Close

by

Mariam Osman Sherifay ny vice ordförande

Socialdemokrater för tro och solidaritet höll den 11-12 juni 2016 förbundsårsmöte i Stockholm. Ett av besluten var att välja ny vice ordförande. Carina Svedenberg Widqvist valdes samtidigt in som ny ersättare i styrelsen och Aurora Pirraku Eriksson gick från ersättare till ledamot.

Vi välkomnar och gratulerar MARIAM OSMAN SHERIFAY som ny vice ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet!

Mariam Osman Sherifay

Mariam har under lång tid varit en viktig kraft inom vårt förbund och inom socialdemokraterna. Hon är en stark och betydande röst i arbetet mot rasism, islamofobi och diskriminering. För några år sedan tilldelades Mariam Martin Luther King-priset, för sitt mod och sin principfasthet i den antirasistiska rörelsen i Sverige.

– Jag brinner för ett samhälle präglat av jämlikhet, rättvisa, solidaritet och frihet. Jag brinner för ett Sverige för alla – oavsett kön, lön eller var man är född, säger Mariam Osman Sherifay.

– Jag har muslimsk bakgrund och för mig är det en självklarhet att människor ska leva sida vid sida. Jag gick i en katolsk skola och växte upp tillsammans med judar. De flesta konflikter kan lösas om man bara för en dialog, det är min fasta övertygelse. I slutändan måste man diskutera och kompromissa – jag tror verkligen att det är den vägen som kommer att leda till fred, inte det bombardemang som pågår på alltför många platser i världen idag.

Valberedningens formulering: ”Mariam Osman Sherifay har lång erfarenhet, genom år som riksdagsledamot och i både partistyrelse och förbundsstyrelse. Hon är en synnerligen god företrädare för det moderna Socialdemokrater för tro och solidaritet, som kvinnlig bekännande muslim och som besjälad av förbundets idéer om allas lika rätt.”
Mariam Osman Sherifay ersätter Cecilia Dalman Eek.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!