Close

Tag Archive for: Almedalen

by

Almedalen 2012

Här är Sveriges Kristna Socialdemokraters program över aktiviteter under Almedalsveckan den 28/6 till 4/7 i Visby. Alla arrangemang går av stapeln i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41.

Söndag 28/6

10:00-11:00
Gudstjänst
Predikan av Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen. Medverkan av Bimbi Ollberg och årets konfirmander. Traditionsenligt genomförde förbundet ett flertal seminarier under Almedalsveckan. Du kan se seminarierna i efterhand genom att klicka på länken i Menyn till vänster, eller på respektive seminariums rubrik.
Samtliga ägde rum i Metodistkyrkan, Adelsgatan 43 Visby.

Måndag 2 juli

Kl 10.00
Miljöfrågor i praktiken – Energieffektivitet i byggnader

Hur stor är potentialen i energieffektivisering i byggnader? Hur påverkas jobben och teknikutvecklingen om staten satser på effektivisering?

Medverkande: Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna, Maria Brogren, Expert energifrågor Sveriges Byggindustrier, Bo Björkman, byggnadsnämndens ordförande (S) Gotland.
Moderator: Lars G Linder, förbundssekreterare

Kl 14.00
The Role of Religion and Religious Heritage in the Cyprus Conflict

How can religion be a constructive force in the peace process? Can Christians and Muslims in Cyprus be a possibility instead of a problem when trying to solve one of Europe’s unsolved conflicts?

Medverkande: Salpy Eskidijan, projektledare och Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Kl 20.00
Alkoholfri miljö – en brist i Sverige?

Tillgängligheten av alkohol har ökat i samhället till exempel genom fler serveringstillstånd och länge öppettider på Systembolaget. Samtidigt mår barn, unga och anhöriga ofta dåligt på grund av att någon i deras närhet dricker för mycket. Hur ska barn och ungdomar kunna garanteras alkoholfria miljöer?

Medverkande: Anna Carlstedt, ordförande, IOGT-NTO, Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Torsdag 5 juli

Kl 15.00
Är Afrika nästa tillväxtkontinent – hur blir det hållbart?

Afrikas historia, i vart fall de sista två hundra åren, rymmer mycket tragik. Hur ser framtiden ut? Är Afrika, som många tror, nästa tillväxt-kontinent? Kommer detta att kunna ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt?

Medverkande: Joe Frans, fd riksdagsledamot (S) aktiv i AWEPA, Socialdemokrater för tro och solidaritet och Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) aktiv i AWEPA, Bodil Ceballos, riksdagsledamot (MP), Carina Hägg, riksdagsledamot (S) samt Håkan Hedberg, VD VVS-företaget COMFORT
Moderator: Gabi Winai, PhD, fd professor i Dar es Salaam samt EU-tjänsteman i Kigali, Rwanda, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Kl 16.00
Saudivapen: Utmaningar för en S-ledd regering 2014

Är argumenten för fortsatt svensk vapenexport hållbara? Efter en eventuell valvinst 2014 kan socialdemokraterna åter komma att vara ansvariga för både rikets säkerhet och hur Sverige agerar i världen. Vilka lärdomar bör i så fall socialdemokraterna dra av saudivapenskandalen?

Medverkande: Peter Wedierud, förbundsordförande
Socialdemokrater för tro och solidaritet, Lena Sommestad,
förbundsordförande S-kvinnor, Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, Magnus Nilsson, förbundsordförande S-studenter samt Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen.
Moderator: Hanna Hellström, chefredaktör Tro & Politik
Inledare: Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor,
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Kl 17.00
Religionskritik som främlingsfientlighet –
Islamofobi och antisemitism i Sverige och Europa

Främlingsfientlighet uttrycks alltmer i termer av religionskritik. Europa är en kontinent som berömmer sig av demokrati och för att vi
respekterar mänskliga rättigheter. Men håller alla med om detta? Hur omfattande är islamofobin och antisemitismen idag i Sverige och i Europa?

