när Egypten har en demokratiskt vald regering och en situation där mänskliga fri- och rättigheter respekteras. På sikt vill dock Socialdemokrater för Tro och Solidaritet avskaffa den svenska vapenexporten i sin helhet.

Norge har redan stoppat sin vapenexport till Egypten. SSU och Vänsterpartiet säger nej till export, Aftonbladet skriver om det och TV4 kommer att göra ett inslag som sänds i Nyheterna kl 19 och kl 22.

Klas Corbelius

by

Frige alla fängslade politiska aktivister i Egypten!

Den 12 juli demonstrerade många i Kairo helt fredligt för att alla politiska aktivister skall släppas fria och demonstrationen riktades även mot de militära domstolarna. Mot denna demonstration ingrep militärpolisen och många demonstranter fängslades. Bland de fängslade fanns tre från ESDP – Egyptens socialdemokratiska parti, vårt systerparti. De tre fängslade från ESDP är: Islam Amin, ansvarig för ESDPs PR avdelning i östra Kairo, Karim El Kenany, ansvarig för ESDPs ungdomsgren i östra Kairo, samt Mohamed Masoud, en ungdomsledare i ESDP. ESDP ställde upp i parlamentsvalet 2011 och har 16 ledamöter i parlamentet. Det är oacceptabelt att militärpolisen fängslar fredliga demonstranter, både de från vårt systerparti och alla andra som fängslats.

Nyligen valdes Mohamed Mursi till Egyptens president. Ett av hans vallöften var att frige alla politiska aktivister. Demonstranterna krävde alltså endast att presidenten skulle uppfylla sina vallöften. Militärpolisens attack mot den fredliga demonstrationen 12 juli visar att President Mursi inte förmår leverera. Orsaken kan vara ointresse från hans sida, eller att SCAF (Supreme Council of Armed Forces) styr utan att President Mursi ges medbestämmande. Båda alternativen är mycket illavarslande.

Läget i Egypten är allvarligt. SCAF har sin makt via det omfattande stöd de ges från USA.

USA, EU och Sveriges regering bör med skärpa tala om för President Muhamed Mursi och för SCAF att det är oacceptabelt att en demokrati som Egypten fängslar fredliga demonstranter.

Om USA inte använder sitt betydande inflytande i Egypten mot SCAF och ser till att alla fängslade politiska aktivister i Egyptens friges betraktar vi USA som medskyldiga till de brott som SCAF begår. Då är USA en kraft som hindrar att demokrati sprids i arabvärlden.

Ett pressmeddelande från ESDP den 12 juli slutar:

”Long live the Revolution”, och det instämmer vi i.

Socialdemokrater för tro och solidaritet står vid de fängslade politiska aktivisternas sida.

Ulf Carmesund, internationell sekreterare i Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

by

Tal på #stoppasaudivapen

En bred rörelse av politiska ungdomsförbund, partier och fredsorganisationer krävde på fredagen ett stopp för vapenexporten till diktaturer. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet representerades av Klas Corbelius, vars tal följer här.

Vänner och demonstranter;

Jag är en av många, en av många socialdemokrater som vill stoppa vapenexporten. Enligt en SIFO-undersökning som publicerades i lördags är det två procent, endast två procent, av socialdemokratiska väljare som tycker vapenexporten till diktaturer är okej.

Det förvånar knappast då vi är ett parti som länge kämpat för internationell solidaritet. Olof Palme kritiserade såväl Sovjet som USA:s bombningar i Vietnam. Alva Myrdal drev på för globala nedrustningar. Margot Wallström och Jan Eliasson kämpar för freden på tunga poster i FN.

Det som däremot förvånar är samarbetet med brutala diktaturer som Saudiarabien. Det var ett misstag att inleda samarbetet 2005. Det var ett misstag att förlänga avtalet 2010. Det får aldrig råda något tvivel. Detta avtal bör brytas direkt och under inga omständigheter förnyas av en socialdemokratiskt ledd regering.

Det handlar om trovärdighet. För Sveriges insatser i FN, i världen, men också inför de som kämpade på Tahirtorget i Egypten. En av dem var Rahma Zeineldin som jag träffade nyligen. Hon kände väl till Sverige och Carl Gustav, granatgeväret alltså. Rahmas budskap var tydligt: vi behöver inte era vapen, men vi behöver er solidaritet.

Stoppa vapenexporten till diktaturer, genast!

by

I Almedalen för fred och demokrati

Den svenska vapenexporten till bla Egypten och Tunisien var inte lika het som i januari/februari, men satte ändå avtryck under Almedalsveckan. Det ordnades flera seminarier, det kom ganska många deltagare samtidigt som en väsentlig del av landets försvars- och utrikespolitiker fick svara på kritiska frågor.

Beskeden hade vi ofta hört förut, men det blev ibland lite tydligare. Anne Linde, S, ansåg det var fel när S-regeringen 2005 tecknade avtal med Saudiarabien om försäljning av krigsmateriel och de följdleveranser som fortfarande rullar på. Linde ansåg också Pakistan vara ett så instabilt land att vapenexport inte bör vara aktuell, undantaget sådant som minröjningsmaskiner vilka tydligen klassas som krigsmateriel.

Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, stödde demokratikriterium i vapenexporten, men menade att man också borde se till helheten som samstämmigheten med Politik för Global Utveckling (PGU) inklusive kränkningar av Mänskliga Rättigheter.

Caroline liksom Allan Widman, riksdagsledamot, Fp, vill också öka transparensen kring vapenexporten vilket tex USA gjort, bla för att möjliggöra en bättre diskussion. Widman vill även slopa exportkreditstödet som ibland ges i samband med vapenexport, främst till diktaturer.

Det blir spännande att följa den fortsatta diskussionen då partierna funderar kring hur krigsmateriellagstiftningen ska se ut. Om det blir en mindre justering med en lösare formulering som försvårar export till diktaturer, ett tydligt demokratikriterium eller en större förändring som stärker skrivningar om MR och ger en större öppenhet.

Bollen ligger hos regeringen som ska presentera ett konkret förslag, men vi behöver vara aktiva i debatten och beredda att ligga på så frågan inte ”glöms bort”. Här kan du göra skillnad, genom att skriva under och samla in namn till www.demokratikriterium.nu, men också prata med din riksdagsledamot, skriva insändare med mera.

Låt oss kämpa på med detta ett tag till så kan vi tillsammans göra världen mer säker och fredlig. Ett tydligt demokratikriterium skulle vara en viktig framgång.

Klas Corbelius

Bli medlem - klicka här!