Close

Author Archive for: trosolidaritet

by

Devalvera inte medborgarskapet

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har lyft tanken på att ge temporärt medborgarskap till invandrare som enkelt skulle kunna tas tillbaka om medborgaren begår brott. Morgan Johansson, socialdemokraternas talesperson i kriminalpolitiska frågor och från samma län, har stött tanken.

Vi är ett brett parti, med många erfarenheter och åsikter, och Skåne har en speciell utsatthet och kulturellt klimat som kan öppna för en del udda debatter. Denna debatt hoppas jag dock stannar i Skåne.

Globaliseringen för med sig många utmaningar och kräver flexibilitet både hos stater och individer. Att däremot göra medborgarskapet flexibelt tror jag är fel väg att gå.

Sverige är ett seriöst land. Det är viktigt att kunna lita på det kontrakt som ett medborgarskap innebär. Idag är det så starkt att det håller även om det givits under falska förespeglingar. Och det kan man möjligen diskutera.

Men att riva kontraktet för att något händer efter att det ingåtts är något helt annat, som skulle öppna för rättsosäkerhet, devalvera medborgarskapet och skapa svåra gränsdragningar.

Diskussionen om vem som är riktigt svensk och inte blir alltmer orimlig och det skånska förslaget öppnar för nya varianter på detta tema.

Peter Weiderud

by

Eftersökt Tunisisk demokratiaktivist träder fram – är svensk

Trots att den Tunisiska regimen identifierat Tunisnews.net som ett av sina största hot så lyckades man inte gripa den ledande personen bakom sajten, utan den fortsatte att avslöja regimens övergrepp. Föreningen Hjärta fick nyligen kontakt med mannen bakom sajten och bjöd in honom till ett seminarium. För första gången träder han därför fram. Han heter Mahdi Gharbi och har drivit arbetet, som var en viktig del av upprinnelsen till den folkliga revolutionen i Tunisen, från en lägenhet här i Stockholm, Sverige.

Mahdi är dock inte ensam. Det finns många svenskar som arbetat och arbetar framgångsrikt för global solidaritet, inte minst på nätet och inte minst ni i samband med den arabiska våren. En av dessa är Fidaa Al-sayed, talesperson och en av moderatorerna till den syrisk-oppositionella sidan The Syrian Revolution på Facebook. Sidan har under revolutionen och fram tills idag varit en aktiv kanal för nyhetsflöde från Syrien och ut till resten av världen. Trots regimens brutalitet och förbud mot internationella medier så har Fidaa och hans yngre bröder samlat och spridit tusentals nyheter, filmer och bilder. Fidaa har tidigare medverkat i svenska medier och flera gånger efterlysts och smutskastats i statliga syriska medier.

Föreningen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm arrangerar seminariet ”Svenska aktivister för arabisk vår” där Fidaa Al-sayed och Mahdi Gharbi berättar om sitt arbete och samtalar om vad det innebär att vara nätaktivist i Sverige och i Mellanöstern. Seminariet äger rum kl 18.30 den 22 september. Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Inträde 20 kronor som går till Hjärtas arbete mot rasism och för global solidaritet.

Bland andra medverkar även Helle Klein, Omar Mustafa och Anna Ardin, styrelseledamöter i Hjärta, en lokalgrupp inom förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, samt Faraj Abuiseifan, SSU.

För mer information

För mer information, kontakta Omar Mustafa på 0707598120

Läs mer om Hjärta på http://cordialis.wordpress.com/

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

by

Stoppa avvisningarna till Syrien!

Det är upprörande att Migrationsverket så sent som för någon vecka sedan fattat beslut att verkställa utvisningen av personer till Syrien, säger Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande. Vi kräver att Migrationsöverdomstolen så snabbt som möjligt fattar ett vägledande beslut om att detta ska upphöra.

Enligt Amnestys rapporter har de syriska säkerhetsstyrkorna och armén sedan massprotesterna började i mitten av mars begått grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna, bland annat mord och tortyr och systematiska angrepp på civilbefolkningen. Folket kräver politiska reformer och att presidenten Bashar al-Assad avgår. Myndigheternas svar på folkets krav är minst sagt brutala.