Medverkande: Göran Rosenberg, debattör, Jonathan Leman, EXPO, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet, Anton Lannehag, ordförande Ungdom mot rasism samt Lena Andersson, debattör.
Moderator: Anna Ardin, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Fredag 6 juli

Kl 10.00
Vad görs för att bryta Israels blockad av Gaza?

I maj 2010 stoppades Ship to Gaza på internationellt vatten på väg för att bryta den olagliga blockaden av Gaza. Världen protesterade mot Israels våld, men världen ger samtidigt ännu sitt tysta medgivande till Israels blockad av Gaza. Hur kan blockaden hävas? Vad gör politiker, du och jag?

Medverkande: Mattias Gardell, talesperson Ship to Gaza och professor i religionshistoria, Dror Feiler, talesperson Ship to Gaza samt konstnär och musiker, Viktoria Strand, talesperson Ship to Gaza och överläkare, Anita Brodén, riksdagsledamot (FP) och Viola Furubjelke, fd ordförande (S) för Riksdagens utrikesutskott.
Moderator: Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet samt professor i statskunskap.
Arr: Metodistkyrkan och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Måndag 29/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Rättvis handel i offentlig sektor
Rättvis handel ökar stadigt. Många människor vill leva solidariskt och via sin egen konsumtion bidra till att minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen. Flera städer i Sverige är Fairtrade Cities – vilka är de goda exemplen? Vad kan kommuner och landsting göra? Vad vill de göra? Emma Rung från Rättvisemärkt leder ett samtal med Lari Pitkä Kangas, kommunalråd i Malmö och Lars G Linder, landstingspolitiker i Sörmland.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

20:00-21:00
Alkoholfritt mingel: För ett socialt Europa
Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och Anna Carlstedt, vice ordförande för IOGT-NTO deltar.
Arr: IOGT-NTO och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Tisdag 30/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Muslimer och kristna till vänster – en ny vänster?
Politisk islam är en allt mer framträdande aktör, men är politisk islam vänster eller höger i Europa? Vilken politisk väg kommer Europas nya underklass att välja? Kan vi forma en vänsterpolitik där kristna och muslimer förenas? Leif Stenberg, islamolog från Lunds universitet inleder och leder ett samtal mellan Abdulkader Habib, rektor på Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater samt Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: Israel & Palestina inför Sveriges ordförandeskap i EU
Israel har en ny högerregering, men Fatah och Hamas har inte lyckats enas till en Palestinsk regering. President Barack Obama slog i sitt Kairo-tal an en ny amerikansk ton både mot världens muslimer och mot Israel. Vilka politiska möjligheter öppnar detta för Sverige under ordförandeskapet i EU? Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap leder ett samtal med Gustav Blix, moderat riksdagsledamot, Karin Roxman, fd generalkonsul i Jerusalem och Peter Weiderud, ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

Onsdag 1/7

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

12:00-14:00
Seminarium: Vem bryr sig egentligen om bildning?
Är bildning mossigt? Vem bryr sig egentligen om bildning idag? Vad betyder det att ”entreprenörskapsperspektivet” värnas både i skolan, högskolan, forskning och kulturpolitiken? Hur motverkas ”kommersialismens negativa verkningar” om bildningen inte längre får plats på universiteten och i kulturen? Kajsa Borgnäs leder ett samtal med Stina Oscarsson, chef för Orionteatern och skuggutredningen till kulturutredningen, Roger Mogert, oppositionsråd i Stockholm (s), Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v), Gustav Fridolin, journalist och Anna Götlind, ordförande för SULF (Sveriges universitetslärares förbund) och professor i historia.
Arr: S-studenter, Vänsterns studentförbund & Gröna studenter

