Close

by

Sverigedemokraterna byter fot om invandring?

Sverigedemokraternas förslag om att ta bort den exklusiva rätten för samer organiserade i samebyar att bedriva renskötsel bekräftar bilden av Sverigedemokraterna, SD, som inte bara snävt invandrarfientliga, utan främst gruppegoistiska, populistiska och rasistiska.

Sveriges urbefolkning var ju faktiskt först på plats och borde ju utifrån en invandrarfientlig logik skyddas från de påfrestningar som invandringen av svenskar inneburit på det samiska kärnområdet.

Men i samband med Jimmie Åkessons besök till Jokkmokks marknad lanserar nu SD tanken att vem som vill ska ha rätt att bedriva renskötsel.

Detta skulle, om det realiseras, innebära dödsstöten för den samiska kulturen i Sverige. Inget annat parti är heller berett att följa SD i tanken.

Renskötseln är central för den samiska kulturen, eftersom den rymmer samernas unika livsmönster som urbefolkningen. Det gäller för alla samer, också för dem som inte har förmånen att vara renskötare. Ur renskötseln stammar också slöjden, viktiga delar av språket, och nära kopplat till renskötseln finns också de för samerna så viktiga näringarna jakt och fiske.

Renskötseln är nomadiserande, genomförs i stor samklang med naturen, och kräver därför en unik tillgång till land och vatten. Det fordrar med nödvändighet att den är reglerad. Som urbefolkning har samerna den rätten, och att ta bort den skulle inte bara vara ett massivt övergrepp på en utsatt minoritet. Det skulle också gå emot MR-konventioner och allvarligt skada Sveriges internationella anseende.

Att SD bortser från situationen för utsatta minoriteter eller struntar i konventioner om mänskliga rättigheter i sin populistiska jakt på röster, är förvisso inget nytt. Det nya är att när de hittat en ny grupp att ge sig på, så glömmer de sin tidigare logik om att den som var här först ska ha största rätten på sin sida. Att de dessutom väljer att gå ut med ett sådant här utspel dagen före samernas nationaldag är symptomatiskt okänsligt.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!