– Utrikesdepartementet avråder sedan en längre tid från alla resor till Syrien och uppmanar nu svenskar i landet att lämna landet. Det är en rimlig uppmaning, säger Peter Weiderud. Däremot är det orimligt att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om och verkställa utvisningar till samma land. Läget i Syrien är inte normalt, understryker Weiderud, trots president Assads försäkringar om detta.

Det finns aktuella fall just nu, där avvisningen enligt beslut fattade bara för någon vecka sedan ska verkställas. Ett vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen krävs så snart som möjligt för att stoppa detta, villket Socialdemokrater för tro och solidaritet uppmanar dem att göra genom ett brev till domstolen. Samtidigt måste Migrationsverket, Polisen och andra myndigheter som är inblandade i verkställigheten av avvisningar ta sitt ansvar och vidta åtgärder för att Sverige inte bryter mot internationell rätt.

– Verkställigheten av avvisningar till Syrien måste omedelbart stoppas. Migrationsöverdomstolen måste handla snabbt, avslutar Peter Weiderud.

Hela vårt asylpolitiska program kan läsas här.

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

by

Två demokratier sida vid sida bästa garanten för fred

I november 1947 föreslog FNs Generalförsamling en delning av det brittiska mandatet Palestina i en judisk och i en arabisk stat. Året därpå utropades staten Israel i ena delen av det brittiska mandatet. Genom skicklig politik och genom att få stöd från många länder i västvärlden kunde Israel byggas till ett land av västerländsk typ. Emellertid har förverkligandet dröjt av den Palestinska stat som FN föreslog bredvid den judiska staten.

Under 1990-talet gjorde världssamfundet genom Oslo-processen en stor ansträngning att skapa fred mellan Palestina och Israel.  1993 tog Rabin och Arafat varandra i hand på gräsmattan framför Vita Huset i USA. De kommande fem åren kallades en interimsperiod, och avsedda att bygga förtroende mellan parterna. En bärande del i Oslo-avtalet var att de judiska bosättningarna på ockuperad palestinsk mark skulle stoppas. Israel stoppade inte bosättningarna, men fördubblade antalet bosättare från 1993 till 1998.  Palestinska terrorgrupper har beskjutit civila i Israel, och detta fördömer vi. Men Israel är den starkare parten och bär det tyngre ansvaret för områdets säkerhet.

Vi menar att två fungerande demokratier sida vid sida är den bästa garanten för fred i regionen. I år finns goda möjligheter att FNs delningsplan från 1947 skall kunna fullföljas. Palestina är beredd att utropa sin självständighet. Men stater byggs inte utan ansträngning. Liksom när Israel byggdes krävs stöd utifrån. Om vi låter stödet till Israel sätta agendan för hur västvärlden skall agera har Palestina stora möjligheter att lyckas.  Det handlar från västs sida om att behandla dessa båda stater lika.

I EU och i FN bör Sverige arbeta för att:

    • Staten Palestina – inklusive Gazaremsan – får samma förmånliga handelsvillkor med EU som Israel har.
    • Uppgradera Sveriges generalkonsulat i östra Jerusalem till ambassad.
    • Ge konkret stöd i alla slags förhandlingar som staten Palestina kommer att föra med EU, Israel, FN och USA.
    • Palestina ska erkännas som självständig stat.

Styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, 2011-09-03

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

by

Helgdagsbank kan öppna för Eid som nationell helgdag

Under augusti månad har huvuddelen av de drygt 300 000 muslimer som lever och bor i Sverige praktiserat fastemånaden Ramadan. Ramadan avslutas med den största av muslimska högtider – Eid al-Fitr – en fest som närmast kan jämföras med det kristna julfirandet.

Under Eid al-Fitr samlas man i familjer, föreningslokaler och moskéer. Man kommer att äta gott, umgås och byta presenter med släktingar och vänner, läsa koranen och reflektera över vad det innebär att var en god människa. Till skillnad från kristna julfirare har muslimer inte någon rätt till ledighet för att fira Eid al-Fitr. Ofta går det att hantera i samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare, men inte alltid.