14:00-16:00
Seminarium: BURMA – Hur säljer man in en revolution?
Munkupproret i Burma lämnade få oberörda. Hundratusentals fredliga demonstranter i 66 städer krävde demokrati men också denna gång slogs upproret ned med våld. Hur åstadkommer man förändring i en diktatur som Burma? Kommer demokratisk förändring eller är vissa länder dömda till evig diktatur? Medverkar gör Soe Aung som leder Forum for Democracy for Burma som beskrivs som den organisation som organiserade det fredliga munkupproret i Burma. Soe Aung är också en nyckelperson i arbetet för att ena Burmas opposition. Medverkar gör också Debbie Stothard, koordinator för Altsean Burma. Debbie är en spindel i nätet i arbetet att föra upp Burma på den internationella agendan. Debbie Stothard har jobbat nära Aung San Suu Kyi. Samtalsledare är Martin Gemzell, Burmakännare.
Arr: S-studenters Burmautskott & Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: EU-ordförandeskapet från A till Ö – Vad kommer att hända och varför?
Sverige tar över ledarskapet i EU under en turbulent tid. Den ekonomiska krisen och klimattoppmötet i Köpenhamn ställer höga krav på ledarskap. Sverige har ambitioner att EU skall utvidgas, trots stort motstånd hos tunga EU länder och trots framgångar för högerextrema i parlamentsvalet. Medverkar gör Göran von Sydow, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) och Jan O. Karlsson. Christian Kellerman, Direktor Friedrich Ebert Stiftung i Stockholm, leder samtalet. Efter seminariet bjuder FES på tyska förfriskningar i närheten.
Arr: Friedrich Ebert Stiftung, ESP & Sveriges Kristna Socialdemokrater

Torsdag 2/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

21.00-22.00
Konsert med Tomas Andersson Wij
För tredje året i rad spelar Tomas Andersson Wij i Broderskapsrörelsens lokal Metodistkyrkan under Almedalsveckan. Inträde 150 kronor.

Fredag 3/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

13:30-14:00
Muslimsk fredagsbön
Koranens ord till alla människor. Muslimsk fredagsbön leds av Abdulkader Habib, rektor vid Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

För mer information eller vid frågor:
Kontakta Ulf Carmesund, internationell sekreterare på Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen på telefon 08-545 55 334 eller ulf@broderskap.se.

by

I Almedalen för fred och demokrati

Den svenska vapenexporten till bla Egypten och Tunisien var inte lika het som i januari/februari, men satte ändå avtryck under Almedalsveckan. Det ordnades flera seminarier, det kom ganska många deltagare samtidigt som en väsentlig del av landets försvars- och utrikespolitiker fick svara på kritiska frågor.

Beskeden hade vi ofta hört förut, men det blev ibland lite tydligare. Anne Linde, S, ansåg det var fel när S-regeringen 2005 tecknade avtal med Saudiarabien om försäljning av krigsmateriel och de följdleveranser som fortfarande rullar på. Linde ansåg också Pakistan vara ett så instabilt land att vapenexport inte bör vara aktuell, undantaget sådant som minröjningsmaskiner vilka tydligen klassas som krigsmateriel.

Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, stödde demokratikriterium i vapenexporten, men menade att man också borde se till helheten som samstämmigheten med Politik för Global Utveckling (PGU) inklusive kränkningar av Mänskliga Rättigheter.

Caroline liksom Allan Widman, riksdagsledamot, Fp, vill också öka transparensen kring vapenexporten vilket tex USA gjort, bla för att möjliggöra en bättre diskussion. Widman vill även slopa exportkreditstödet som ibland ges i samband med vapenexport, främst till diktaturer.

Det blir spännande att följa den fortsatta diskussionen då partierna funderar kring hur krigsmateriellagstiftningen ska se ut. Om det blir en mindre justering med en lösare formulering som försvårar export till diktaturer, ett tydligt demokratikriterium eller en större förändring som stärker skrivningar om MR och ger en större öppenhet.

Bollen ligger hos regeringen som ska presentera ett konkret förslag, men vi behöver vara aktiva i debatten och beredda att ligga på så frågan inte ”glöms bort”. Här kan du göra skillnad, genom att skriva under och samla in namn till www.demokratikriterium.nu, men också prata med din riksdagsledamot, skriva insändare med mera.

