Close

Author Archive for: PeterWeiderud

by

Vi saknar Anna Lindh

I morgon är det 10 år sedan Anna Lindh attackerades på NK i Stockholm. Ett halvt dygn senare lämnade hon oss med stor saknad, bestörtning och sorg.

Foto: Mathias Bohman fri publicering Anna Lindh, utrikesminister, 2002 05 06
Foto: Mathias Bohman

Anna och jag var födda samma år. Det gjorde att jag under många år kunde följa hennes karriär i åldermässig ögonhöjd, om än på avstånd. Mitt primära engagemang var i Kyrkans Ungdom, hennes i SSU.

Jag såg en rapp och begåvad ungdomspolitiker, som på ett enastående kraftfullt sätt förmådde driva min generations hjärtefrågor. Kamp mot kärnvapen och vapenexport. Engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. Oro för kärnkraft och växande miljöproblem. Stark tilltro till FN och folkrätt.

Under ett intensivt år fick jag möjlighet att komma Anna nära, som politisk rådgivare och talskrivare till utrikesministern. Hon var ny. Jag var mer luttrad efter fyra år.
Jag fick se en enastående begåvning gå in i den svåraste av politiska uppgifter och snabbt bli omtyckt, respekterad och beundrad som chef, som politisk ledare och
som internationell aktör.

Anna var en politisk mångkampare. Medryckande och visionär i talarstolen. Snabb och spetsig i debatten. Kunnig och lyssnande i de bilaterala samtalen. Fast, men samtidigt öppen och dynamisk som chef – en virvelvind med tydlig riktning. Men hennes starkaste gren var den som är svårast att lära – förmåga att läsa och fånga det mogna ögonblicket, att kunna kombinera politiskt volleyspel med stabilitet, säkerhet och ett strategiskt perspektiv.

Nyckeln till denna politiska intuition var värnandet om vanlighet. Anna värjde sig bestämt mot de later och maner som normalt följer uppsatta positioner. Hon tågpendlade och använde kompisarna på tåget som korrektiv. Hon höll stenhårt på rutinen att kunna hämta och lämna på dagis och stod var helst hon var i världen i tät telefonkontakt med barnen för att diskutera smörgåspaket och mattetal. Även efter sena kvällar i Stockholm, åkte hon den dryga timmen till Nyköping för att sova med familjen.

En del av denna vanlighet var att kunna gå och handla med kompisen Eva utan livvakt. Detta beskrevs i internationella medier som naivt. Men det är just detta öppna samhälle – där högt uppsatta politiker i stor utsträckning delar vanliga människors vardag – som i mycket gör den svenska demokratin levande.

Anna var socialdemokrat med hjärtat till vänster. Men också en förnyare. Den politiska kompassen pekade mot framtiden till vänster, med tydliga rågångar både mot högerförnyelsens tro på enkla samband mellan marknad och lycka och vänstertraditionalismens gårdagsnostalgi. Här finns en tydlig politisk linje från ungdomsårens självförvaltarengagemang till hennes sista stora fråga om fullt svenskt medlemskap i den europeiska valutaunionen.

Anna stod för en Sverigebild fast förankrad i ett jämlikt och tryggt folkhem, men samtidigt nyfiket och öppet mot framtiden. Principfast i frågor om folkrätt och MR, men samtidigt öppen för att en förändrad värld kräver nya redskap och nya förhållningssätt. Ett Sverige som generöst delar med sig av goda erfarenheter, utan att för den skull tro sig ha svaren för andra eller för det gemensamma.

Det var detta i kombination med ett starkt rättvisepatos och en personlig värme som gjorde Anna älskad och respekterad även internationellt. Jag nåddes för tio år sedan av dödsbudet i Jerusalem och alla jag talade med var bedrövade och framförde sina kondoleanser – från taxichaufförer och sjukvårdspersonal till ärkebiskopar och palestinska politiska ledare.

Annas bortgång innebar så mycket mer än förlusten av en vän och utrikesminister. Anna symboliserade för mig framtid för Sverige, för politiken och inte minst för vårt parti. Socialdemokratin förlorade förmodligen en kommande partiledare och nationen en blivande statsminister.

Att den politiska naturbegåvningen Anna rycktes bort så brutalt – så ung med så mycket kvar att ge – gjorde förlusten så stor.

Mina medarbetare i Kyrkornas världsråd, där jag jobbade vid Annas död, jämförde hennes bortgång med Sergio De´Mellos. Mina svenska vänner jämförde med Olof Palme.

Det finns många skillnader, men minst en tydlig likhet. Förmågan att i den svåraste av politiska situationer kunna ta vara på det utrymme som finns för att driva utvecklingen framåt i humanistisk riktning. Det fordrar att man inte räds konflikter och svårigheter. Men det kräver också att man har en stark inre kompass som tar bäring på den svagaste perspektiv och behov.

