Close

EU-valet 2019


EU står inför stora utmaningar. Klimathotet fortsätter att växa. Klockan tickar, och den enda vägen framåt är att ställa om tillsammans. Om vädret blir mer extremt kan det på längre sikt leda till resursbrist, ekonomisk turbulens, krig och krigsflyktingar. Ska vi kunna möta detta i framtiden behövs ett EU som arbetar tillsammans i solidaritet, som en kraft för fred, stabilitet och hållbarhet i världen.

Därför är det viktigt att inte extremhögern växer sig starkare i EU-parlamentet. Om de får inflytande kan EU:s humanitära röst i världen tystna. De vill göra unionen svagare, fastän det skulle göra oss sämre rustade att hantera framtidens utmaningar.

Tillsammans kan vi mer

Vi vill att Europa tar initiativet till en global omställning, till en renare, rikare och svalare planet för våra barnbarn. Naturen känner inga gränser, och därför måste vi samarbeta över gränserna för att rädda planeten.

Vi vill att alla som arbetar i Sverige ska arbeta på svenska villkor. Det ska gå att leva på sin lön. Ingen ska behöva acceptera farligt, förnedrande eller ohälsosamt arbete. Det ska inte vara möjligt för företag att utnyttja billig arbetskraft från andra EU-länder i Sverige.

Vi vill få fler länder i Europa att ta ansvar för att hjälpa flyktingar. Sverige har gjort en storslagen medmänsklig insats för flyktingarna från krigen i bland annat Syrien och Afghanistan. Det är vi stolta över. Men om vi är fler som hjälps åt kan vi åstadkomma ännu mer.

Vi vill ta tillbaka många försvunna miljarder till vår egen välfärd igen. Sverige behöver ett Europa som arbetar internationellt mot en liten ekonomisk elit som vill berika sig på våra gemensamma tillgångar.

Sverige – Vårt växande hem

I det Sverige som vi vill bygga tillsammans ska nya svenskar ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Vi ska alla mötas i ögonhöjd. Sverige blir starkare, rikare och lyckligare när alla känner sig delaktiga, för vi tror att den som känner sig rättvist bemött också vill bidra till det gemensamma.

I vårt Sverige är alla fria att bygga sina egna drömmars tillvaro utan att hållas tillbaka av klassbakgrund, kön eller läggning, hudfärg, otillgänglighet eller trostillhörighet. Då får vi ett Sverige där alla bidrar med det bästa de har.

Tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet är sedan 1929 en sidoorganisation till Socialdemokraterna. På den tiden ifrågasattes kristna sossar ofta av religionskritiska partikamrater, och socialistiska kristna blev ofta utfrusna av sina församlingar. Därför är vi idag en gemenskap som bär på en vilja att överskrida gränser och stå upp för de utsatta.

Vi tror på att ständigt bemöta vår tids rädsla för det främmande och övertro på det egna genom dialog, brobygge och ärlig men kärleksfull kritik. Många av oss vägleds dessutom av vår tro, men idag är vi en organisation för alla som delar vår syn på politiken, oavsett vilken religion eller livsåskådning vi bekänner oss till! Välkommen att gå med!


Vårt valbudskap finns översatt till flera olika språk. Ladda ned dem här!


Bli medlem - klicka här!