Det är dags att inleda det offentliga samtalet om hur svenskar med andra religioner än kristen ska få möjlighet att likvärdigt fira sina högtider.  Vägarna framåt är flera. För oss är utgångspunkten att alla ska ha samma rättigheter.

Eid al-Fitr är den helg flest svenskar firar utan att den är officiell svensk helgdag. Det finns även judiska, katolska, buddistiska, hinduiska, ortodoxa eller sekulära intressen att fira andra högtider eller helgdagar. I ett samhälle som vill ge lika rättigheter för alla medborgare bör fler religioners helgdagar synas i den officiella kalendern.

Vägen dit kan vara att skapa en individuell helgdagsbank. Då kan individen förfoga över 2-3 lediga dagar som kan växlas till ledighet, som tas från officiella helgdagar. Det skulle göra det möjligt för alla att fira de viktigaste högtiderna, utifrån sin tro, sin etnicitet eller annan tradition.

I dagens Sverige bör friheten öka för alla medborgare, och rättigheterna vara lika för alla.

Styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet, 2011-09-03

För mer information

Lars G Linder, förbundssekreterare, presskontakt
070-366 54 46
lars@broderskap.se

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se

 

by

Tack SSU för engagemanget!

Hälsningsanförande till SSU-kongressen, torsdag den 4 augusti 2011 av Cecilia Dalman Eek, Vice ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Kongressdeltagare!

På våren 1994 var kriget just slut i före detta Jugoslavien. Med en grupp SSU-are och partister åkte jag till Bosnien Hercegovina, till staden Tuzla. Där hade befolkningen bestämt sej för att inte ge efter för det etniska och religiösa förtrycket. Här hade fiendesoldater samlat ihop människor och samvetslöst skjutit ihjäl dem för att de hade ”fel” etnisk bakgrund eller ”fel” trosuppfattning. Invånarna i Tuzla hade bestämt sej för att inte ge efter för de krafter som ville dela staden och deras borgmästare sökte internationellt stöd för deras ståndpunkt. Under några år samarbetade Socialdemokraterna och SSU i Göteborg och Västsverige för att stödja öppenheten och återuppbygga ett samhälle där alla skulle få plats. Tuzlabornas beslutsamhet mitt i sorgen inspirerade oss då och vi kan fortfarande lära av dem.

Ute i världen påverkar tro och politik varandra på allt flera sätt. Som president i de troende Socialdemokraternas international, ILRS – International League of Religious Socialist – har jag fått många tillfällen att studera effekterna av den växande islamofobin. Det är ett av de största hoten mot demokratin. Så uttrycks det av Thomas Hammarberg som är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och tidigare bland annat ordförande för Olof Palmes internationella center. Men jag har också mött kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med arbetarrörelsens valhänthet när det gäller att förstå och hantera religionens återkomst i det postindustriella Europa. För att ständigt återskapa ett samhälle med demokratiska värderingar, frihet och solidaritet är nya gemensamma arenor en absolut nödvändighet. Ni SSU-are är bra på det och ert arbete är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara ett öppet samhälle som präglas av tillit och demokrati.

Jag är vice förbundsordförande i det som tidigare kallades Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund – Broderskapsrörelsen och jag har en hälsning till er kongress från vårt förbund. Vårt namn har knappast uppfattas som en etikett på en öppen och modern organisation. Snarare har vi misstagits för att vara en gammaldags, patriarkal organisation, kanske till och med en ordensförening eller ett kriminellt nätverk. I juni i år beslutade vår kongress äntligen att byta namn och vi heter nu ”Socialdemokrater för Tro och Solidaritet”.

Namnändringen är en logisk följd av ett arbete för att öppna upp vår organisation och välkomna fler än den kristna vänstern. Det började för fem år sedan, när vårat VU fick ett telefonsamtal från en av mina vänner. Det var en muslimsk vän som ville vara med på ett hörn i vår rörelse för att lära sig mera om Socialdemokratisk politik utan att behöva klä av sig sin tro. Hans samtal var en ögonöppnare och därefter har vi arbetat hårt för att förändra vår rörelse så att flera känner sig välkomna.

