Close

by

Rättvis fred måste komma först

Svår humanitär situation i Gaza

Förstörelsen i Gaza skapar en svår situation för de boende. Hamas utnyttjar desperationen till att sprida hat, och Israels premiärminister applåderar militärens mord på demonstranter. Fred och folkrätt måste sättas högst upp på dagordningen för samtalet, slår Socialdemokrater för tro och solidaritet fast i ett kongressuttalande.

Under våren har vi med stigande oro följt utvecklingen i Israel och Palestina. Folkliga manifestationer har bemötts med skarp eld från israeliskt håll, med hundratalet döda, däribland journalister. Samtidigt har Hamasregimen ur en materiell och social hopplöshet provocerat fram en vrede och ett motstånd som stänger dörren för det nödvändiga fredsarbetet. Sikte får aldrig förloras på att de som tvingas bära den största mänskliga kostnaden för den orättfärdiga situationen är palestinierna själva, men i förlängningen hotas stabiliteten även i Israel och i andra länder i Mellanöstern.

Alla stater som vill kalla sig demokratiska har förbundit sig att respektera ett heligt människovärde. Istället hyllar landets premiärminister Benyamin Netanyahu den egna militären när den skjuter ihjäl demonstrerande palestinier. Det förstärker de många signalerna om ett långtgående ointresse från israeliskt håll att nå ett fredligt slut på konflikten. Samtidigt bidrar Hamas till att trappa upp konflikten genom hatisk retorik och raketangrepp i blindo.

Fred utan rättvisa är ingen fred alls. En rättvis fred förutsätter att Israel avbryter sin ockupation och häver blockaden av Gaza. Tvåstatslösningen där människorna i Israel och Palestina kan leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser kan bara bli möjlig om Israel axlar sitt ansvar att som den ojämförligt starkare parten gå i bräschen för nedtrappningen av våldet. De illegala bosättningarna måste upphöra och internationellt erkända gränser respekteras.

Sedan 2007 lider människorna i Gaza av en blockad som hindrar deras fria rörlighet och omöjliggör handeln med varor och tjänster. Blockaden infördes av Israel, men även Egypten medverkar till att upprätthålla den. Följderna har blivit ekonomisk stagnation, arbetslöshet, fattigdom, biståndsberoende och inte minst politisk frustration.

Den stora majoriteten av de vanliga människorna i Gaza hyser en önskan om att leva sida vid sida, med ömsesidig respekt mellan Israel och Palestina. De förtjänar bättre än det som deras ledare ger dem. I Gaza finns många ungdomar och äldre som inget hellre vill än att utbilda sig, arbeta, resa och upptäcka världen, men som istället riskerar att dras in i politiskt extrema grupper eftersom det i deras ögon inte finns något annan framtid. Hopplös frustration, kanaliserad genom svartvit retorik, är ett kraftfullt bränsle för det extrema våldet, och ett allvarligt hot mot fredssträvandet.

Nu görs situationen än värre av en huvudlös amerikansk utrikespolitik som driver konfliktens aktörer framför sig mot avgrunden, inte minst genom den beryktade flytten av USA:s ambassad till Jerusalem.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* Våldet, terrorn och dödandet ska få ett slut, och alla parter måste fås att respektera internationell rätt. Folkrätten är inte förhandlingsbar.

* Sverige, i och med sitt angelägna erkännande av Palestina som stat, verkar tillsammans med EU för att fler länder i världen gör detsamma.

* Sverige ska bistå det palestinska samhället med stöd till utveckling av infrastruktur, demokratisk utbildning och inompalestinsk försoning.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!