Låt oss kämpa på med detta ett tag till så kan vi tillsammans göra världen mer säker och fredlig. Ett tydligt demokratikriterium skulle vara en viktig framgång.

Klas Corbelius

by

Almedalen 2011

Söndag 3 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 Gudstjänst

Predikan av förbundssekreterare Lars G Linder, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Måndag den 4 juli

Metodistkyrkan

Kl 9.00 Tillväxt för hållbar utveckling Frukost från kl 8.30!

”Hållbar” är ett begrepp som använts allt frekventare i det politiska samtalet. En traditionell politik för tillväxt – som bygger på ökad användning av naturresurser och större miljöbelastning – stödjer inte en hållbar utveckling bara för att den får förnamnet ”Hållbar”.

Medverkande: Karin Lexén, Swedish Water House och Erik Lysén, Svenska Kyrkan

Moderator: Lars G Linder, förbundssekreterare, tro och solidaritet

 

Kl 10.15 Ship to Gaza – folkligt stöd till folkrätten – utan våld

Medarrangör: Ship to Gaza

Blockaden av Gaza är en kollektiv bestraffning och är därmed ett brott mot folkrätten. Ship to Gaza vill häva blockaden och har ett brett stöd bland svenska folkrörelser, kyrkor, politiskt aktiva och bland kulturpersonligheter. Vad gör våra politiker?

Medverkande: Evert Svensson, fd ordförande för Broderskapsrörelsen, UIlf Carmesund, internationell sekreterare, tro och solidaritet

Moderator: Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Kl 13.00 Demokrati som utvecklingsfaktor – stabilitet underifrån eller från ovan

Medarrangör: AWEPA

Diskussioner om den kinesiska modellen i Afrika och erfarenheterna från demokratirevolutionen i Nordafrika.

Medverkande:  Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) och                            Joe Frans, fd riksdagsledamot (S)

 

Kl 15.30 Varför kristna väljare bytte block i valet 2010

Ett seminarium av Ung Kristen Vänster

 

Kl 20.00 Behovet av alkoholfria miljöer i Almedalen

Medarrangör: IOGT-NTO

Almedalsveckan är en arbetsvecka, behovet av att minska alkoholkonsumtionen är nödvändigt. Är det ok att dricka alkohol på arbetstid, vem bestämmer villkoren – arbetsgivaren, arbetstagaren eller kunden? Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Medverkande: Peter Weiderud, förbundsordförande tro och solidaritet och Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO

 

Tisdag den 5 juli

Metodistkyrkan

Arrangör för dagen: Forum för frivilligt socialt arbete

Kl 10.00 Bortom staten och kapitalet i välfärden

Medarrangör: Sektor3

Medverkande: Johan Oljekvist, vd Myrorna,  Hanna Hallin, chef, Sektor3, Anna Carlstedt, ordförande, Forum för frivillgt socialt arbete , Lotta Säfström, direktor Göteborgs stadsmission, ordförande Famna

 

Kl 10.30 Samhällsbygget och demokratin, vilken plats har civilsamhället?

Medarrangör: Berling Press

Medverkande: Erik Amnå, Örebro universitet, Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd (m),                           David Qviström, Berling Press, Carina Olsson, Riksdagsledamot (s), Marie Larsson, Visby domkyrkoförsamling, Anders Mellborn, Berling Press

 

Kl 11.30 Engagemang i en digital samtid

Medarrangör: Techsoup, Idealistas bokförlag

Medverkande: Brit Stakston, medierådgivare JMW och författare, Andreas Ericsson, TechSoup, Felix König, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Helene Öberg, landstingspolitiker (MP) och Årets lobbyist  2010

Moderator: Erik Wagner, Idealistas Förlag och kommunikationsrådgivare

 

Kl 14.00 Framtiden för politiken för det civila samhället

Vi diskuterar frågan tillsammans med Michael Arthursson, partisekreterare Centerpartiet, Eva Cooper, projektledare, välfärd och reform Timbro samt Hanna Hallin, Tankesmedjan Sektor3.

