Close

Förbundskongress 2022

Varje jämnt år håller Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress. Alla distrikt skickar ombud till kongressen i förhållande till sitt medlemsantal. På kongressen väljs förbundsstyrelse och förbundets politiska riktlinjer fastställs.

Kongressen 2022 genomfördes den 27-29 maj i Norrköping.

Kongresshandlingar 2022

Våra politiska riktlinjer hittar du här.

Bli medlem - klicka här!