Vi vill vara ett politiskt rum för dem som vill ha med sig sin tro också som Socialdemokrater. Vi har antagit ett manifest för en kristen vänster och vårt muslimska nätverk har formulerat ett manifest för socialdemokratiska muslimer. Vi har ordnat samtal mellan socialdemokrater med olika tro för att hitta det gemensamma i arbetet för jämlikhet, jämställdhet och solidaritet. Vi vill vara en syskonskapsrörelse – ett andrum i politiken, där man får vara en hel människa. Vi har ett ungdomsnätverk för unga kristna och unga muslimska socialdemokrater, här finns multireligiösa föreningar och vi har en vass tidning som heter Tro och Politik. Vi är inte bara kristna, muslimer och judar – eller andra troende – hos oss finns det gott om människor som är brinner för internationell solidaritet. Här finns bland annat ett långvarigt engagemang för folkrätten i Mellanöstern.

Jytte talade om att vara en sidoorganisation. Vi ska vara de kärleksfulla kritikerna, de otåliga som pekar mot framtiden och inte vill vänta. Efter partiets katastrofval i höstas, var Jytte och SSU tydliga i arbetet med att skapa förståelse för vikten att inse vidden av krisen. Jag vill tacka dej och SSU för engagemanget med att få vårt parti att komma vidare ur krisen. Den här kongressen är viktig för att utveckla en politik som kan formulera människors problem och hitta lösningar för framtiden. En politik som kan göra Sverige starkare och bygga en bättre framtid – inte bara för några utan för alla.

Slutligen vill jag önska den nyvalda förbundsledningen lycka till. Det är ett fantastiskt uppdrag ni fått! Jag vet att ni kommer att arbeta hårt för att utveckla er rörelse och vårt parti. Med er vid rodret kommer SSU att fortsätta vara en kraft för ett starkare och bättre Sverige som präglas av frihet, jämlikhet och solidaritet. Lycka till med uppgiften!

by

I Almedalen för fred och demokrati

Den svenska vapenexporten till bla Egypten och Tunisien var inte lika het som i januari/februari, men satte ändå avtryck under Almedalsveckan. Det ordnades flera seminarier, det kom ganska många deltagare samtidigt som en väsentlig del av landets försvars- och utrikespolitiker fick svara på kritiska frågor.

Beskeden hade vi ofta hört förut, men det blev ibland lite tydligare. Anne Linde, S, ansåg det var fel när S-regeringen 2005 tecknade avtal med Saudiarabien om försäljning av krigsmateriel och de följdleveranser som fortfarande rullar på. Linde ansåg också Pakistan vara ett så instabilt land att vapenexport inte bör vara aktuell, undantaget sådant som minröjningsmaskiner vilka tydligen klassas som krigsmateriel.

Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, stödde demokratikriterium i vapenexporten, men menade att man också borde se till helheten som samstämmigheten med Politik för Global Utveckling (PGU) inklusive kränkningar av Mänskliga Rättigheter.

Caroline liksom Allan Widman, riksdagsledamot, Fp, vill också öka transparensen kring vapenexporten vilket tex USA gjort, bla för att möjliggöra en bättre diskussion. Widman vill även slopa exportkreditstödet som ibland ges i samband med vapenexport, främst till diktaturer.

Det blir spännande att följa den fortsatta diskussionen då partierna funderar kring hur krigsmateriellagstiftningen ska se ut. Om det blir en mindre justering med en lösare formulering som försvårar export till diktaturer, ett tydligt demokratikriterium eller en större förändring som stärker skrivningar om MR och ger en större öppenhet.

Bollen ligger hos regeringen som ska presentera ett konkret förslag, men vi behöver vara aktiva i debatten och beredda att ligga på så frågan inte ”glöms bort”. Här kan du göra skillnad, genom att skriva under och samla in namn till www.demokratikriterium.nu, men också prata med din riksdagsledamot, skriva insändare med mera.

Låt oss kämpa på med detta ett tag till så kan vi tillsammans göra världen mer säker och fredlig. Ett tydligt demokratikriterium skulle vara en viktig framgång.

Klas Corbelius

by

Almedalen 2011

Söndag 3 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 Gudstjänst

Predikan av förbundssekreterare Lars G Linder, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Måndag den 4 juli

Metodistkyrkan

Kl 9.00 Tillväxt för hållbar utveckling Frukost från kl 8.30!