 

Kl 16.00 Civila samhällets ödesfrågor

Medarrangörer: Idealistas & Sektor3

Medverkande: Hanna Hallin, chef, Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället. Gabriel Ehrling, grundare, Idealistas Förlag. Mattias Claesson, PR-strateg fd samhällspolitisk chef Riksidrottsförbundet.

 

Kl 20.00 Glasstrutsmingel

Medarrangör:  IOGT-NTO, Salus Ansvar

Medverkande: Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt arbete

 

Onsdag den 6 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 ”Changing opportunities – on new challenges for neutral humanitarian actors in modern warfare”

Medarrangör: Röda korset

We will discuss the possibilities of neutral and independent response in armed conflicts and the ability to grant protection. New actors & alliances, new motives & methods as well as new technologies all together make the situation much more complex than before. A radical approach will be advocated.

 

Kl 13.30 Vapenexporten och min tro/mina värderingar

– ett samtal i ljuset av vad som hänt i Nordafrika och Mellanöstern.

Medverkande:  Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, ledamot av Exportkontrollrådet Thomas Strand, riksdagsledamot, S, Suppleant i Försvarsutskottet, Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, Programsekreterare mänsklig säkerhet och nedrustning, Yasri Khan, ordförande för svenska muslimer för fred och rättvisa, Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Samtalsledare: Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för tro och  solidaritet

 

Kl 15.00 Att förebygga och/eller att motverka våldsbejakande extremism?

Medarrangör: One Sweden

En presentation och panelsamtal mellan aktörer som på olika sätt arbetar mot våldsbejakande extremism, exempel på handling och en diskussion kring hur antiextremismen fungerar som demokratisatsning. Hur kan vi arbeta mot problemen och vad fungerar i praktiken?

Medverkande: Abdulkader Habib, rektor, Kista folkhögskola. Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig EU-minister Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen. Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare, Jagvillhabostadnu. Anton Landehag, ordförande, Ungdom Mot Rasism. Anna Ardin, projektledare, One Sweden.

 

Torsdag 7 juli

Kl 10.00 Burma 2011 – ”Demokratin” med politiska fångar:

En diskussion om den senaste politiska utvecklingen och situationen för de politiska fångarna i Burma.

OBS!! Plats: Visby arbetareförening, Kinbergs plats 8

Språk: engelska

Det finns fler än 2 000 politiska fångar i Burma. Nyligen lovade regimen att släppa en del av fångarna och att sänka straffen. Föga förvånande sänktes straffen för de fångar med ett 65-årigt straff till 64 år. Militärjuntan har efter det senaste valet bytt ut uniformerna mot kostymer. Trots att situationen i Burma sedan dess inte verkar ha förbättrats finns det de som hävdar att framsteg skett och att omvärlden bör lätta på de ekonomiska sanktionerna mot Burma. Vad skulle en sådan politik får för konsekvenser?

Min Min, representant från Assistance Association for Political Prisoners -Burma (AAPP) berättar om sina egna erfarenheter som militärregimens fånge i Burma. Övriga medverkande: Olle Thorell, socialdemokratisk riksdagsledamot, Karin Valtersson, Svenska Burmakommittén och Magnus Nilsson, ordförande för S-studenter. Moderator: Frida Perjus, S-studenters Burmautskott

Arrangörer: Socialdemokratiska Studentförbundet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Olof Palmes Internationella Center och Svenska Burmakommittén

 

by

Broderskap i Almedalen 2010

Traditionsenligt fanns Sveriges Kristna Socialdemokrater på plats i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41, Visby under Almedalsveckan. Hela programmet hittar du nedan.

Vi sände några av seminarierna direkt på webbtv, och de seminarierna kan du också se i efterhand. Välj det seminarium du vill se till vänster!

 

Samtliga evenemang ägde rum i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41 i Visby.

