Close

Förbundskongress 2020

Varje jämnt år håller Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress. Alla distrikt skickar ombud till kongressen i förhållande till sitt medlemsantal. På kongressen väljs förbundsstyrelse och förbundets politiska riktlinjer fastställs.

Kongressen 2020 genomfördes digitalt den 22 augusti. Protokoll och kongresshandlingar hittar du nedan.

Kongresshandlingar 2020

Justerat protokoll med bilagor

Bli medlem - klicka här!