Close

by

Almedalen 2011

Söndag 3 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 Gudstjänst

Predikan av förbundssekreterare Lars G Linder, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Måndag den 4 juli

Metodistkyrkan

Kl 9.00 Tillväxt för hållbar utveckling Frukost från kl 8.30!

”Hållbar” är ett begrepp som använts allt frekventare i det politiska samtalet. En traditionell politik för tillväxt – som bygger på ökad användning av naturresurser och större miljöbelastning – stödjer inte en hållbar utveckling bara för att den får förnamnet ”Hållbar”.

Medverkande: Karin Lexén, Swedish Water House och Erik Lysén, Svenska Kyrkan

Moderator: Lars G Linder, förbundssekreterare, tro och solidaritet

 

Kl 10.15 Ship to Gaza – folkligt stöd till folkrätten – utan våld

Medarrangör: Ship to Gaza

Blockaden av Gaza är en kollektiv bestraffning och är därmed ett brott mot folkrätten. Ship to Gaza vill häva blockaden och har ett brett stöd bland svenska folkrörelser, kyrkor, politiskt aktiva och bland kulturpersonligheter. Vad gör våra politiker?

Medverkande: Evert Svensson, fd ordförande för Broderskapsrörelsen, UIlf Carmesund, internationell sekreterare, tro och solidaritet

Moderator: Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

Kl 13.00 Demokrati som utvecklingsfaktor – stabilitet underifrån eller från ovan

Medarrangör: AWEPA

Diskussioner om den kinesiska modellen i Afrika och erfarenheterna från demokratirevolutionen i Nordafrika.

Medverkande:  Pär Granstedt, fd riksdagsledamot (C) och                            Joe Frans, fd riksdagsledamot (S)

 

Kl 15.30 Varför kristna väljare bytte block i valet 2010

Ett seminarium av Ung Kristen Vänster

 

Kl 20.00 Behovet av alkoholfria miljöer i Almedalen

Medarrangör: IOGT-NTO

Almedalsveckan är en arbetsvecka, behovet av att minska alkoholkonsumtionen är nödvändigt. Är det ok att dricka alkohol på arbetstid, vem bestämmer villkoren – arbetsgivaren, arbetstagaren eller kunden? Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Medverkande: Peter Weiderud, förbundsordförande tro och solidaritet och Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO

 

Tisdag den 5 juli

Metodistkyrkan

Arrangör för dagen: Forum för frivilligt socialt arbete

Kl 10.00 Bortom staten och kapitalet i välfärden

Medarrangör: Sektor3

Medverkande: Johan Oljekvist, vd Myrorna,  Hanna Hallin, chef, Sektor3, Anna Carlstedt, ordförande, Forum för frivillgt socialt arbete , Lotta Säfström, direktor Göteborgs stadsmission, ordförande Famna

 

Kl 10.30 Samhällsbygget och demokratin, vilken plats har civilsamhället?

Medarrangör: Berling Press

Medverkande: Erik Amnå, Örebro universitet, Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd (m),                           David Qviström, Berling Press, Carina Olsson, Riksdagsledamot (s), Marie Larsson, Visby domkyrkoförsamling, Anders Mellborn, Berling Press

 

Kl 11.30 Engagemang i en digital samtid

Medarrangör: Techsoup, Idealistas bokförlag

Medverkande: Brit Stakston, medierådgivare JMW och författare, Andreas Ericsson, TechSoup, Felix König, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Helene Öberg, landstingspolitiker (MP) och Årets lobbyist  2010

Moderator: Erik Wagner, Idealistas Förlag och kommunikationsrådgivare

 

Kl 14.00 Framtiden för politiken för det civila samhället

Vi diskuterar frågan tillsammans med Michael Arthursson, partisekreterare Centerpartiet, Eva Cooper, projektledare, välfärd och reform Timbro samt Hanna Hallin, Tankesmedjan Sektor3.

 

Kl 16.00 Civila samhällets ödesfrågor

Medarrangörer: Idealistas & Sektor3

Medverkande: Hanna Hallin, chef, Sektor3 – Tankesmedjan för det civila samhället. Gabriel Ehrling, grundare, Idealistas Förlag. Mattias Claesson, PR-strateg fd samhällspolitisk chef Riksidrottsförbundet.

 

Kl 20.00 Glasstrutsmingel

Medarrangör:  IOGT-NTO, Salus Ansvar

Medverkande: Anna Carlstedt, IOGT-NTO, Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt arbete

 

Onsdag den 6 juli

Metodistkyrkan

Kl 10.00 ”Changing opportunities – on new challenges for neutral humanitarian actors in modern warfare”

Medarrangör: Röda korset

We will discuss the possibilities of neutral and independent response in armed conflicts and the ability to grant protection. New actors & alliances, new motives & methods as well as new technologies all together make the situation much more complex than before. A radical approach will be advocated.

 

Kl 13.30 Vapenexporten och min tro/mina värderingar

– ett samtal i ljuset av vad som hänt i Nordafrika och Mellanöstern.

Medverkande:  Caroline Szyber, riksdagsledamot, KD, ledamot av Exportkontrollrådet Thomas Strand, riksdagsledamot, S, Suppleant i Försvarsutskottet, Jon Bergeå, Kristna Fredsrörelsen, Programsekreterare mänsklig säkerhet och nedrustning, Yasri Khan, ordförande för svenska muslimer för fred och rättvisa, Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Samtalsledare: Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för tro och  solidaritet

 

Kl 15.00 Att förebygga och/eller att motverka våldsbejakande extremism?

Medarrangör: One Sweden

En presentation och panelsamtal mellan aktörer som på olika sätt arbetar mot våldsbejakande extremism, exempel på handling och en diskussion kring hur antiextremismen fungerar som demokratisatsning. Hur kan vi arbeta mot problemen och vad fungerar i praktiken?

Medverkande: Abdulkader Habib, rektor, Kista folkhögskola. Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig EU-minister Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen. Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare, Jagvillhabostadnu. Anton Landehag, ordförande, Ungdom Mot Rasism. Anna Ardin, projektledare, One Sweden.

 

Torsdag 7 juli

Kl 10.00 Burma 2011 – ”Demokratin” med politiska fångar:

En diskussion om den senaste politiska utvecklingen och situationen för de politiska fångarna i Burma.

OBS!! Plats: Visby arbetareförening, Kinbergs plats 8

Språk: engelska

Det finns fler än 2 000 politiska fångar i Burma. Nyligen lovade regimen att släppa en del av fångarna och att sänka straffen. Föga förvånande sänktes straffen för de fångar med ett 65-årigt straff till 64 år. Militärjuntan har efter det senaste valet bytt ut uniformerna mot kostymer. Trots att situationen i Burma sedan dess inte verkar ha förbättrats finns det de som hävdar att framsteg skett och att omvärlden bör lätta på de ekonomiska sanktionerna mot Burma. Vad skulle en sådan politik får för konsekvenser?

Min Min, representant från Assistance Association for Political Prisoners -Burma (AAPP) berättar om sina egna erfarenheter som militärregimens fånge i Burma. Övriga medverkande: Olle Thorell, socialdemokratisk riksdagsledamot, Karin Valtersson, Svenska Burmakommittén och Magnus Nilsson, ordförande för S-studenter. Moderator: Frida Perjus, S-studenters Burmautskott

Arrangörer: Socialdemokratiska Studentförbundet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Olof Palmes Internationella Center och Svenska Burmakommittén

 

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!