Söndag 4/7

11:00 – 12:15
Gudstjänst

Predikan om tro & politik av Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen

Metodistkyrkan på Gotland

 

Måndag 5/7

Kl 9:00-9:45 (Frukost från kl 8.30)

Frukostseminarium: Vad kan omvärlden göra för att stötta Sudans Befolkning?

Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen

 

Måndag 5/7

Kl 20:00 – 22:00
Alkoholfritt mingel

Broderskapsrörelsen, IOGT

 

Tisdag 6/7

11:00 – 12:00

En livskraftig framtida palestinsk stat

Vad menas med en livskraftigpalestinsk stat och vad behöver göras för att vi ska kunna nå en hållbar, rättvis fred i Mellanöstern?

Kristna Fredsrörelsen, Broderskapsrörelsen

 

Tisdag 6/7

14:00 – 15:30

Missbrukade barn

Miljoner och åter miljoner barn växer upp i missbruksfamiljer. Gatan eller barnhem blir för många alternativet. Men barn har rätt till trygghet. De har rätt till en familj som fungerar. Hur kan man förebygga att familjer går sönder?

IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Adoptionscentrum, Broderskapsrörelsen, UNF, IOGT-NTO.

 

Tisdag 6/7

21:00 – 22:00

Konsert Tomas Andersson-Wij
Inträde 200 kronor

Headstomp productions och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7 11:00 – 12:30 (även torsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Onsdag 7/7

15:00 – 16:00

Ship to Gaza – att bryta blockaden mot Gaza med båt .

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

Ship to Gaza & Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 13:00 – 13:45

Teaterföreställningen ”Valet

Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7

17:45 – 18:30
Vägen ut ur fattigdomen

Hur har Sverige utvecklats sociopolitiskt under en tidsrymd av trekvartssekel under 1900-talet och en bit in på 2000-talet

Evert Svensson och Ingvar Carlsson

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

09:00 – 10:00

Att erkänna ett folkmord 1915 – Frukostseminarium

Vi vill att folkmordet 1915 skall erkännas politiskt och moraliskt för att påminna om att historien aldrig fårupprepas. Alltför många har lidit alltför mycket. Men dagens turkar bär inte skulden för beslut fattade för 100 år sedan. Hur ska Sverige hantera detta?

Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

11:00 – 12:00

Miljöpolitik för internationell rättvisa & jämställdhet

Askmoln från Island eller koldioxid från miljoner bilar erkänner inga gränser, men det gör politiken. Hur skall begränsade politiker hantera gränslösa problem?

S-kvinnor, Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7 15:00 – 16:30  (även onsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Torsdag 17:00 – 17:45

Teaterföreställningen ”Valet
Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

20:30 – 21:30
Konsert Tomas Boström

Konkarongen och Broderskapsrörelsen

by

Broderskap i Almedalen 2009

Här är Sveriges Kristna Socialdemokraters program över aktiviteter under Almedalsveckan den 28/6 till 4/7 i Visby. Alla arrangemang går av stapeln i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41.

Söndag 28/6

10:00-11:00
Gudstjänst
Predikan av Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen. Medverkan av Bimbi Ollberg och årets konfirmander.
Arr: Metodistkyrkan och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Måndag 29/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Rättvis handel i offentlig sektor
Rättvis handel ökar stadigt. Många människor vill leva solidariskt och via sin egen konsumtion bidra till att minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen. Flera städer i Sverige är Fairtrade Cities – vilka är de goda exemplen? Vad kan kommuner och landsting göra? Vad vill de göra? Emma Rung från Rättvisemärkt leder ett samtal med Lari Pitkä Kangas, kommunalråd i Malmö och Lars G Linder, landstingspolitiker i Sörmland.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