”Hållbar” är ett begrepp som använts allt frekventare i det politiska samtalet. En traditionell politik för tillväxt – som bygger på ökad användning av naturresurser och större miljöbelastning – stödjer inte en hållbar utveckling bara för att den får förnamnet ”Hållbar”.

Medverkande: Karin Lexén, Swedish Water House och Erik Lysén, Svenska Kyrkan

Moderator: Lars G Linder, förbundssekreterare, tro och solidaritet

 

Kl 10.15 Ship to Gaza – folkligt stöd till folkrätten – utan våld

Medarrangör: Ship to Gaza

Blockaden av Gaza är en kollektiv bestraffning och är därmed ett brott mot folkrätten. Ship to Gaza vill häva blockaden och har ett brett stöd bland svenska folkrörelser, kyrkor, politiskt aktiva och bland kulturpersonligheter. Vad gör våra politiker?

Medverkande: Evert Svensson, fd ordförande för Broderskapsrörelsen, UIlf Carmesund, internationell sekreterare, tro och solidaritet

Moderator: Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Kl 13.00 Demokrati som utvecklingsfaktor – stabilitet underifrån eller från ovan

Medarrangör: AWEPA

Diskussioner om den kinesiska modellen i Afrika och erfarenheterna från demokratirevolutionen i Nordafrika.

Medverkande:  Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) och                            Joe Frans, fd riksdagsledamot (S)

 

Kl 15.30 Varför kristna väljare bytte block i valet 2010

Ett seminarium av Ung Kristen Vänster

 

Kl 20.00 Behovet av alkoholfria miljöer i Almedalen

Medarrangör: IOGT-NTO

Almedalsveckan är en arbetsvecka, behovet av att minska alkoholkonsumtionen är nödvändigt. Är det ok att dricka alkohol på arbetstid, vem bestämmer villkoren – arbetsgivaren, arbetstagaren eller kunden? Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Medverkande: Peter Weiderud, förbundsordförande tro och solidaritet och Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO

 

Tisdag den 5 juli

Metodistkyrkan

Arrangör för dagen: Forum för frivilligt socialt arbete

Kl 10.00 Bortom staten och kapitalet i välfärden

Medarrangör: Sektor3

Medverkande: Johan Oljekvist, vd Myrorna,  Hanna Hallin, chef, Sektor3, Anna Carlstedt, ordförande, Forum för frivillgt socialt arbete , Lotta Säfström, direktor Göteborgs stadsmission, ordförande Famna

 

Kl 10.30 Samhällsbygget och demokratin, vilken plats har civilsamhället?

Medarrangör: Berling Press

Medverkande: Erik Amnå, Örebro universitet, Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd (m),                           David Qviström, Berling Press, Carina Olsson, Riksdagsledamot (s), Marie Larsson, Visby domkyrkoförsamling, Anders Mellborn, Berling Press

 

Kl 11.30 Engagemang i en digital samtid

Medarrangör: Techsoup, Idealistas bokförlag

Medverkande: Brit Stakston, medierådgivare JMW och författare, Andreas Ericsson, TechSoup, Felix König, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Helene Öberg, landstingspolitiker (MP) och Årets lobbyist  2010

Moderator: Erik Wagner, Idealistas Förlag och kommunikationsrådgivare

 

Kl 14.00 Framtiden för politiken för det civila samhället

Vi diskuterar frågan tillsammans med Michael Arthursson, partisekreterare Centerpartiet, Eva Cooper, projektledare, välfärd och reform Timbro samt Hanna Hallin, Tankesmedjan Sektor3.

 

Kl 16.00 Civila samhällets ödesfrågor

Medarrangörer: Idealistas & Sektor3

Medverkande: Hanna Hallin, chef, Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället. Gabriel Ehrling, grundare, Idealistas Förlag. Mattias Claesson, PR-strateg fd samhällspolitisk chef Riksidrottsförbundet.

 

Kl 20.00 Glasstrutsmingel

Medarrangör:  IOGT-NTO, Salus Ansvar

Medverkande: Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt arbete

 

Onsdag den 6 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 ”Changing opportunities – on new challenges for neutral humanitarian actors in modern warfare”

Medarrangör: Röda korset

We will discuss the possibilities of neutral and independent response in armed conflicts and the ability to grant protection. New actors & alliances, new motives & methods as well as new technologies all together make the situation much more complex than before. A radical approach will be advocated.

