Close

Nordens Kristna Socialdemokrater

Nordens Kristne Sosialdemokraters Råd är ett gemensamt organ för de nationella nordiska organisationerna av kristna socialdemokrater. Avsikten med rådet är att fungera som ett forum för de nationella organisationernas överläggningar och satsningar.

Rådet ska också vid behov bistå de nordiska nationella organisationerna. Utöver detta har rådet ett särskilt ansvar för att stödja kristna socialdemokratiska organisationer i det nordiska närområdet.

Verksamheten

Huvudverksamheten består av att arrangera nordiska sommarmöten efter en roterande ordning mellan organisationerna. På nordisk nivå tas också initiativ till gemensamma aktioner i centrala frågor. Ledningen av Nordens Kristna Socialdemokrater cirkulerar mellan länderna.

Ordförande: Jan Rudy Kristensen, jan.rudy.kristensen@fagforbundet.no
(Kristne Arbeidere, Norge)

Sekreterare: Lars G. Linder, lars@trosolidaritet.se (Socialdemokrater för tro och solidaritet, Sverige)

Bli medlem - klicka här!