Close

by

Politik för tryggare barn

Ett av de viktigaste socialdemokratiska målen är att alla barn ska kunna känna sig trygga. Att varje barn ska kunna växa upp med framtidstro och under jämlika villkor. Oberoende av sin bakgrund, bostadsort och familjens ekonomi ska barn få utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål.

Men alla barn känner sig inte trygga idag.

Andelen barn som drabbas av psykisk ohälsa har enligt SCB ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det gäller allt från nedstämdhet och oro till svåra psykiska besvär. Vi bekymrar oss inte minst för barn och unga som finns inom hbtq-gruppen, där
Source: Cision

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!