Close

ILRS – the International League of Religious Socialists

ILRS – the International League of Religious Socialists – grundades på 1920 talet. ILRS har i huvudsak varit en europeisk organisation men har under senare år samlat alltfler medlemmar och vänner från Sydafrika, Australien, Syd- och Nordamerika.

Grundläggande tankar

En grundläggande tanke inom ILRS är att människor med olika tro kan göra gemensam politik för rättvisa. Vardagen och våra samhällen blir alltmer globaliserade och vi medborgare hör allt oftare till olika religioner, traditioner och kulturer. ILRS menar att det goda samhället präglas av rättvisa och solidaritet mellan alla människor, oberoende av religion, etnicitet och annan bakgrund.  För oss är religioner rika berättelser om människans närkamp med livet när det är som ljuvast och när det är som mest smärtsamt. Våra religioner rymmer djup visdom och de stimulerar oss att se varje människa som en jämlike inför Gud. Religioner har mycket att bidra med för den globaliserade nutidsmänniskan, men de är ingen ideologi. Ideologiskt sett är vi demokratiska socialister.

Arbete

ILRS arbetar nu med inriktning mot konkret nationellt politiskt arbete. Det första steget i denna process är att samla in exempel på hur medlemmar inom ILRS lyckats eller misslyckats med att påverka politiska beslut och mobilisera medlemmar till sina moderpartier. Vi kan lära av varandra.

ILRS är en religiös vänster och vi är starkt kritiska till de olika former av en religiös höger som visar sig i form av tex den amerikanska kristna högern, och det finns starka högergrupper även inom islam, judendom, hinduismen mm.

En troende vänster respekterar olikheter, och bygger samhällen där alla kan leva tillsammans enligt parollen olika tro men gemensam politik.

ILRS webbplats hittar du här.

Bli medlem - klicka här!