Den inre kompassen hade Anna.

by

Fem i tolv för Syrien

Tiden håller på att rinna ut för Syrien. Gasattacken i förra veckan har drastiskt höjt de politiska insatserna och risken för ett USA-lett militärt angrepp, syftande till att bestraffa Assas-regimen, är nu överhängande.
Jag säger risken, inte för att det saknas motiv att ställa Syriens regim till ansvar, utan främst för att jag befarar att ett militärt ingripande kommer att försvåra en politisk lösning av konflikten. Och det finns dessvärre inte någon hållbar militär lösning på denna konflikt.
Dessutom finns en påtaglig risk för en spridning av konflikten. Det märks i människors oro inte minst i Erbil i norra Irak, där jag just nu befinner mig. Den lilla kurdiska provinsen har ensam tagit emot mångdubbelt fler flyktingar från Syrien, än hela EU tillsammans.
Det saknas heller inte paralleller mellan det USA-ledda angreppet på Irak för tio år sedan och det förspel som byggs upp i Syrienkonflikten just nu. Då som nu stod kemiska vapen som motiv för angreppet. Säkerhetsrådet var splittrat. FN hade till uppgift att söka klarhet, men gavs inte möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Efter invasionen 2003 visade det sig att de bevis USA hänvisade till inte fanns. Idag är det få som tvivlar på att kemiska vapen kommit till användning i Syrien. Men det är långt ifrån klarlagt av oberoende expertis vem som har gjort det. I maj kom en FN-rapport ledd av Carla Del Ponte fram till att det var del av rebellerna snarare än regeringen som kunde knytas till användning av Sarin i konflikten. Den uppgiften, som byggde på intervjuer av offren, tonades senare ner.
Det är olyckligt att så många politiska ledare, inte bara i USA utan också i regionen och Europa, inte låter FN:s undersökningsgrupp, som nu är på plats och snart kommer med sin rapport, göra sitt jobb innan man uttalar sig kategoriskt i skuldfrågan och ropar på militär vedergällning.
Carl Bildt hör i sina uttalanden till de mer försiktiga av europeiska utrikesministrar. Där finns möjligen en parallell till ett annat USA-lett militärt ingripande som många jämför med – NATOs bombningar av Serbien i samband med Kosovo-krisen 1999.
Jag arbetade då som talskrivare för utrikesminister Anna Lindh och deltog i arbetet med att formulera det svenska förhållningssättet, vilket landade i att vi ansåg angreppet inte vara legalt, men väl legitimt. Carl Bildt var då moderatledare och samtidigt Hög representant i Bosnien och min bild var att han då, i samband med de partiöverläggningar som skedde inför fastställande av den svenska hållningen, var den mest återhållsamme och folkrättsligt principiella av de borgliga partiledarna. Med samma grundsyn denna gång, och under de förutsättningar som gäller just nu, borde han ha svårt att ställa sig bakom en svensk sanktion av ett USA-lett angrepp.
Den svenska hållningen i Kosovo-krisen har också varit vägledande för socialdemokratins förhållningssätt till den viktiga principen om ansvaret för att skydda, R2P, som utvecklats inom FN det senaste decenniet. Ett militärt ingripande kräver beslut av FN:s säkerhetsråd. Men i extrema nödlägen, när säkerhetsrådet är oförmöget att ta ansvar, kan man inte utesluta en annan, men bred och folkrättsligt grundad ordning.
Men detta kräver uppfyllelsen av en rad kriterier, inte bara fullständig klarhet i ansvarsfrågan, som inte är på plats denna gång. Bl a måste alla diplomatiska och politiska ansträngningar vara uttömda och man måste vara säker på att ett militärt ingripande inte förvärrar situationen eller får andra och värre konsekvenser.
Det gäller både i Syrien och i Mellanösternregionen. Men också i internationell politik i stort. R2P är en av de viktigaste nydaningarna i folkrätten under senare år. Men om konceptet missbrukas, används slarvigt eller som täckmantel för vissa länders intressen kommer det att politiskt kapsejsa.
FN:s undersökningsgrupp måste först och främst få göra sitt jobb. FN måste också få uttömma alla sina möjligheter till politisk lösning. Det är dags för FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att själv bege sig till Damaskus. Det var genom att själva ta den typen av ansvar som hans företrädare Dag Hammarskjöld och Kofi Annan vid flera tillfällen klarade av att lösa mycket svåra konflikter.
Dödandet måste upphöra. Alltför många länder har i Syrien-konflikten tagit ensidig ställning och ger stöd till antingen regimen eller oppositionen på ett sätt som ger båda parter förhoppningar om att det finns en militär lösning. Det gör det inte. Om omvärlden samlat kunde ta ställning för en politisk lösning, skulle förutsättningarna drastiskt förändras.
Sverige och EU är en del av denna omvärld. Vi måste göra vårt yttersta som dialogpartner till alla aktörer för att uppamma stöd för en politisk lösning. Vi måste också ta vårt ansvar för att ta emot flyktingar. Under Kosovokrisen tog Sverige emot 90.000 flyktingar. Sedan Syrienkrisen började har vi tagit emot en tiondel så många syrier och Migrationsverket har nu skrivit ner sina prognoser. Gränsen till Europa är så tät så att flyktingarna inte kommer igenom och kan söka asyl.
Det är skälet till att jag möter så många från Syrien på gatorna i Erbil. Och det beror på det ökade inflytandet av främlingsfientliga partier i EU:s medlemsländer.
Peter Weiderud

Uppdatering 29/8 2013:

Peter Weiderud skriver också i Expressen om Syrienfrågan under rubriken Ahlin och Bildt, stå upp mot Obama

Bloggkartan

http://bloggkartan.se/registrera/23145/stockholm

Bli medlem - klicka här!