Close

by

Broderskap i Almedalen 2010

Traditionsenligt fanns Sveriges Kristna Socialdemokrater på plats i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41, Visby under Almedalsveckan. Hela programmet hittar du nedan.

Vi sände några av seminarierna direkt på webbtv, och de seminarierna kan du också se i efterhand. Välj det seminarium du vill se till vänster!

 

Samtliga evenemang ägde rum i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41 i Visby.

Söndag 4/7

11:00 – 12:15
Gudstjänst

Predikan om tro & politik av Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen

Metodistkyrkan på Gotland

 

Måndag 5/7

Kl 9:00-9:45 (Frukost från kl 8.30)

Frukostseminarium: Vad kan omvärlden göra för att stötta Sudans Befolkning?

Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen

 

Måndag 5/7

Kl 20:00 – 22:00
Alkoholfritt mingel

Broderskapsrörelsen, IOGT

 

Tisdag 6/7

11:00 – 12:00

En livskraftig framtida palestinsk stat

Vad menas med en livskraftigpalestinsk stat och vad behöver göras för att vi ska kunna nå en hållbar, rättvis fred i Mellanöstern?

Kristna Fredsrörelsen, Broderskapsrörelsen

 

Tisdag 6/7

14:00 – 15:30

Missbrukade barn

Miljoner och åter miljoner barn växer upp i missbruksfamiljer. Gatan eller barnhem blir för många alternativet. Men barn har rätt till trygghet. De har rätt till en familj som fungerar. Hur kan man förebygga att familjer går sönder?

IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Adoptionscentrum, Broderskapsrörelsen, UNF, IOGT-NTO.

 

Tisdag 6/7

21:00 – 22:00

Konsert Tomas Andersson-Wij
Inträde 200 kronor

Headstomp productions och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7 11:00 – 12:30 (även torsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Onsdag 7/7

15:00 – 16:00

Ship to Gaza – att bryta blockaden mot Gaza med båt .

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

Ship to Gaza & Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 13:00 – 13:45

Teaterföreställningen ”Valet

Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7

17:45 – 18:30
Vägen ut ur fattigdomen

Hur har Sverige utvecklats sociopolitiskt under en tidsrymd av trekvartssekel under 1900-talet och en bit in på 2000-talet

Evert Svensson och Ingvar Carlsson

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

09:00 – 10:00

Att erkänna ett folkmord 1915 – Frukostseminarium

Vi vill att folkmordet 1915 skall erkännas politiskt och moraliskt för att påminna om att historien aldrig fårupprepas. Alltför många har lidit alltför mycket. Men dagens turkar bär inte skulden för beslut fattade för 100 år sedan. Hur ska Sverige hantera detta?

Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

11:00 – 12:00

Miljöpolitik för internationell rättvisa & jämställdhet

Askmoln från Island eller koldioxid från miljoner bilar erkänner inga gränser, men det gör politiken. Hur skall begränsade politiker hantera gränslösa problem?

S-kvinnor, Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7 15:00 – 16:30  (även onsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Torsdag 17:00 – 17:45

Teaterföreställningen ”Valet
Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

20:30 – 21:30
Konsert Tomas Boström

Konkarongen och Broderskapsrörelsen

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!