 

Kl 13.30 Vapenexporten och min tro/mina värderingar

– ett samtal i ljuset av vad som hänt i Nordafrika och Mellanöstern.

Medverkande:  Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, ledamot av Exportkontrollrådet Thomas Strand, riksdagsledamot, S, Suppleant i Försvarsutskottet, Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, Programsekreterare mänsklig säkerhet och nedrustning, Yasri Khan, ordförande för svenska muslimer för fred och rättvisa, Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Samtalsledare: Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för tro och  solidaritet

 

Kl 15.00 Att förebygga och/eller att motverka våldsbejakande extremism?

Medarrangör: One Sweden

En presentation och panelsamtal mellan aktörer som på olika sätt arbetar mot våldsbejakande extremism, exempel på handling och en diskussion kring hur antiextremismen fungerar som demokratisatsning. Hur kan vi arbeta mot problemen och vad fungerar i praktiken?

Medverkande: Abdulkader Habib, rektor, Kista folkhögskola. Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig EU-minister Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen. Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare, Jagvillhabostadnu. Anton Landehag, ordförande, Ungdom Mot Rasism. Anna Ardin, projektledare, One Sweden.

 

Torsdag 7 juli

Kl 10.00 Burma 2011 – ”Demokratin” med politiska fångar:

En diskussion om den senaste politiska utvecklingen och situationen för de politiska fångarna i Burma.

OBS!! Plats: Visby arbetareförening, Kinbergs plats 8

Språk: engelska

Det finns fler än 2 000 politiska fångar i Burma. Nyligen lovade regimen att släppa en del av fångarna och att sänka straffen. Föga förvånande sänktes straffen för de fångar med ett 65-årigt straff till 64 år. Militärjuntan har efter det senaste valet bytt ut uniformerna mot kostymer. Trots att situationen i Burma sedan dess inte verkar ha förbättrats finns det de som hävdar att framsteg skett och att omvärlden bör lätta på de ekonomiska sanktionerna mot Burma. Vad skulle en sådan politik får för konsekvenser?

Min Min, representant från Assistance Association for Political Prisoners -Burma (AAPP) berättar om sina egna erfarenheter som militärregimens fånge i Burma. Övriga medverkande: Olle Thorell, socialdemokratisk riksdagsledamot, Karin Valtersson, Svenska Burmakommittén och Magnus Nilsson, ordförande för S-studenter. Moderator: Frida Perjus, S-studenters Burmautskott

Arrangörer: Socialdemokratiska Studentförbundet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Olof Palmes Internationella Center och Svenska Burmakommittén

 

by

Broderskap i Almedalen 2010

Traditionsenligt fanns Sveriges Kristna Socialdemokrater på plats i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41, Visby under Almedalsveckan. Hela programmet hittar du nedan.

Vi sände några av seminarierna direkt på webbtv, och de seminarierna kan du också se i efterhand. Välj det seminarium du vill se till vänster!

 

Samtliga evenemang ägde rum i Metodistkyrkan, Adelsgatan 41 i Visby.

Söndag 4/7

11:00 – 12:15
Gudstjänst

Predikan om tro & politik av Peter Weiderud, ordförande Broderskapsrörelsen

Metodistkyrkan på Gotland

 

Måndag 5/7

Kl 9:00-9:45 (Frukost från kl 8.30)

Frukostseminarium: Vad kan omvärlden göra för att stötta Sudans Befolkning?

Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen

 

Måndag 5/7

Kl 20:00 – 22:00
Alkoholfritt mingel

Broderskapsrörelsen, IOGT

 

Tisdag 6/7

11:00 – 12:00

En livskraftig framtida palestinsk stat

Vad menas med en livskraftigpalestinsk stat och vad behöver göras för att vi ska kunna nå en hållbar, rättvis fred i Mellanöstern?