20:00-21:00
Alkoholfritt mingel: För ett socialt Europa
Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och Anna Carlstedt, vice ordförande för IOGT-NTO deltar.
Arr: IOGT-NTO och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Tisdag 30/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Muslimer och kristna till vänster – en ny vänster?
Politisk islam är en allt mer framträdande aktör, men är politisk islam vänster eller höger i Europa? Vilken politisk väg kommer Europas nya underklass att välja? Kan vi forma en vänsterpolitik där kristna och muslimer förenas? Leif Stenberg, islamolog från Lunds universitet inleder och leder ett samtal mellan Abdulkader Habib, rektor på Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater samt Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: Israel & Palestina inför Sveriges ordförandeskap i EU
Israel har en ny högerregering, men Fatah och Hamas har inte lyckats enas till en Palestinsk regering. President Barack Obama slog i sitt Kairo-tal an en ny amerikansk ton både mot världens muslimer och mot Israel. Vilka politiska möjligheter öppnar detta för Sverige under ordförandeskapet i EU? Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap leder ett samtal med Gustav Blix, moderat riksdagsledamot, Karin Roxman, fd generalkonsul i Jerusalem och Peter Weiderud, ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

Onsdag 1/7

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

12:00-14:00
Seminarium: Vem bryr sig egentligen om bildning?
Är bildning mossigt? Vem bryr sig egentligen om bildning idag? Vad betyder det att ”entreprenörskapsperspektivet” värnas både i skolan, högskolan, forskning och kulturpolitiken? Hur motverkas ”kommersialismens negativa verkningar” om bildningen inte längre får plats på universiteten och i kulturen? Kajsa Borgnäs leder ett samtal med Stina Oscarsson, chef för Orionteatern och skuggutredningen till kulturutredningen, Roger Mogert, oppositionsråd i Stockholm (s), Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v), Gustav Fridolin, journalist och Anna Götlind, ordförande för SULF (Sveriges universitetslärares förbund) och professor i historia.
Arr: S-studenter, Vänsterns studentförbund & Gröna studenter

14:00-16:00
Seminarium: BURMA – Hur säljer man in en revolution?
Munkupproret i Burma lämnade få oberörda. Hundratusentals fredliga demonstranter i 66 städer krävde demokrati men också denna gång slogs upproret ned med våld. Hur åstadkommer man förändring i en diktatur som Burma? Kommer demokratisk förändring eller är vissa länder dömda till evig diktatur? Medverkar gör Soe Aung som leder Forum for Democracy for Burma som beskrivs som den organisation som organiserade det fredliga munkupproret i Burma. Soe Aung är också en nyckelperson i arbetet för att ena Burmas opposition. Medverkar gör också Debbie Stothard, koordinator för Altsean Burma. Debbie är en spindel i nätet i arbetet att föra upp Burma på den internationella agendan. Debbie Stothard har jobbat nära Aung San Suu Kyi. Samtalsledare är Martin Gemzell, Burmakännare.
Arr: S-studenters Burmautskott & Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: EU-ordförandeskapet från A till Ö – Vad kommer att hända och varför?
Sverige tar över ledarskapet i EU under en turbulent tid. Den ekonomiska krisen och klimattoppmötet i Köpenhamn ställer höga krav på ledarskap. Sverige har ambitioner att EU skall utvidgas, trots stort motstånd hos tunga EU länder och trots framgångar för högerextrema i parlamentsvalet. Medverkar gör Göran von Sydow, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) och Jan O. Karlsson. Christian Kellerman, Direktor Friedrich Ebert Stiftung i Stockholm, leder samtalet. Efter seminariet bjuder FES på tyska förfriskningar i närheten.
Arr: Friedrich Ebert Stiftung, ESP & Sveriges Kristna Socialdemokrater

Torsdag 2/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

21.00-22.00
Konsert med Tomas Andersson Wij
För tredje året i rad spelar Tomas Andersson Wij i Broderskapsrörelsens lokal Metodistkyrkan under Almedalsveckan. Inträde 150 kronor.

Fredag 3/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

13:30-14:00
Muslimsk fredagsbön
Koranens ord till alla människor. Muslimsk fredagsbön leds av Abdulkader Habib, rektor vid Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

För mer information eller vid frågor:
Kontakta Ulf Carmesund, internationell sekreterare på Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen på telefon 08-545 55 334 eller ulf@broderskap.se.

Bli medlem - klicka här!