Close

by

Populism: Moderat nidbild av Göteborg förråar debatten

Ej heller denna bild är tagen i Göteborg.

Populism urholkar respekten för sanningen i debatten, varnar Socialdemokrater för tro och solidaritet, efter Nya Moderaternas uppmärksammade film om Göteborg. 

När Nya Moderaterna i Göteborg i höstas spred en film som numera har blivit famös och föremål för diskussion i bland annat senaste SVT Agenda, så talade de in i ett Göteborg där debatten dominerats av frågan om nazister som tågade på gatorna, och högerextrema tidningar på bokmässan. De producerade inte sin film i ett ideologiskt vakuum. Av samma skäl blev kritiken skarp och omfattande: Människor ser tendenser i samhällsdebatten, och de tendenserna skapar en djup oro hos humanistiskt sinnade demokrater i vårt vackra land.

Vår förbundsordförande Ulf Bjereld kallar Göteborg sitt hem, och bekymras över budskapet i Nya Moderaternas film.

– Populismen vilar på tanken om ett homogent folk, att det bara finns en slags göteborgare, som bara tycker en sak, och att den göteborgaren förr mådde bra och nu mår dåligt. Jag tror filmen är ett sätt för Moderaterna att dels närma sig de väljargrupper som dras till SD, dels övertyga fler väljare om den här negativa bilden, så att även de ska tycka att det krävs förändring, säger Ulf Bjereld.

Alla partier, även vårt eget, har att ta ansvar för att inte ge efter för populismens lockelser. Tvärtom är det enda sättet att hålla populismen stången att vi hjälps åt att sätta klimatet för den politiska debatten, så att varken förenklade lösningar eller förslag som sätter grupp mot grupp kan få fäste.

Därför är frågan större än en enskild film, och därför måste Nya Moderaternas haveri i Göteborg bli en påminnelse till oss alla som arbetar i politiken. Den politiska tänkaren Hannah Arendt skrev i sin bok Totalitarismens ursprung att den stora faran för demokratin är att få en befolkning för vilken orden sanning och lögn har tappat all betydelse. Nya Moderaternas film är inte sannfärdig. Bilder av bilar i brand är inte ens hämtade från Sverige, visar det sig. Ulf Bjereld beskriver Nya Moderaternas film som en parodi av hans hemstad Göteborg.

– Det är en parodi för att det är så överdrivet – både den förgyllda bilden av att det var så bra förr och den att det är så mörkt idag, är överdrivna. Det är en extrem svartmålning av Göteborg. Vi har allvarliga problem att hantera här, men det är fel att, som Moderaterna, låta de problemen prägla hela bilden av Göteborg. De ger en ensidig bild av staden. Det finns mycket som går väldigt bra i Göteborg också – ekonomin är stark och arbetslösheten minskar till exempel, säger han.

Vi ser fram emot en hård men renhårig valrörelse där partierna går till val på sina visioner om vilket Sverige de vill bygga, inte på att skrämma upp väljarna från sofflocket med dystopiska nidbilder av ett Sverige i brand. I äldre tiders folktro fanns det en rädsla för att den som hörde göken ropa kunde drabbas av vansinne. Vår egen tid gör rätt i att oroas för den politiska dårskapen hos den som lyssnat alltför noga till olyckskorparna.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!