Kristna Fredsrörelsen, Broderskapsrörelsen

 

Tisdag 6/7

14:00 – 15:30

Missbrukade barn

Miljoner och åter miljoner barn växer upp i missbruksfamiljer. Gatan eller barnhem blir för många alternativet. Men barn har rätt till trygghet. De har rätt till en familj som fungerar. Hur kan man förebygga att familjer går sönder?

IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Adoptionscentrum, Broderskapsrörelsen, UNF, IOGT-NTO.

 

Tisdag 6/7

21:00 – 22:00

Konsert Tomas Andersson-Wij
Inträde 200 kronor

Headstomp productions och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7 11:00 – 12:30 (även torsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Onsdag 7/7

15:00 – 16:00

Ship to Gaza – att bryta blockaden mot Gaza med båt .

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrättens grundläggande principer om alla människors rätt till liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet.

Ship to Gaza & Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 13:00 – 13:45

Teaterföreställningen ”Valet

Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Onsdag 7/7

17:45 – 18:30
Vägen ut ur fattigdomen

Hur har Sverige utvecklats sociopolitiskt under en tidsrymd av trekvartssekel under 1900-talet och en bit in på 2000-talet

Evert Svensson och Ingvar Carlsson

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

09:00 – 10:00

Att erkänna ett folkmord 1915 – Frukostseminarium

Vi vill att folkmordet 1915 skall erkännas politiskt och moraliskt för att påminna om att historien aldrig fårupprepas. Alltför många har lidit alltför mycket. Men dagens turkar bär inte skulden för beslut fattade för 100 år sedan. Hur ska Sverige hantera detta?

Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

11:00 – 12:00

Miljöpolitik för internationell rättvisa & jämställdhet

Askmoln från Island eller koldioxid från miljoner bilar erkänner inga gränser, men det gör politiken. Hur skall begränsade politiker hantera gränslösa problem?

S-kvinnor, Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7 15:00 – 16:30  (även onsdag)

Violence without borders

Every third women in the world is a victim of violence. Violence that knows no borders. The role of alcohol is significant when women’s rights are violated. However, there are good examples.

IOGT-NTO, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor och Broderskapsrörelsen.

 

Torsdag 17:00 – 17:45

Teaterföreställningen ”Valet
Potato potato scenkonstnätverk, ABF, SSU och Broderskapsrörelsen

 

Torsdag 8/7

20:30 – 21:30
Konsert Tomas Boström

Konkarongen och Broderskapsrörelsen

by

Broderskap i Almedalen 2009

Här är Sveriges Kristna Socialdemokraters program över aktiviteter under Almedalsveckan den 28/6 till 4/7 i Visby. Alla arrangemang går av stapeln i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41.

Söndag 28/6

10:00-11:00
Gudstjänst
Predikan av Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen. Medverkan av Bimbi Ollberg och årets konfirmander.
Arr: Metodistkyrkan och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Måndag 29/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Rättvis handel i offentlig sektor
Rättvis handel ökar stadigt. Många människor vill leva solidariskt och via sin egen konsumtion bidra till att minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen. Flera städer i Sverige är Fairtrade Cities – vilka är de goda exemplen? Vad kan kommuner och landsting göra? Vad vill de göra? Emma Rung från Rättvisemärkt leder ett samtal med Lari Pitkä Kangas, kommunalråd i Malmö och Lars G Linder, landstingspolitiker i Sörmland.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

20:00-21:00
Alkoholfritt mingel: För ett socialt Europa
Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och Anna Carlstedt, vice ordförande för IOGT-NTO deltar.
Arr: IOGT-NTO och Sveriges Kristna Socialdemokrater

Tisdag 30/6

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

14:00-16:00
Seminarium: Muslimer och kristna till vänster – en ny vänster?
Politisk islam är en allt mer framträdande aktör, men är politisk islam vänster eller höger i Europa? Vilken politisk väg kommer Europas nya underklass att välja? Kan vi forma en vänsterpolitik där kristna och muslimer förenas? Leif Stenberg, islamolog från Lunds universitet inleder och leder ett samtal mellan Abdulkader Habib, rektor på Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater samt Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: Israel & Palestina inför Sveriges ordförandeskap i EU
Israel har en ny högerregering, men Fatah och Hamas har inte lyckats enas till en Palestinsk regering. President Barack Obama slog i sitt Kairo-tal an en ny amerikansk ton både mot världens muslimer och mot Israel. Vilka politiska möjligheter öppnar detta för Sverige under ordförandeskapet i EU? Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap leder ett samtal med Gustav Blix, moderat riksdagsledamot, Karin Roxman, fd generalkonsul i Jerusalem och Peter Weiderud, ordförande i Sveriges Kristna Socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

