Close

by

Det är dags för en framtid att se fram emot

Det är dags att för gröna visioner och en framtid att se fram emot. Miljön får inte vara civilisationens dåliga samvete, utan det självklara fundamentet för allt annat arbete, slogs det fast på Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundskongress 2018.

Bara tvåhundra års industrialisering har rubbat globala system som varit i drift i många miljoner år. Därför bär miljöpolitiken också på en fundamental civilisationskritik. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort, och tiden vi har till vårt förfogande för förändring är knapp. Men vi kan inte bara beskriva miljön som en källa till kollektivt dåligt samvete. Frågan om lyckad miljöpolitik är i grund och botten en fråga om lyckad omställning till en hållbar ekonomi.

Exploateringen av miljön är i många fall en enkelriktad resa: De värden som förstörs kan inte med lätthet återställas. De beslut som fattas idag förändrar därför i grunden förutsättningarna för de beslut som kan fattas i framtiden. Därför kan vi inte vänta till senare med att reflektera över hur vi påverkar våra livsvillkor på planeten. Vi måste ständigt tänka proaktivt, med kommande generationers bästa för ögonen.

Vi lever i en tid när det nuvarande ekonomiska systemets tillkortakommanden ligger i öppen dager. En harmonisering av ekonomin med planetens resurser och våra mänskliga behov är absolut nödvändig om vi vill ha en framtid att se fram emot. Ju tidigare och mer ambitiöst Sverige kan vara med denna omställning, desto större fördelar har vi i den globala ekonomi som också måste göra samma omställning, och desto mer kan vi bidra med till andra länders gröna omställning.

Vi vill att Sverige går i bräschen för en grön nyindustrialisering, som inte ser miljön som ett begränsande tak för ekonomin, utan som det självklara golvet, fundamentet på vilket allting annat vilar. Miljöarbetet ska inte ses som en begränsande plikt, eller en svångrem på ekonomin, utan som en möjlighet att utveckla samhället i en riktning mot fler jobb och bättre livskvalitet.

Vi vill se en ekonomi som ställs i planetens och människornas tjänst, och ger oss renare luft och vattendrag, mindre buller och samtidigt bättre transporter för att bygga samman landsbygd med storstad, mat som odlas närmare där den konsumeras, och ett stopp för matsvinn och kortsiktig avfallshantering. Vi vill se ett stopp för engångsförpackningar och plast som läcker ut i världshaven, och stora satsningar på förnybar energi och distribuerad elproduktion, med gynnsamma konsekvenser för allas privatekonomi, elnätets tålighet mot belastning och även minskad användning av smutsig energi.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* Ett visionärt miljöarbete ska vävas in i alla delar av samhällsekonomin.

* Det ska bli lättare att leva i hela landet, genom satsningar på förnybara drivmedel och kollektivtrafik som bygger samman land och stad.

* Stora satsningar ska göras på forskning för framtidens produktion, konsumtion och avfallshantering av mat. Närproducerad mat med låga utsläpp och lågt svinn ska främjas. Kompostering eller annat återvinnande av hushållens matavfall ska vara norm i hela landet. Normen ska vara att biomassa inte ska brännas utan användas till biogasproduktion och för att berika jordar och främja ny odling.

* All utbyggnad av Sveriges energiförsörjning ska ha sikte på 100% förnybarhet, med fokus på förnybar energi så som vind-, sol- och vågkraft, och det ska vara billigt och lätt att sätta upp egen lokal, småskalig elproduktion som både bidrar till miljön och gör inte minst boende på landsbygd mindre sårbart.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!