Onsdag 1/7

08:00-08:15
Morgonandakt – vid dagens början
Eva-Lena Gustavsson, pastor i missionskyrkan och förbundsstyrelseledamot i Sveriges Kristna Socialdemokrater håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

12:00-14:00
Seminarium: Vem bryr sig egentligen om bildning?
Är bildning mossigt? Vem bryr sig egentligen om bildning idag? Vad betyder det att ”entreprenörskapsperspektivet” värnas både i skolan, högskolan, forskning och kulturpolitiken? Hur motverkas ”kommersialismens negativa verkningar” om bildningen inte längre får plats på universiteten och i kulturen? Kajsa Borgnäs leder ett samtal med Stina Oscarsson, chef för Orionteatern och skuggutredningen till kulturutredningen, Roger Mogert, oppositionsråd i Stockholm (s), Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v), Gustav Fridolin, journalist och Anna Götlind, ordförande för SULF (Sveriges universitetslärares förbund) och professor i historia.
Arr: S-studenter, Vänsterns studentförbund & Gröna studenter

14:00-16:00
Seminarium: BURMA – Hur säljer man in en revolution?
Munkupproret i Burma lämnade få oberörda. Hundratusentals fredliga demonstranter i 66 städer krävde demokrati men också denna gång slogs upproret ned med våld. Hur åstadkommer man förändring i en diktatur som Burma? Kommer demokratisk förändring eller är vissa länder dömda till evig diktatur? Medverkar gör Soe Aung som leder Forum for Democracy for Burma som beskrivs som den organisation som organiserade det fredliga munkupproret i Burma. Soe Aung är också en nyckelperson i arbetet för att ena Burmas opposition. Medverkar gör också Debbie Stothard, koordinator för Altsean Burma. Debbie är en spindel i nätet i arbetet att föra upp Burma på den internationella agendan. Debbie Stothard har jobbat nära Aung San Suu Kyi. Samtalsledare är Martin Gemzell, Burmakännare.
Arr: S-studenters Burmautskott & Sveriges Kristna Socialdemokrater

16:00-18:00
Seminarium: EU-ordförandeskapet från A till Ö – Vad kommer att hända och varför?
Sverige tar över ledarskapet i EU under en turbulent tid. Den ekonomiska krisen och klimattoppmötet i Köpenhamn ställer höga krav på ledarskap. Sverige har ambitioner att EU skall utvidgas, trots stort motstånd hos tunga EU länder och trots framgångar för högerextrema i parlamentsvalet. Medverkar gör Göran von Sydow, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) och Jan O. Karlsson. Christian Kellerman, Direktor Friedrich Ebert Stiftung i Stockholm, leder samtalet. Efter seminariet bjuder FES på tyska förfriskningar i närheten.
Arr: Friedrich Ebert Stiftung, ESP & Sveriges Kristna Socialdemokrater

Torsdag 2/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

21.00-22.00
Konsert med Tomas Andersson Wij
För tredje året i rad spelar Tomas Andersson Wij i Broderskapsrörelsens lokal Metodistkyrkan under Almedalsveckan. Inträde 150 kronor.

Fredag 3/7

09:00-09:15
Morgonandakt – vid dagens början
Marta Axner, präst i Svenska kyrkan och aktiv i Broderskapsrörelsen, håller morgonandakt.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

13:30-14:00
Muslimsk fredagsbön
Koranens ord till alla människor. Muslimsk fredagsbön leds av Abdulkader Habib, rektor vid Kista Folkhögskola och ordförande för Broderskapsrörelsens nätverk för troende socialdemokrater.
Arr: Sveriges Kristna Socialdemokrater

För mer information eller vid frågor:
Kontakta Ulf Carmesund, internationell sekreterare på Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen på telefon 08-545 55 334 eller ulf@broderskap.se.

Bli medlem - klicka här!